30 april 2009

De rol van de CIA in de mondiale smokkelhandel

De Amerikaanse journalist Victor Thorn heeft een artikel in het dagblad American Free Press geschreven over de smokkelhandel in drugs die door de CIA wordt bedreven.

Hij had een interview met Richard Armitage, voormalig diplomaat van het Ministerie van buitenlandse zaken van de VS. In het artikel legt hij uit wat de rol van de CIA was in de drugssmokkel in Vietnam, Laos, en Cambodja.

Tijdens de Vietnamoorlog had de CIA in die Golden Triangle of anders gezegd, de Gouden driehoek, alle productie en handel in eigen hand, hetgeen hun enorme inkomsten opleverde.

Na de Vietnamoorlog in 1979, had de CIA Brzezinski als CIA top adviseur benoemd. Professor Michel Chussodovski heeft helderheid gebracht over de geheime plannen en operaties van CIA en over drugshandel in Afghanistan. In een van zijn artikelen heeft hij de hele betekenis van de CIA, het ministerie van Buitenlandse Zaken, het Pentagon en de oorlogsagenda van de VS- regering, die al sinds 1979 in werking was voor Afghanistan, beschreven. In dat artikel wordt uitgelegd hoe het zwarte geld van de smokkel, het transport en de handel in drugs voor instabiliteit zorgde in Afghanistan en Centraal -Azië. Een van de vele strategische doelstellingen van de oorlog is het herstel van de drugshandel en daarin heeft de CIA van oudsher een belangrijke en controlerende rol. Uit een onderzoek bleek dat drugshandel na de olie– en wapenhandel de derde plaats inneemt op de wereldmarkt. En ten tijde van Brzezinski had de CIA-top een aanzienlijke rol op dit gebied. Hij speelde een grote politieke rol in de organisatie van de strijd tegen de Sovjet-Unie in Afghanistan.

Hij had in de tussentijd contacten met de geheime diensten in Pakistan, om de moedjahedien voor te bereiden op de strijdt tegen de Sovjet-Unie in Afghanistan.

In die tijd had de CIA de moedjahedien georganiseerd, en begon ze met de drugsproductie en -handel in Afghanistan. Voor de invasie van de VS in Afghanistan was er weinig drugshandel maar na de invasie van de VS is de handel aan beide kanten van de grens tussen Pakistan en Afghanistan flink gestegen.

Volgens Michael Chussodovski, een beroemde deskundige "heeft de CIA opnieuw de handel en productie van drugs in Afghanistan ter hand genomen". Volgens het dagblad Free Press heeft de CIA de meeste topfunctionarissen in Afghanistan om medewerking gevraagd bij de drugshandel.

In 1994 heeft de CIA de beweging van Taliban georganiseerd met behulp van de geheime dienst van Pakistan. In die tijd hebben de Taliban de drugshandel onder controle gekregen. Volgens mij blijkt uit de belangstelling van de CIA en andere westerse landen voor Afghanistan dat ze dwars door Afghanistan vanaf de bronnen van olie, gas en opium uit de Centraal- Aziatische landen naar de wereldmarkten willen transporteren om op die manier hun eigen invloed op deze regio willen uit te oefenen.

Het project van de oliepijplijnen is indertijd door Dick Cheney en Armitage aan het bedrijf Unical gegeven en Armitage heeft in de jaren 1980 tot 2001 een grote rol gespeeld in de drugssmokkel en de strijd tegen het communisme en heeft een rol gespeeld als topagent van de CIA.

Armitage is voor 9/11 naar Pakistan gereisd en heeft contact opgenomen met de geheime dienst van Pakistan om het oliepijplijnproject van Turkmenistan via Afghanistan naar het westen uit te breiden.

Ook heeft Armitage in de jaren tachtig en negentig contact gehad met generaal Mahmoed Ahmad, chef van ISI, de geheime dienst van Pakistan.

In die tijd hebben ze met behulp van geld en trainingskampen de moedjahedien tegen de Sovjet-Unie in Afghanistan geholpen. En tegelijk werden de Moedjahedien door de ISI en de CIA gestimuleerd om in de drugshandel te gaan.

Volgens Victor Thorn is de invasie van de VS na 9/11 in Afghanistan niet bedoeld tegen het terrorisme, maar juist om opium in dat land te produceren en volgden ze hun eigen belangen in de regio. Naar de mening van Nushin Arbabzadah van het dagblad the Guardian "gaat in Afghanistan het gerucht dat de militairen van de VS in Afghanistan de doodskisten van de soldaten met opium vullen en ze richting het westen vervoeren met hulp van de CIA". Volgens het dagblad was de huidige president van Afghanistan Karzai in de jaren negentig medewerker van Unical, maar volgens het Saoedische dagblad al-Watan was hij ook een vertrouweling van de CIA in de jaren tachtig bij de voorbereiding van de hulp aan de moedjahedien en was hij in 1994 een medewerker van de Taliban.

De drugsproductie en drugshandel na de Amerikaanse invasie in Afghanistan

Volgens mij is Afghanistan niet de bron van terrorisme, maar een slachtoffer van het terrorisme.

De bevolking van Afghanistan wordt dubbel geschaad door het terrorisme en de drugssmokkelaars. Het land heeft zich onder buitenlandse invloed ontwikkeld tot een belangrijke leverancier van heroïne wereldwijd. Ik moet zeggen dat drugs op dezelfde manier als het gebrek aan veiligheid voor de bevolking van Afghanistan een grote bedreiging vormen, niet alleen voor het land zelf, maar ook voor de internationale gemeenschap. De groei van de productie van drugs in Afghanistan is volgens de VN gestegen tot 8200 ton in 2008. En in vergelijking met 2007 toegenomen met 20%. Afghaanse opium wordt geleverd aan de internationale markt, hetgeen neerkomt op 93% van de mondiale productie van verdovende middelen, 70% van dit bedrag wordt binnengehaald in het grensgebied met Pakistan, 50% daarvan in de provincie Helmand.

Ik denk dat de aanpak van de opium in Afghanistan nog steeds moeilijker is dan de interventie in Colombia. Afghanistan is een land waar de volledige smokkelhandel in opium niet op korte termijn zal worden beëindigd. De handelaren hebben er vrij spel en zijn niet bang voor vervolging of het krijgen van een straf. De drugshandelaren zijn verbonden met verschillende autoriteiten, ze zitten in de regering en zijn ook verbonden met sommige buitenlandse troepen. Ook spelen de Amerikanen en andere westerse landen dubbel spel met hun politiek ten aanzien van regionale leiders en is de regering uit op eigen voordeel en heeft belang bij de drugssmokkel voor zijn inkomen. De VN schat dat de illegale verkoop van drugs ongeveer 65% van het bruto binnenlandse product van het verarmde land omvat. De landbouwers zijn een makkelijk doelwit, maar de smokkelaars hoger in de keten vormen een uitdaging, omdat zij nauwe banden hebben met de regering en de staat. De media in Afghanistan en andere landen beschuldigen de broer van president Hamid Karzai van de drugshandel in het land. Door zijn handel in drugs heeft hij miljoenen geld verdiend en vervolgens heeft hij in zijn broer Hamid Karzai geïnvesteerd bij de presidentsverkiezingen. Walid Karzai ontkent de beschuldigingen en de ambtenaren hebben onvoldoende bewijs tegen hem. Volgens de VN is de opiumteelt in de afgelopen acht jaar met 92 % sterk gestegen in het land, ondanks de aanwezigheid van 80.000 troepen. Alleen al in de zuidelijke provincie Helmand wordt ongeveer de helft van de hele wereldproductie verbouwd en op illegale wijze verhandeld. Dat is de dynamiek van de ontwikkeling in de afgelopen acht jaar in het land. In Helmand wordt de meeste opium geteeld, het gebied wordt gecontroleerd door de Britten, maar toch produceerde het eind 2008 en begin 2009 70% van de alle opium. In de provincie zijn honderden illegale fabrieken aanwezig om de drugs te verwerken. Tijdens een door de politie en het leger van Afghanistan uitgevoerde operatie in 2009 in Helmand tegen drugshandelaars werden chemische ovens ontdekt voor de productie van heroïne. De kosten van de ovens zijn meer dan 70 miljoen dollar. Ik denk dat de drugssmokkel en het drugsgebruik een gevaarlijker bedreiging is dan het terrorisme in dit deel van de wereld. De oorlogen tegen terrorisme zijn na korte termijn afgelopen, maar de menselijke ellende en de verslaving van de drugsgebruikers duurt jaren en eeuwen lang.

De drugsverslaafden in de westerse landen gebruiken merendeels Afghaanse heroïne terwijl vroeger de Colombiaanse aanvoer het belangrijkst was. Volgens een uitspraak van Osama bin Laden zijn er twee fronten om jihad tegen de kruisvaarders oftewel de westerse landen te voeren: vechten met wapens en het verspreiden van drugs onder hun bevolking! Dat zal hun vernietiging zijn op alle fronten. Volgens het ISNA zijn er op de grens van Afghanistan 300 punten via welke de drugshandel verloopt. De meeste van deze punten worden gecontroleerd door de buitenlandse troepen en alle groene gebieden en het luchtruim van Afghanistan wordt ook door de VS bewaakt. Volgens het Office for Drugs and Crime ontving "de beweging van de Taliban" in 2008 470 miljoen dollars van de nettowinst uit de operationele activiteiten van de teelt, verwerking en handel in drugs. Nauw verbonden met de drugslords maken de Taliban doeltreffend gebruik van deze situatie voor hun eigen doeleinden. Volgens de VN is Afghanistan de grootste leverancier van drugs in de wereld en bovendien verklaarden zij zich zeer bezorgd over het niveau van verslaving onder de burgers en politiefunctionarissen in Afghanistan. Uit een onderzoek bleek dat 16% van de politiemensen in de provincie Helmand regelmatig hasj of opium roken. Uit de resultaten van het Amerikaanse trainingscentrum en laboratorium in Afghanistan bleek dat 5320 Afghaanse politiemensen uit heel het land opium of hasj gebruiken. Volgens het ministerie van volksgezondheid van Afghanistan gebruiken meer dan 35% van de mannen drugs, bij de vrouwen is het 15% en de kinderen 9%. Volgens Amnestie International en documenten van een commissie van de tweede kamer bleek dat er ongeveer twee miljoen drugsverslaafden in het land zijn.

De productie van de drugs houdt volgens Mohammad Allam, lid van de eerste kamer{de Meshrano-jerga} van Afghanistan verband met terroristische activiteiten in Afghanistan en Pakistan.

"De drugsproductie in Afghanistan heeft direct relevantie voor de activiteiten van de milities en de beweging van de Taliban en de groep al-Qaida". De drugsproductie is nog steeds bloeiend in de door buitenlandse troepen en de beweging van de Taliban gecontroleerde gebieden. Volgens sommigen hebben leiders van de Taliban opgeroepen de drugs te gebruiken als 'atoombom tegen ongelovigen' door de papaverteelt van de bevolking te stimuleren. Daarbij is volgens de Afghaanse senator de productie en handel van de drugs in Afghanistan een van de belangrijkste redenen voor de groei van de corruptie in het land:

'Soms worden de drugs vervoerd met politie- en legervoertuigen voor de drugssmokkelaars in Afghanistan’. Ik denk dat de politiek van de VS en de VN in de afgelopen acht jaar op een mislukking is uitgelopen. Tussen 1998 en 2008 heeft de VN volgens de Amerikaanse regering geen strategisch bestrijding van de drugssmokkel in Afghanistan meer uitgevoerd. Iedere jaar investeert de regering van Afghanistan 700-800 miljoen dollars in de bestrijding van de drugshandel, maar de drugshandel is nog steeds enorm gestegen. De VN, de VS, de internationale gemeenschap, de regering van Afghanistan en westerse landen hebben geen harmonisch plan tegen de drugssmokkel, zodat de oorlog in Afghanistan op lange termijn veel geld kost. In Afghanistan is veel platteland met vruchtbare gronden. Ongeveer 80% van de bevolking is werkzaam in de agrarische sector. Door de meer dan 30 jaar durende oorlog leden de boeren veel schade. Het resultaat van de verkeerde politiek van de regering Karzai was dat de boeren door de maffia gestimuleerd zijn om opium te verbouwen. Volgens mij zou het probleem van de drugsproductie in Afghanistan kunnen worden aangepakt met nieuwe instellingen en een nieuwe strategie van de VS, de NAVO en de buurlanden van Afghanistan, zoals samenwerken met de SCO (Sjanghai Cooperation Organisation). Volgens mij de kan de drugshandel, de aanplant en het produceren van de drugs in Afghanistan worden bestreden door meer steun aan de boeren. De boeren hebben in meer dan 30 jaar oorlog aanzienlijke schade gelden aan hun land, de watervoorziening en hun werktuigen. In de praktijk is hun land voor 80% vernietigd.

Conclusie

Ik heb al eerder geschreven dat de bestrijding van terrorisme en drugshandel niet het probleem van Afghanistan alleen is, maar van de hele wereld. Smokkelen en productie van drugs heeft de regering onder druk gezet en de maffiaorganisaties versterkt. Volgens mij moet de internationale gemeenschap niet meer stil zitten. De afgelopen acht jaar hebben Amerika en de Britten de drugshandel gestimuleerd.

Volgens getuigen van de lokale bevolking van de provincie Helmand en het lid van de Afghaanse Tweede Kamer (de Wolesi Jirga) Bedar Zazai, die sprak op de nationale TV Ariana, zonden de Britten met behulp van hun helikopters wapens aan de Taliban leveren.

Volgens mij is de strategie van de regering Bush en de huidige president Obama in het algemeen de zelfde strategie die Amerika al eerder heeft uitgevoerd. Alleen is nu de nieuwe strategie van Obama eindelijk ook mondeling en schriftelijk te voor schijn gekomen.

Amerika en Britten in Centraal Azië en Afghanistan wilden zich al eerder in dat gebied vestigen omdat ze aardgas, olie in de gebieden rond Kaukasus tegen Rusland konden veiligstellen.

Ik denk dat de Engelsen en Amerikanen het terrorisme, de Taliban, en moedjahedien, en de democratie als een smoes hebben gebruikt. En ze willen in Afghanistan blijven.

Het Afghaanse volk is er onderhand wel achtergekomen dat 9/11 een soort wraak was voor al-Qaida en de Taliban. Maar dat de Amerikanen en de Engelsen geen strategie voor de bestrijding van het terrorisme hadden.

Het grondgebied van Afghanistan wordt weer als slagveld gebruikt, Afghanistan, een land dat al meer dan 30 jaar in oorlog is geweest en twee miljoenen mensen verloren heeft door de oorlogen.

De onschuldige slachtoffers vallen nog steeds, door de bombardementen van de NAVO en de VS zijn in de periode 2001 tot met 2008 50.000 mensen gedood. Het Afghaanse volk is nog steeds arm en lijdt honger en wacht op de democratie die de VS hadden beloofd. Als de internationale gemeenschap en de VN met rechtvaardige middelen het terrorisme en de drugshandel willen bestrijden, dan moeten ze zich echt serieus inzetten. Zelf denk ik dat er enkele factoren een rol spelen bij de drugshandel en smokkel in Afghanistan. Ten eerste de binnenlandse factor, zolang deze regering nog bestaat zal er niks veranderen wegens corruptie. Ten tweede moet er een harmonische strategie van de internationale gemeenschap komen en de regering plus de westerse landen. Als die samenwerken, kan alles bestreden worden zoals corruptie maffia’s en drugshandel.

Ten derde is Afghanistan een landbouwland, 80% van de bevolking is boer. De toekomstige regering van Afghanistan moet een goede strategie hebben voor de financiële steun voor de boeren, ze moeten worden gestimuleerd om andere dingen te maken. Als ze dat doen, dan komt de productie goed en wordt Afghanistan zelfstandiger.

Ten vierde moet de regering zorgen voor een betere watervoorziening en betere voorzieningen voor de landbouw.

De buitenlandse factoren moeten zich gezamenlijk met de VN en de buurlanden en de SCO samen in de strijd tegen de drugshandel. Al-Qaida en de Taliban behalen er jaarlijks 400 tot 500 miljoen dollar winst op. En in Afghanistan wordt er in totaal 500 tot 600 miljard dollar aan verdiend door de maffia’s.

Als de VN en internationale gemeenschappen zo blijven doorgaan, verliezen ze hun reputatie in de wereld. Als de drugshandel in Afghanistan verdwijnt, dan worden de terroristische organisaties ook minder sterk omdat ze geen inkomsten hebben. Door deze handel zijn ze in de loop der jaren sterk geworden. Ook hebben ze hierdoor 4000 islamitische scholen geopend om in de stamgebieden in Pakistan zelfmoordaanslagen te propageren en haat te zaaien. Zodra de drugs verdwijnen hebben ze geen bron van inkomsten en kan alles bestreden worden volgens het recht.

Dr. Ahmad

Bronnen:
www.afghanistan.ru
www.ariananet.com
www.ariaye.org/dari5/siasi/saidi12.html
www.bbc.co.uk/persian
www.bbc.co.uk/russian
www.farsnews.com
tajikpress.com


Naar boven
Naar beginpagina