logo belastingdienstlogo belastingdienst VD AMOK is een algemeen nut beogende instelling (ANBI), giften zijn aftrekbaar van de belastingen... lees meer


Onze blog, facebook en twitter

Berichten van VD AMOK vind je op het militaire blog Troepenbewegingen van Kees Kalkman over onder meer militaire interventies en bases wereldwijd. Ook op twitter @keesamok en facebook Kees Kalkman en VD AMOK kun je berichten van ons vinden.


Archief Karel KosterKarel Koster

Het omvangrijke archief en de bibliotheek van Karel Koster zijn gerubriceerd en toegankelijk gemaakt. Er is een website karelkoster.org. Het archief en de bibliotheek zijn aanwezig bij VD AMOK, Lauwerecht 55, 3515 GN Utrecht. Een afspraak voor inzage kan worden gemaakt via 030-8901341 of via info@karelkoster.org.


Internationaal seminair Euromilitarisme

Zondag 14 april 2019, 11.00 tot 17.00 uur in Amsterdam

Seminair euromilitarisme

Oorlog is geen Oplossing en VD AMOK nodigen samen met het internationale netwerk No to War - no to NATO uit om deel te nemen aan een seminar over het Europese militarisme. Enkele weken voor de Europese verkiezingen willen we debatteren over een vreedzaam Europa. Het thema is breder dan de EU alleen, maar we willen uitgaan van een analyse van de huidige politiek om de EU te militariseren.

De werktaal in het seminar is Engels

Het seminar zal bestaan uit drie sessies:

1. De weg naar een Europees leger en de expansie van de EU tot wereldmacht
Sprekers: Mark Akkerman (Stop Wapenhandel), Roger Cole (Peace and Neutrality Alliance - Ierland), Kathrin Vogler (Bondsdaglid voor de partij Die Linke)

2. Het Atlantische tegenoffensief
Spreker: Kees van der Pijl (em. hoogleraar internationale betrekkingen Universiteit van Sussex)

3. De actie van de vredesbeweging en de vreedzame alternatieven zoals een inclusief Europees veiligheidssysteem
Sprekers: Tiny Kox (Senator SP), Kees Nieuwerth (Quakers Nederland)

Geïnteresseerden wordt gevraagd om een bericht te sturen naar info@vdamok.nl of oorlogisgeenoplossing@gmail.com. Ze worden dan op de hoogte gehouden van nieuws over deze bijeenkomst.

Kees Kalkman - VD AMOK
Jan Schaake - Oorlog is Geen Oplossing


Onderzoeksdossier SleepwetOnderzoeksdossier Sleepwet

Speciaal voor het referendum op 21 maart 2018 over de Sleepwet is een onderzoeksdossier gemaakt. Dat dossier is verschenen in het eerste nummer van VredesMagazine in 2018. Het heeft 12 pagina's en is hier te downloaden.Naar boven