4 april 2009

Waarheen met de NAVO

In het SP-boek: 'Waarheen met de NAVO' (pdf, 2 MB) start SP-Tweede Kamerlid Harry van Bommel de discussie over het bestaansrecht van de NAVO waartoe scheidend secretaris-generaal De Hoop Scheffer opriep. Volgens de Hoop Scheffer moet een nieuwe bestaansverklaring en een nieuw strategisch concept voor het bondgenootschap onder alle lidstaten voldoende draagvlak vinden.

Van Bommel: "Dit boek is onze bijdrage aan de discussie in Nederland. Wij pleiten niet voor opheffing van de NAVO, maar voor een hernieuwde bevestiging, door alle landen van de wereld, van de afspraak dat het geweldsmonopolie niet bij individuele lidstaten noch militaire allianties ligt maar slechts bij de Verenigde Naties. Dit kan de aanzet zijn om oude tegenstellingen te overwinnen en nieuwe samenwerking mogelijk te maken."

In het negentig pagina's tellende boek wordt in vogelvlucht beschreven hoe de oude NAVO, uit de Koude Oorlog, zich na de val van de Berlijnse Muur veranderde in een nieuwe NAVO, met mondiale pretenties. En hoe de alliantie daarbij op de grenzen van zijn kunnen stootte: op de Balkan, bij de inval in Irak, in de oorlog in Afghanistan en bij de dreigende herleving van de Koude Oorlog. Volgens de SP is ‘business as usual’ niet meer aan de orde.

logo SPIn het boek worden de hoofdlijnen geschetst waarlangs zich volgens de SP een nieuwe, duurzame mondiale veiligheidsarchitectuur zou kunnen ontwikkelen: mondiale samenwerking op militair gebied om wereldwijd stabiliteit, vrede en veiligheid te bewaken en te bewaren. Van Bommel: "Indien door de Verenigde Naties wordt besloten dat er op enigerlei wijze militaire inzet nodig is om de vrede te beschermen, te handhaven of te herstellen, kunnen lidstaten en allianties, binnen hun eigen mogelijkheden en opvattingen, daaraan steun geven. Zij gebruiken hun militaire macht dan om uitvoering te geven aan besluiten van de enige organisatie die tot inzet van die macht mag besluiten. Unilaterale operaties, behalve als zelfverdediging, zijn niet toegestaan."

SPeciaal 2: Waarheen met de Navo is te bestellen op de website van de SP en te downloaden als pdf (2 MB).


Naar boven
Naar beginpagina