16 augustus 2013

Korte Berichten week 33
Samenstelling: Kees Kalkman

Deze en meer Korte Berichten zijn te vinden op troepenbewegingen.blogspot.nl.

Inhoud:
Pentagon bereidt wijziging in kommandostruktuur voor
Drie kernkoppen van Trident ontmanteld
Wereldwijd netwerk van special forces stuit op enige weerstand
Grote aanval, groot lek of grote paniek?


Pentagon bereidt wijziging in kommandostruktuur voor

12 augustus 2013 - Het Pentagon is bezig met plannen voor een grote reorganisatie van de wereldwijde regionale kommando's. Defense News noemt een aantal opties die worden overwogen:

De reorganisatie zou meer dan 5000 personeelsleden kunnen besparen. Hij zou zijn beslag krijgen in het nieuw Unified Command Plan, een meestal om de twee jaar vernieuwd dokument dat voor het laatst in april 2011 is vastgesteld.

Bron: Defense News (Marcus Weisgerber)

Naar boven

Drie kernkoppen van Trident ontmanteld

A launch from the Ministry of Defence Police Marine Unit Clyde, escorts a Trident submarine out to sea. 10 February 2005. Source: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:MOD_Police_Escort_Trident_submarine_Leaving_Faslane_MOD_45144050.jpg Photo: Paul Kemp/MOD11 augustus 2013 - Het monitoren van kernwapenkonvooien door aktivisten heeft aan het licht gebracht dat in 2012 vijf kernkoppen voor de Britse Trident van het nukleaire depot bij Coulport (Loch Long) bij Glasgow over de weg zijn vervoerd naar een installatie van de partikuliere Atomic Weapons Establishment (AWE) in Burghfield, Berkshire. Twee daarvan zijn opgekalefaterd en retour gestuurd naar Schotland. Maar de andere drie worden ontmanteld volgens een procedé waarbij ze niet meer opnieuw in elkaar kunnen worden gezet. Dat is althans bevestigd door het ministerie van Defensie.

In juni 2011 had de regering bekend gemaakt dat het Britse kernwapenarsenaal met 45 zou worden gereduceerd tot "niet meer dan 180" in verband met internationale ontwapeningsverplichtingen. Ontmanteling van alle Tridents kost 146,4 miljoen pond.

De zwaar bewaakte konvooien tussen Coulport en Burghfield worden gespot door aktivisten van Nukewatch dat hierover jaarverslagen publiceert.

Bron: The Guardian (Rob Edwards)

Website van Nuclear Information Service

Naar boven

Wereldwijd netwerk van special forces stuit op enige weerstand

10 augustus 2013 - Een plan voor een wereldomspannend netwerk voor de speciale troepen van de VS en bondgenoten stuit op verzet van regionale Amerikaanse kommandanten en in het Congres, zo meldt de Army Times. Het idee van het hoofdkwartier van het Special Operations Command (SOCOM) in Tampa is om een formeel kader te scheppen waarin de Amerikaanse special operations forces (SOF - met een sterkte van 60.000 en binnenkort 72.000) samen met andere diensten en buitenlandse bondgenoten inlichtingen delen, trainen en operaties uitvoeren.

Men is van plan om hiervoor in Hawaii en Colombia regionale koördinatiecentra in te richten. Maar nu is de kommandant van het Southern Command van de VS (Zuid-Amerika) dwars gaan liggen. Er wordt - ook door senatoren - gevreesd voor dubbel werk en autonoom optreden van de special forces.

In het artikel wordt een vergelijking getrokken tussen dit plan en het opzetten van een NAVO-brede organisatie voor de special forces in Afghanistan. Afgelopen december is een NAVO-hoofdkwartier voor de SOF ingericht met 220 stafleden. Ook in 2012 is de Combined Joint Special Operations Task Force-Afghanistan opgericht die alle Afghaanse en NAVO speciale troepen onder een divisiekommando brengt.

Bron: Army Times (Paul McLeary)

Naar boven

Grote aanval, groot lek of grote paniek?

6 augustus 2013 - Paul Woodward van War in Context heeft een aantal sceptische kommentaren verzameld over de dreiging die leidde tot het sluiten van tientallen Amerikaanse ambassades in het Midden-Oosten en Afrika. Volgens Anthony Shaffer, een vroegere militaire inlichtingenofficier die nu voor het Center for Advanced Defense Studies werkt, is dit mogelijk "al-Qaida die aan de knoppen draait" om te kijken hoe de VS reageren.,

Ook Angelo Codevilla, een akademicus en voormalig staflid van Senaatskommissie voor de inlichtingendiensten, ruikt onraad. De ambassadesluitingen lijken er volgens hem vanuit te gaan dat de terroristen ofwel zonder acht te slaan op de interceptiekapaciteit van de NSA onder elkaar aan het kletsen zijn of dat ze de VS opzettelijk willen waarschuwen. Dat is in tegenspraak met alle ervaringen tot nu toe. "De terroristen die ons bijten kletsen niet en degenen die kletsen bijten niet." De les moet zijn dat de alom bekende kapaciteit van de NSA om slecht versleuteld elektronisch verkeer te onderscheppen en te manipuleren in kombinatie met een gebrek aan kwaliteitskontrole bij de inlichtingendiensten, de diensten overlevert aan doelwitten die bereid zijn ze te voeren met desinformatie.

Bronnen: War in Context; Library of Law and Liberty


Naar boven
Naar beginpagina