6 oktober 2010 - Persbericht Vredesactie

Bomspotters maken documentaire over veiligheidsrisico kernwapens op Kleine Brogel

Kernwapens: nutteloos en gevaarlijk

Bomspotters hebben een groot aantal vliegtuighangars op Kleine Brogel onderzocht en de opslagplaatsen van kernwapens gelokaliseerd. Dit onderzoek is verwerkt tot een korte documentaire waarin gewezen wordt op de veiligheidsrisico's verbonden aan deze kernwapens en de nog steeds voortdurende Koude Oorlog-politiek van de NAVO die eraan ten grondslag ligt.
De NAVO beslist de komende maanden over haar nieuw Strategisch Concept en bijgevolg ook over de blijvende aanwezigheid van deze kernwapens. Met hun acties vragen de Bomspotters al lang dat de Belgische regering wat realiteitszin in de NAVO-discussie brengt en de onmiddellijke en onvoorwaardelijke terugtrekking van deze kernwapens realiseert.

Nadat Bomspotters eind januari 2010 een inspectie van een bunker op de kernwapenbasis in Kleine Brogel op film hadden gezet, ontstond een discussie in de internationale media over de veiligheid van deze kernwapens. Het ministerie van defensie reageerde door te stellen dat de Bomspotters hoogstens tot bij een lege bunker waren geraakt en dat de gevoelige zones op de basis beter bewaakt werden. De Bomspotters hebben sindsdien een groot aantal van de 26 vliegtuighangars onderzocht en 8 van de 11 WS3-kernwapenopslagplaatsen kunnen lokaliseren. Met name de vliegtuighangars 2, 8, 10, 17, 18, 21, 23, 24. In ťťn van de vliegtuighangars met WS3-bunker werd binnenin gefotografeerd. Het resultaat ziet u in de documentaire Nuclear Terrorism: Proof of Concept op YouTube en in de technische analyse.

Kernwapens: nutteloos

Sinds het einde van de Koude Oorlog hebben de Amerikaanse tactische kernwapens in Europa geen enkel militair belang meer. Ook leidende officieren op EUCOM, het Amerikaanse militaire commando verantwoordelijk voor deze kernwapens, stellen dat de Amerikaanse tactische kernwapens in Europa geen essentieel militair nut meer hebben en noemen het een grote geldverspilling. 1500 Amerikaanse militairen worden vandaag ingezet om die nutteloze kernwapens te onderhouden en te bewaken, terwijl ook de verschillende Europese luchtmachten mensen en middelen aan die nucleaire taken besteden.

De voortdurende aanwezigheid van die kernwapens is vooral een gevolg van politieke inertie binnen de NAVO. De belangrijkste reden dat de kernwapens in Europa blijven is als concretisering van de 'transatlantische band', maw het samen delen van lasten en risico's. Dit is vooral een eufemisme voor bureaucratische belangen. De voortdurende aanwezigheid van Amerikaanse kernwapens geeft een aantal NAVO-bureaucraten de mogelijkheid om over de kernwapenstrategie met de VS te praten. Zij ontlenen prestige aan die wapens en hun machtspositie zou verkleinen met de terugtrekking van die kernwapens.

Kernwapens: gevaarlijk

Kernwapens stockeren als statussymbool brengt echter geen veiligheid. Integendeel, het zorgt juist voor veiligheidsproblemen. De gebrekkige veiligheid, zichtbaar gemaakt door de Bomspotters, is een gevolg van de contradictie tussen de militaire politiek en de officiŽle NAVO-politiek. Aangezien inzetbaarheid van die kernwapens niet de issue is maar louter hun symbolische aanwezigheid, trachten de militairen zo weinig mogelijk geld te verspillen aan de kernwapens. Maar als een vredesactivist tot vlak bij de kernwapens geraakt, dan kan iemand met slechte bedoelingen dat ook.

Nog meer geld besteden aan veiligheid en bewaking van die kernwapens betekent nog meer geld verspillen om een nutteloze politiek voort te zetten. Het echte veiligheidsprobleem vormen de kernwapens zelf en ze terugtrekken is een veel goedkopere oplossing.

De voortdurende aanwezigheid van kernwapens maakt ook het pleidooi van de Europese regeringen voor non-proliferatie ongeloofwaardig en creŽert zo een veiligheidsprobleem op internationaal niveau. Oorspronkelijk werd het Non-Proliferatieverdrag gesloten voor 25 jaar. De verlenging ervan in 1995 werd slechts toegezegd mits duidelijke engagementen om werk te maken van de ontwapeningsverplichting in het verdrag. Engagementen waar slechts weinig van in praktijk zijn omgezet. Gevolg is weinig bereidheid van andere landen om het non-proliferatieregime te versterken met extra verificatiemogelijkheden en een daadwerkelijke sanctionering voor overtreders. Een terugtrekking van de Amerikaanse tactische kernwapens uit Europa zou een welkom signaal zijn dat deze ontwapeningsverplichting serieus genomen wordt. Het brengt onze veiligheid niet in het gedrang, maar versterkt ze juist door het non-proliferatieregime te versterken. Een voortdurende opstelling van deze kernwapens geeft daarentegen het signaal dat de Europese landen nog steeds kernwapens nodig hebben. Een dergelijk signaal maakt het steeds moeilijker om ze dan ook aan andere landen te ontzeggen.

Bron: Vredesactie


Naar boven
Naar beginpagina