21 januari 2013

Handhaaf het EU-wapenembargo tegen SyriŽ

In de EU gaan stemmen op om het bestaande wapenembargo tegen SyriŽ zodanig aan te passen dat wapenleveranties aan het Syrische verzet legaal worden. Sietse Bosgra roept u op om er bij de Nederlandse regering op aan te dringen om dit niet te steunen.

Binnen de Europese Unie heerst grote onenigheid over wapenleveranties aan de Syrische rebellen. Deze zijn verboden sinds de EU in mei 2011 een wapenembargo tegen SyriŽ instelde. De Franse regering wil echter 'defensieve wapens' aan het verzet leveren en pleitte op 17 november op een EU-bijeenkomst over het wapenembargo voor opheffing. Dit kan alleen als alle EU-lidstaten hiermee instemmen. De Duitse regering was hier duidelijk tegen en bracht een veto uit. Als compromis werd overeengekomen het embargo niet met een jaar te verlengen, maar slechts met drie maanden, dat wil zeggen tot 1 maart a.s. Ook de Nederlandse regering zal zich hierover half februari moeten uitspreken.

Wij vragen U dringend om er bij minister Timmermans en de Kamerleden op aan te dringen niet mee te werken aan het opheffen van het wapenembargo. SyriŽ wordt niet geholpen met nog meer oorlog; er zijn al voldoende slachtoffers gevallen en vernielingen aangericht. Er moet aan vrede gewerkt worden bijvoorbeeld door samenwerking van de Verenigde Staten en Rusland, en met name door internationale steun voor het zes-puntenplan van de Verenigde Naties en de Arabische Liga.

Het moet mogelijk zijn de Nederlandse regering te bewegen zich bij het verzet van de Duitse regering aan te sluiten. Toen op 4 december jl. NAVO-secretaris-generaal Rasmussen tijdens een gezamenlijke maaltijd met de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-lidstaten meende dat de NAVO zich moet voorbereiden op een invasie in SyriŽ werd het voorstel niet alleen door de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Westerwelle afgewezen, maar ook door minister Timmermans.

Schrijf aan de leden van de Commissie Buitenlandse Zaken en aan de minister:

Brieven aan minister Frans Timmermans:
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Postbus 20061
2500 EB Den Haag

Sietse Bosgra


Naar boven
Naar beginpagina