25 juni 2009
persbericht IKV Pax Christi

Uraniumwapens tijdelijk verbieden

IKV Pax Christi rapport: Verarmd Uranium: tijd voor duidelijkheidUraniumwapens moeten tijdelijk worden verboden totdat duidelijk is wat voor kwaad deze kunnen aanrichten. Dit stelt de vredes-organisatie IKV Pax Christi in het rapport ‘Verarmd Uranium: tijd voor duidelijkheid’ (pdf, 9,3 MB) dat maandag uitkomt. De vredes-organisatie wil een serieus onderzoek afdwingen naar de effecten van het gebruik van verarmd uranium in oorlogen waaraan ook Nederlandse militairen deelnemen.

IKV Pax Christi roept de Nederlandse regering op om zich aan te sluiten bij Noorwegen en België:de Noorse regering financiert op dit moment al veldonderzoek in Irak. België heeft deze maand een verbod op uraniummunitie afgekondigd.

Staatssecretaris van Defensie Jack de Vries zei in het algemeen overleg van de Defensiecommissie op 10 juni te menen dat "er nog steeds geen wetenschappelijk bewijs is voor een causale relatie tussen gezondheidsklachten en het gebruik van verarmd uranium."
De vredesorganisatie, militaire vakbonden en gerenommeerde wetenschappers uiten in toenemende mate kritiek op dit standpunt van de staatssecretaris. Zij vinden dat hij het gevaar van uraniummunitie bagatelliseert. IKV Pax Christi organiseert daarom maandag een bijeenkomst in Nieuwspoort waar Dr. J. Al-Ali van het Al-Sadr ziekenhuis te Basra ingaat op zijn onderzoek naar verarmd uranium in Irak.

Het gevaar van met veramd uranium bewerkte munitie is dat het uranium bij inslag gedeeltelijk verbrandt en zich verspreidt in een fijne stofwolk van uraniumdeeltjes die zich kan verspreiden over ettelijke kilometers. Inademing van deze stof kan schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid. Daarnaast kunnen zowel de resten als de niet ontplofte projectielen die in de grond achterblijven gaan corroderen en in het milieu terecht komen. Ook na afloop van een conflict kan deze munitie een gevaar opleveren voor de gezondheid van militairen, maar ook voor de burgerbevolking en hulpverleningsorganisaties die ter plekke actief zijn.

Het rapport ‘Verarmd uranium: tijd voor duidelijkheid’ zal op 29 juni om 14.00 worden gepresenteerd op het seminar ‘Verarmd Uranium’ in Nieuwspoort in Den Haag. Als gastspreker zal Dr. J. Al-Ali van het Al-Sadr ziekenhuis te Basra komen vertellen over zijn onderzoek naar verarmd uranium in Irak. Ook zal de heer Wim van den Burg, voorzitter van de militaire vakbond AFMP spreken. De internationale coalitie voor een verbod tegen wapens met uranium, de ICBUW, is vertegenwoordigd via mevrouw Ria Verjauw. Enkele Kamerleden zullen een reactie geven.


Naar boven
Naar beginpagina