11 februari 2009

Korte Berichten week 7
Samenstelling: Kees Kalkman

Inhoud:
VS gebruiken Britse kernwapenfabriek voor nucleair onderzoek
Radioactief afval in de Bosnische meren?
De National Security Council krijgt meer macht bij Obama


VS gebruiken Britse kernwapenfabriek voor nucleair onderzoek

Het VS-leger heeft een Britse kernwapenfabriek gebruikt om onderzoek te doen voor hun eigen kernwapenprogramma. Functionarissen van het Amerikaanse ministerie van defensie zeggen dat "zeer waardevol" onderzoek naar kernkoppen is verricht in het Atomic Weapons Establishment in Aldermaston in Berkshire, als resultaat van een nog steeds lopende geheime overeenkomst tussen de Britse en de Amerikaanse regering.
In Engeland hebben parlementsleden van de oppositie inmiddels opgeroepen tot een volwaardig parlementair onderzoek naar de samenwerking in Aldermaston en aktiegroepen waarschuwen dat een dergelijke overeenkomst in strijd is met het internationaal recht. Ze zeggen ook dat een en ander de Britse pretentie van een onafhankelijk kernwapenprogramma ondermijnt en dat het feitelijk betekent dat de Britse belastingbetaler het Amerikaanse kernwapenprogramma subsidieert.
(..)
De Amerikaanse betrokkenheid bij Aldermaston kwam aan het licht tijdens een gesprek van twee denktanks met John Harvey, de directeur voor planning en politiek van de National Nuclear Security Administration in de VS.
(..)
De aktievoerders zeiden dat dit het eerste rechtstreekse bewijs is dat de VS installaties in Engeland gebruiken om hun kernwapenprogramma verder te ontwikkelen. Hun advocaten stelden dat de toenemende samenwerking, die plaatsvindt in het kader van het Mutual Defense Agreement (MDA), een inbreuk vormt op het non-proliferatieverdrag.
(..)
De samenwerking betreft het Reliable Replacement Warhead (RRW) programma. Het Amerikaanse Congres heeft de financiering hiervoor beëindigd, maar aktievoerders denken dat het VS-leger de Britse installaties gebruikt heeft om de beperkingen in de VS zelf te omzeilen.

Bron: The Guardian (GB), 9 februari 2009

Naar boven

Radioactief afval in de Bosnische meren?

De geheime dienst van Bosnië is een geheime handel in radioactief afval op het spoor gekomen die georganiseerd is door Franse troepen die deel uitmaken van de vredesmacht van de NAVO in Bosnië-Herzegovina. Via de operaties IFOR en SFOR zijn grote hoeveelheden radioactief afval "geëxporteerd" en vervolgens per helikopter gedumpt in meren in Bosnië- Herzegovina. Dat onthult de Kroatische krant Vecernji List, die een eerste reconstructie van de affaire heeft gemaakt.

De krant stelt dat de affaire van het "staatsgeheim nucleair afval" begint met de ondertekening van het Verdrag van Dayton, toen Herzegovina een sector werd van de Multinationale Divisie Zuid-Oost onder commando van het Franse leger. In Frankrijk zou toen het briljante idee zijn ontstaan om het al lang bestaande probleem van nucleair afval van zijn industrie op te lossen. In Herzegovina werd een speciale eenheid van het Franse leger gestationeerd die belast is met het afvoeren van nucleair afval. De Franse agenten zouden onder cover van de vredesmissies IFOR en SFOR per schip ladingen nucleair afval hebben vervoerd naar de Montenegrijnse haven Bar. Vervolgens zou het afval per militair transport zijn vervoerd naar Stoca in Bosnië en in beton gegoten. Volgens verklaringen van de Bosnische inlichtingendienst zouden de blokken beton per helikopter in drie meren in Herzegovina zijn gedumpt, Busko, Ramsko en Jablanicko. De vluchten zouden volgens de plaatselijke bevolking bij nacht en op lage hoogte hebben plaatsgevonden. Vissers wisten dat de meren een dumpplaats waren geworden en dat ze er beter aan deden om niet in het giftige water te vissen. De betonblokken zouden op plekken met diep water zijn afgeworpen.

Bron: Rinascitabalcanica.com (Italiaans), 4 februari 2009

Naar boven

De National Security Council krijgt meer macht bij Obama

President Obama is van plan om een grondige reorganisatie van de National Security Council (NSC) door te voeren, waarbij dit orgaan wordt uitgebreid en meer gezag krijgt om de strategie te bepalen op een breed terrein van internationale en binnenlandse politiek.

Het resultaat zal volgens de nationale veiligheidsadviseur van Obama, James L. Jones, een "dramatisch verschil" betekenen met de NSC onder Bush en al zijn voorgangers sinds de organisatie na de Tweede Wereldoorlog werd opgericht om de president te adviseren over diplomatieke en militaire zaken.

Jones, een gepensioneerde generaal van de mariniers, maakte duidelijk dat hij het proces zal beheersen en een eind zal maken aan de sluipweggetjes die het in de tijd van Bush voor ministers en het bureau van de vicepresident mogelijk maakte om de politiek buiten het zicht van anderen te beÔnvloeden.

Al naar gelang het onderwerp zullen meer departementen aan tafel zitten naast de ministeries van defensie en buitenlandse zaken die traditioneel aanwezig zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om de ministeries van energie, handel, financiën, justitie en de diverse diensten voor opsporing en drugsbestrijding. Als mogelijke nieuwe directoraten worden computerveiligheid, energie, klimaatverandering, nation-building en infrastructuur genoemd. De afbakening met de door Bush ingestelde Homeland Security Council is vooralsnog onduidelijk.

Bron: Washington Post (VS), 8 februari 2009


Naar boven
Naar beginpagina