2 augustus 2013

Defensie niet langer geloofwaardig

De militair historicus Christ Klep neemt in dagblad Trouw de 'strategische kommunikatie' (zoiets als: het overbrengen van je kernboodschap) van het ministerie van defensie op de korrel. Daarbij scoort hij zeker twee behartenswaardige punten:

  1. De huidige minister Hennis wil ten onrechte vasthouden aan een leger dat alles kan, tot op het hoogste geweldsniveau, terwijl haar voorganger Hillen nog had gesteld dat dit bij verdere bezuinigingen onmogelijk was en er sindsdien nieuwe bezuinigingen zijn aangekondigd. Klep noemt als voorbeeld:
    "Een perfecte illustratie is de JSF. De belangrijkste meerwaarde lijkt te liggen in de mogelijkheid om al op de eerste oorlogsdag - aangevoerd door de Amerikaanse bondgenoten - zwaar verdedigde luchtruimen binnen te dringen. Dit is precies het type missie dat een meerderheid van de Tweede Kamer niet snel zal goedkeuren. Voor vrijwel alle andere taken heb je niet speciaal JSF's nodig."
  2. Wat defensie naar buiten brengt over de buitenlandse interventies in Uruzgan en Kunduz is volgens Klep een "onverkoopbare verfraaiing van de werkelijkheid:
    "In Uruzgan heersen openlijk de krijgsheren. De drugshandel floreert. Welk effect de training van honderden Afghaanse politiemensen zal hebben, is onzeker. Er bestaat immers geen geloofwaardige Afghaanse rechtsstaat. Veel zicht op wat 'onze' Afghaanse jongens gaan doen, is er niet. Dit doet überhaupt niets af aan de inspanningen van de Nederlandse militairen en burgerspecialisten. De strategische communicatie strookt simpelweg niet met een werkelijkheid die zich zo nadrukkelijk opdringt."

Lees het hele verhaal van Christ Klep: Krijgsmacht doet zich tekort met misleidende PR, Trouw, 28 juli 2013.


Naar boven
Naar beginpagina