3 februari 2010

Korte Berichten week 5
Samenstelling: Kees Kalkman

Inhoud:
300 nepcommando’s op elke ‘SEAL’
Obama vraagt veel extra geld voor kernwapens
Pentagon wil ‘Bureau voor strategische misleiding’
"Al-Qaida is hier niet welkom"


300 nepcommando’s op elke ‘SEAL’

In een cultuur van superhelden en oorlogsroem vervalsen mensen die ongelukkig zijn met hun status in toenemende mate levensverhalen betreffende de militaire dienst. Waakhonden op dit gebied in de VS zeggen dat ze de meldingen van nepmilitairen met oorlogsmedailles nauwelijks bij kunnen houden. "Soms krijg ik 20 tot 50 meldingen per dag," zegt Steve Robinson, een voormalig lid van de speciale troepen van de marine, de zogenaamde SEALS (letterlijk: zeerobben), die een dagtaak heeft aan het ontmaskeren van valse claims van personen, die zeggen dat ze deel hebben uitgemaakt van dit extreem getrainde illustere gezelschap.

In januari 2002 ontving zijn groep met de naam AuthentiSEALs bijvoorbeeld 1182 meldingen over mensen die beweerden dat ze SEAL waren geweest. Drie ervan bleken echte SEALs te zijn. AuthentiSEALs kapte ermee in 2005, als gevolg van uitputting van de acht vrijwilligers door het grote aantal meldingen. Robinson was de enige die doorging met het onderzoek naar de klachten. Hij schat dat er op elke echte SEAL zeker 300 bedriegers rondlopen en dat het aantal toeneemt.

Bron: El Paso Times (VS), 31 januari 2010

Naar boven

Obama vraagt veel extra geld voor kernwapens

De regering Obama wil het Congres vragen om de komende vijf jaar meer dan 5 miljard dollar extra te besteden aan het kernwapenarsenaal van de VS, in het kader van de strategie om de verspreiding van kernwapens tegen te houden en uiteindelijk de wereld ervan te bevrijden (!)

De regering redeneert dat dit bedrag nodig is om ervoor te zorgen dat de kernkoppen van de VS veilig blijven opgeslagen en in goede staat blijven terwijl het arsenaal veroudert en krimpt in de 18 jaar die verlopen zijn, sinds er een moratorium geldt voor ondergrondse kernproeven en de twintig jaar sinds de grootschalige productie van kernkoppen werd beëindigd.

Voor het komende jaar vraagt de regering 600 miljoen dollar extra, waardoor de jaarlijks uitgaven voor de kernwapenprogramma’s rond de 7 miljard dollar zouden bedragen.

Volgens critici geven de nieuwe installaties die men van plan is te gaan bouwen komende regeringen echter de mogelijkheid om nieuwe kernwapens te gaan produceren, iets wat president Obama beloofd heeft niet te zullen doen.

Sinds het midden van de jaren negentig hebben de VS met computersimulaties, laboratoriumexperimenten, inspecties, controles en onderhoudswerk – het zogenaamde Stockpile Stewardship Program – de veiligheid en de effectiviteit van het nucleaire arsenaal in stand gehouden. De strategische voorraad wordt nu geschat op 2200 opgestelde kernkoppen en 2500 strategische kernkoppen in reserve.

Bron: McClatchy Newspapers (VS), 29 januari 2010

Naar boven

Pentagon wil ‘Bureau voor strategische misleiding’

Herinneren we ons het Bureau voor Speciale Plannen van het Pentagon dat hielp bij het verzamelen van twijfelachtige inlichtingen die leidden tot de oorlog in Irak. Of het programma waarbij het Pentagon in het geheim militaire journalisten informeerde om de Irakoorlog te propageren?

Maak dan nu kennis met het Bureau voor Strategische Misleiding (Office of Strategic Deception). In een onopvallend rapport deed de machtige Defense Science Board van het Pentagon deze maand de aanbeveling om een afdeling op te richten die uitsluitend bedoeld is voor "strategische misleiding"

Misleiding (krijgslisten) is een bekende techniek in oorlogstijd om de vijand te slim af te zijn, maar uit de tekst van het rapport blijkt dat het Pentagon al lang daarvoor wil beginnen strategische trucs uit te halen met de tegenstanders. De vraag is ook of de misleiding alleen gericht is op de tegenstander of ook op het Amerikaanse publiek.

Het bestaan van het Bureau voor Speciale Plannen van Paul Wolfowitz en zijn baas Donald Rumsfeld werd in 2003 onthuld door verslaggever Seymour Hersh in de New Yorker. Het bureau probeerde uit alle hoeken en gaten nepinlichtingenmateriaal vandaan te halen dat zou aantonen dat Saddam Hoessein banden met al-Qaida en massavernietigingswapens had.

Bron: The Raw Story (VS), 27 januari 2010

Naar boven

"Al-Qaida is hier niet welkom"

Arnold Karskens interviewt een vroegere lijfwacht van Bin Laden in Jemen. Deze heeft geen hoge dunk van de nieuwe generatie al-Qaida strijders in dat land. De sympathie voor die zwakke organisatie in Jemen is aanzienlijk gekelderd nadat buitenlandse bedrijven en hun werkgelegenheid vertrokken uit angst voor aanslagen. Maar een interventie door de VS of de Britten (de oude kolonisators) zou al-Qaida in Jemen sterk doen groeien. Dan zou ook deze Nasser al-Bahri weer de wapens opnemen tegen de buitenlandse troepen. Hij moet dan volgens Karskens nog wel wat aan zijn conditie werken.

Bron: Weblog Arnold Karskens, 27 januari 2010


Naar boven
Naar beginpagina