29 mei 2010

De kernwapenconferentie in New York

Teleurstelling volgens het programma

De Toetsingsconferentie van het Non-proliferatieverdrag is politiek mislukt. Het resultaat is meer dan armzalig, het maakt niets uit of het ontwerp voor een slotdocument vrijdagavond nu met eensgezinde stemmen is aangenomen of niet, zoals vijf jaar geleden. De inhoud van het document slaat elke hoop op een nieuwe ontwapeningsdynamiek, die VS-president Obama met zijn visionaire oproep voor een wereld zonder kernwapens vorig jaar in Praag had gewekt, de bodem in.

Bovendien dragen de VS, samen met Frankrijk, Groot-Brittannië, Rusland en in mindere mate China de hoofdverantwoordelijkheid voor dit magere resultaat. Met hun afwijzing van alle concrete stappen, om de uit het verdrag voortvloeiende volkenrechtelijk bindende ontwapeningsverplichting in daden om te zetten, hebben zij de afwijzing van alle zinnige voorstellen tot ontwapening van een grote meerderheid van de 184 niet-kernwapenstaten – zoals versterking van het anti-proliferatieregime en de inspectiebevoegdheden van het IAEA, internationalisering van de produktie van nucleaire brandstofstaven en het moeilijker maken om uit het verdrag te treden – vooralsnog tot programma gemaakt. Op deze manier brokkelt de kracht van het Non-proliferatieverdrag als politiek bindmiddel steeds verder af.

Er was in New York buiten alle compromisformules maar één echte consensus: het belang bij kernenergie en de ‘renaissance’ daarvan. Het hameren van veel staten uit Azië, Afrika en Latijns-Amerika op de door het NPV gegarandeerde "onbeperkte benutting van nucleaire technologie" spoort met de enorme exportbelangen van de Franse, Amerikaanse en Duitse atoomindustrie en die uit andere staten. Het is onstellend dat deze consensus ook door vrijwel alle in New York vertegenwoordigde NGO’s niet ter discussie werd gesteld.

Andreas Zumach in Die Tageszeitung, 29 mei 2010

Zie ook:
Vijf tegen de rest van de wereld (verslag van Zumach uit New York)
Die Tageszeitung, 29 mei 2010

(Vertaling: Kees Kalkman)


Naar boven
Naar beginpagina