24 september 2009

Eis je data terug van de Europese politieautoriteiten

Onder deze leus zijn een aantal organisaties waaronder Gipfelsoli en de Internationale Liga für Menschenrechte een kampanje begonnen om iets te doen tegen de onverzadigbare honger van Europese politiekorpsen en inlichtingendiensten om miljoenen data van de Europese burgers op te slaan in centrale databestanden. De ontwikkeling in de richting van het vergaren van steeds meer gegevens zal in een enorme stroomversnelling komen als de Europese Raad van regeringsleiders in december het zogenaamde Programma van Stockholm aanneemt.

Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen een verzoek om informatie doen aan de relevante politieautoriteit van het desbetreffende land doen om toegang te krijgen over de door hun opgeslagen data. In Nederland zou dat bijvoorbeeld het Korps Landelijke Politiediensten kunnen zijn, waar onder meer het SIRENE-kantoor van het Schengen Informatie Systeem (SIS) is gevestigd.

Meer informatie: Reclaim your data from the European police authorities! Campaign to exercise the right to access European databases


Naar boven
Naar beginpagina