4 maart 2010

Korte Berichten week 9
Samenstelling: Kees Kalkman

Inhoud:
VS willen opleidingsverbod voor Kopassus opheffen
Atoomwapenvrije Eifel
VS-mariniers gaan Congolees landmachtbataljon trainen
EU-diplomaten gaan profiteren van nieuwe inlichtingencentrale


VS willen opleidingsverbod voor Kopassus opheffen

De regering Obama is van plan het 12 jaar oude verbod in te trekken om de Indonesische elitetroepen van Kopassus op te leiden. Leden van Kopassus zijn in het verleden veroordeeld wegens mishandeling, ontvoering en andere misdaden. Vier leden van het Komando Pasukan Khusus, waaronder de commandant generaal-majoor Lodewijk Paulus, zijn momenteel in Washington om het voorstel te bespreken. Het plan komt overeen met de behoefte van Washington om de banden met Indonesië te verbeteren als onderdeel van de inspanningen om de opkomst van China tegen te gaan.

Volgens de Leahy Law van 1997 mogen de VS buitenlandse militaire eenheden met een geschiedenis van schendingen van mensenrechten niet opleiden, tenzij de desbetreffende regering effectieve maatregelen neemt om de verantwoordelijken te berechten.

Kopassus was de sterke arm van het regime van generaal Soeharto totdat deze in 1998 gedwongen werd af te treden. De eenheid is betrokken bij politieke moorden, het aanzetten tot anti-Chinese rellen en verdwijningen van critici van de regering.

Bron: The Washington Post (VS), 3 maart 2010

Naar boven

Atoomwapenvrije Eifel

Ook al wordt er nog geruzied over de details van de nieuwe nucleaire doctrine, het is duidelijk dat Obama het nucleaire wapenarsenaal van de VS wil reduceren. Daarmee komen ook de laatste in Duitsland gestationeerde kernwapens in het vizier. Zelfs als men de kromme logica van de kernwapenplanners als uitgangspunt neemt, is er allang geen plausibele reden meer om in Büchel in de Rheinland-Pfalz 10 tot 20 kernbommen op te slaan. De voorstanders hebben het over de politieke functie van de wapens voor het Atlantisch bondgenootschap. Blijkbaar verkeert de NAVO in een zo erbarmelijke situatie dat het zaakje bij elkaar moet worden gehouden met atoomwapens.

Maar de tijd werkt tegen de kernwapens in de Eifel – en niet alleen vanwege de nieuwe strategie van de VS. Omdat de Bundeswehr de komende jaren de Tornado gevechtsvliegtuigen uit laat faseren, verdwijnen ook de vliegtuigen waarmee Duitse piloten de kernwapens naar hun doel moeten vliegen. Het opvolgertoestel Eurofighter is niet uitgerust voor bewapening met atoomwapens.

Bron: Die Tageszeitung (BRD), 3 maart 2010

Naar boven

VS-mariniers gaan Congolees landmachtbataljon trainen

Dertig mariniers van het Africa Command van de Verenigde Staten zijn begonnen met het opleiden van Congolese troepen in het onrustige oostelijk deel van Congo. Volgens kolonel Thomas Crowder trainen de mariniers een bataljon Congolese soldaten in Kisangani. Het gaat om rond de duizend militairen, ze krijgen een militaire basisopleiding. Mensenrechtengroeperingen hebben eerder het slecht opgeleide en onregelmatig betaalde Congolese leger ervan beschuldigd burgers aan te vallen. Africa Command oftewel Africom is gevestigd in Stuttgart en is formeel geactiveerd in 2008. Daarvòòr vielen de militaire programma’s van de VS in Afrika onder drie andere commando’s.

Bron: Associated Press (VS), 23 februari 2010

Naar boven

EU-diplomaten gaan profiteren van nieuwe inlichtingencentrale

De EU is van plan om drie inlichtingenbureaus in Brussel samen te voegen tot een nieuwe afdeling bij de External Action Service van de EU, de nieuwe diplomatieke dienst. Catherine Ashton, het hoofd buitenlandse betrekkingen van de EU, werkt aan een voorstel voor de toekomstige structuur van deze dienst, dat in maart moet worden gepresenteerd. Volgens bronnen bij de EU wil zij het Joint Situation Centre en de Watch-Keeping Capability van de Europese Raad en de Crisis Room van de Europese Commissie samenvoegen. Joint Situation Centre, kortweg SitCen, heeft een staf van 110 mensen en is gevestigd op de Avenue de Cortenbergh in Brussel. Daarbinnen bevindt zich een cel van geheime agenten die geclassificeerde informatie van de lidstaten uitwisselen en af en toe rapporten van vier tot tien bladzijden schrijven over onderwerpen zoals terrorisme en de Iraanse diplomatieke kontakten met de buurlanden. SitCen heeft ook een alarmkamer die 24 uur open is en werkt met open bronnen zoals de BBC Monitoring Service en foto’s van commerciële satellieten. Twee of drie keer per dag krijgt een geselecteerd groepje EU-diplomaten e-mails en sms-berichten van hen. De Watch-Keeping Capability zit in hetzelfde gebouw en bestaat uit twaalf militairen en politieofficieren die rapporten krijgen vanuit EU-operaties zoals EUMM in Georgië.

De Crisis Room zit om de hoek in het Charlemagne gebouw van de Commissie. Zes functionarissen bedienen een beveiligde website met actueel nieuws over 118 konflikten in de wereld op basis van open bronnen en berichten uit de buitenlandse ambassades van de Commissie. TV-uitzendingen uit de hele wereld worden gescand op citaten met zoektermen zoals namen van personen.

Bron: EU Observer (Brussel), 22 februari 2010


Naar boven
Naar beginpagina