13 december 2010

Open brief van Afghanistan-experts aan Barack Obama

Mijnheer de president,

Wij houden ons als academici, experts en leden van non-gouvernementele organisaties bezig met Afghanistan of werken in dat land, sommigen al tientallen jaren. Wij maken ons grote zorgen over de huidige stand van zaken in de oorlog en het gebrek aan geloofwaardige scenario’s voor de toekomst. De kosten van de oorlog bedragen nu meer dan 120 miljard dollar alleen al voor de Verenigde Staten.

Dit is op de lange duur niet vol te houden. Bovendien neemt het aantal slachtoffers toe. Meer dan 680 soldaten van de internationale coalitie – samen met honderden Afghanen – zijn dit jaar in Afghanistan gesneuveld en het jaar is nog niet voorbij. Wij doen een beroep op u om de buitengewoon omvangrijke middelen en invloed die de Verenigde Staten nu inzetten in Afghanistan te gebruiken voor de vrede waar iedereen naar hunkert.

Ondanks de hoge kosten is de situatie ter plaatse veel ernstiger dan een jaar geleden, omdat de opstand van de Taliban over het hele land vooruitgang heeft geboekt. Het is nu erg moeilijk geworden om buiten de steden te werken of zelfs om zich in Afghanistan over de weg te verplaatsen. De opstandelingen hebben de wind in de zeilen gekregen en maken gebruik van de tekortkomingen van de Afghaanse regering en de vergissingen van de coalitie. De Taliban zijn nu een nationale beweging geworden met een serieuze vertegenwoordiging in het noorden en westen van het land. Buitenlandse bases zijn volledig geïsoleerd van de plaatselijke omgeving en niet in staat om de bevolking te beschermen. Buitenlandse militairen zijn nu langer in Afghanistan geweest dan destijds het Rode Leger van de Sovjet-Unie.

Politiek gezien is de regeling die het gevolg was van de interventie in 2001 niet houdbaar omdat de achterban, waarvan de Taliban de meest gewelddadige uitdrukking zijn, niet vertegenwoordigd is en omdat de zeer gecentraliseerde grondwet tegen de essentie van de Afghaanse traditie ingaat. (..)
(..)

De deadline om in 2014 het Afghaanse Nationale Leger het commando over de veiligheidssituatie over te laten nemen is niet realistisch. Het snelle verdwijnen van de staatsstructuur op districtsniveau in aanmerking genomen, is het moeilijk zich een sterk leger voor te stellen dat op zichzelf staat, zonder andere staatsinstellingen in de omgeving. Of we het leuk vinden of niet, de Taliban zijn ook op lange termijn onderdeel van het politieke landschap en we moeten proberen met ze te onderhandelen om een diplomatieke regeling te bereiken. (..)
(..)

Wij geloven dat bemiddeling een regeling kan helpen tot stand brengen die vrede brengt in Afghanistan, de Taliban in staat stelt een verantwoordelijke speler binnen de Afghaanse politieke orde te worden, te verzekeren dat Afghanistan niet kan worden gebruikt als basis voor internationaal terrorisme, de vrijheden van het Afghaanse volk waarvoor hard is gevochten veiligstelt, de regio helpt stabiliseren, de grootschalige aanwezigheid van buitenlandse troepen in Afghanistan overbodig maakt en de basis verschaft voor stabiele betrekkingen tussen Afghanistan en de internationale gemeenschap. Alle politieke en diplomatieke scherpzinnigheid die de Verenigde Staten kunnen opbrengen, zal nodig zijn om dit positieve resultaat te bereiken. Het is tijd om een alternatieve strategie toe te passen die de Verenigde Staten toelaat om Afghanistan te verlaten waarbij hun legitieme veiligheidsbelangen worden gewaarborgd.

Met respect,

Gilles Dorronsoro (Carnegie Endowment for International Peace)
Antonio Giustozzi (auteur van Koran, Kalashnikov and Laptop)
Anatol Lieven (King’s College Londen)
Ahmed Rashid (journalist)
Nir Rosen (New York University)
Alex Strick van Linschoten (schrijver in Kandahar)
Matt Waldman (Afghanistan Analyst)
en vijftien anderen

Vertaling: Kees Kalkman

The full text of the open letter from Afghanistan experts to President Barack Obama


Naar boven
Naar beginpagina