30 januari 2013

Versoepel EU-wapenembargo tegen SyriŽ niet

Vredesgroepen van het European Network Against Arms Trade (ENAAT) waarschuwen tegen plannen om het huidige EU wapenembargo tegen SyriŽ te versoepelen, zoals Groot-BrittanniŽ graag wil. Naar het zich laat aanzien zullen de Britten dit op donderdag 31 januari voorstellen aan in de Raad van de Europese Unie. Een versoepeling van het wapenembargo moet het leveren van militaire goederen aan de Syrische oppositie mogelijk maken.

Er zijn al veel te veel wapens in SyriŽ. Nog meer wapens zal het conflict waarschijnlijk alleen maar verlengen en de kansen op een vreedzame oplossing verder verkleinen. De oppositie tegen Assad bestaat uit zeer diverse groepen met niet altijd duidelijke agenda's, waaronder zeer sektarische groeperingen. Het geven van militaire steun aan deze groepen kan de instabiliteit in SyriŽ alleen maar verder vergroten.

Bovendien kunnen militaire leveranties langdurig negatieve gevolgen hebben voor de regio. Wapens verdwijnen niet na een conflict, maar duiken vaak op bij andere strijdgroepen, in SyriŽ zelf of in omringende landen. De gevolgen daarvan zien we nu in Mali, waar wapens uit LibiŽ worden ingezet.

In plaats van een versoepeling van het wapenembargo zou de EU meer druk moeten uitoefenen op Rusland en andere wapenleverende landen om hun leveranties aan het Syrische regime te stoppen. Ook zou de EU er voor moeten zorgen dat er geen Europese wapens die zijn geleverd aan derde landen, zoals Saoedi-ArabiŽ, worden doorgeleverd aan de Syrische strijdende partijen.

Namens

Meer informatie Wendela de Vries + 31 (0)6 506 522 06


Naar boven
Naar beginpagina