24 maart 2009

Korte Berichten week 13
Samenstelling: Kees Kalkman

Inhoud:
De Kosovo-oorlog was een inbreuk op het volkenrecht
Verhaal soldaat verschaft nieuw inzicht over ontruiming van Tiananmen-plein
MI5 slaat alarm over bankrellen


De Kosovo-oorlog was een inbreuk op het volkenrecht

De "bedreiging met en het gebruik van" geweld tussen staten is volgens artikel 2 lid 4 van het Handvest van de Verenigde Naties verboden. De rood-groene Bondsregering overtrad door troepen ter beschikking te stellen voor de [Kosovo]oorlog niet alleen deze bepaling, maar ook de grondwet en het 4+2 verdrag over de Duitse eenheid. Tot op de dag van vandaag proberen de NAVO-landen hun inbreuk op het volkerenrecht de rechtvaardigen met de bewering dat de oorlog "onvermijdelijk" was als "humanitaire interventie" om de zonder twijfel zeer ernstige Servische schending van de mensenrechten van de Albanese Kosovaren te verhinderen.

"Onvermijdelijk", nadat een "gezamenlijk optreden van de VN" mislukt was doordat Rusland in de Veiligheidsraad met een veto dreigde. Zelfs als er inderdaad sprake was geweest van deze dreiging met een veto, volgt daar geen recht van de NAVO uit om oorlog te voeren zonder mandaat van de Veiligheidsraad. Maar er was geen vetodreiging. In plaats daarvan werd Rusland door de NAVO voor voldongen feiten geplaatst.

Op 23 september 1998 eiste de VN-veiligheidsraad in resolutie 1199 per omgaande een wapenstilstand in Kosovo, de onmiddellijke terugtrekking van Joegoslavische en Servische eenheden, die waren ingezet om de burgerbevolking te onderdrukken, vrije toegang voor humanitaire organisaties en onvoorwaardelijke samenwerking van de regering Milosevic met het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag. Rusland stemde in met deze resolutie en was zeer wel bereid om in de Veiligheidsraad te besluiten tot verdere dwangmaatregelen tegen Belgrado als de regering Milosevic zich niet zou houden aan de eisen van resolutie 1199, desnoods zelfs tot militaire maatregelen met VN-strijdkrachten. Wel wees Rusland de eis van de drie permanente westerse leden in de Veiligheidsraad (VS, Groot-Brittannië en Frankrijk) af, om al in deze resolutie een passage op te nemen, die zonder verder overleg en besluitvorming in de raad gemachtigd had tot militair optreden. Naast deze machtigingsclausule wees Rusland ook de eis van de drie westerse machten af dat een eventueel militair optreden tegen Joegoslavië niet door de VN, maar door de NAVO zou worden uitgevoerd en geleid.

Conclusie: Over een "gezamenlijk optreden van de VN" hebben de drie permanente westerse leden nooit serieus met Rusland gesproken. In plaats daarvan hebben ze samen met hun NAVO-partners al een dag na het aannemen van VN-resolutie 1199 dreigende militaire stappen genomen: op 24 september 1998 kondigde de NAVO een activeringswaarschuwing af voor hun luchtstrijdkrachten. Dat was de eerste inleidende stap tot de luchtoorlog, die zes maanden later begon met het bombardement van Belgrado. Daarmee werd het signaal aan de Russen afgegeven dat de NAVO zou optreden, ook zonder hun instemming.

(..)

De toenmalige Bondsregering benadrukte dat de Kosovo-oorlog "geen precedent" zou vormen voor toekomstige oorlogen zonder VN-mandaat. Dat klopt alleen in zoverre dat de sindsdien zonder VN-mandaat in strijd met het volkerenrecht gevoerde oorlogen (Irak, Afghanistan) niet als "humanitaire interventie", maar met andere motieven werden gerechtvaardigd. Dat sluit niet uit dat bij toekomstige oorlogen weer op de motivatie "humanitaire interventie" wordt teruggevallen.

Bron: Andreas Zumach in Die Tageszeitung (BRD), 23 maart 2009

Naar boven

Het verhaal van een soldaat verschaft nieuw inzicht over de ontruiming van het Tiananmen-plein

Zelfs twintig jaar later heeft de voormalige soldaat Zhang Shijun levendige herinneringen aan het schieten, de chaos en de dood tijdens de beslissende aanval op het Tiananmen-plein. Tot op heden is hij een van de weinigen die publiekelijk spijt heeft betuigd.

Met de getuigenis over zijn rol bij het militair neerslaan van de studentendemonstraties in Peking in 1989 hoopt Zhang een beweging op gang te brengen om op te roepen tot een onderzoek en een nieuwe evaluatie van de protestbeweging en het bevorderen van het einddoel van die beweging, een democratisch China.(..) Zhangs gekwelde herinneringen hebben grote weerklank gevonden in kringen van Chinese dissidenten sinds hij een paar weken geleden op internet een open brief schreef aan de president en communistische partijleider Hu Jintao. Daarin vertelt hij een aantal dingen, die hij in de nacht van 3 op 4 juni toen hij werd ingezet heeft gezien, samen met een verlag van de manier waarop hij vervolgd is vanwege zijn verzoek om vervroegd ontslag uit dienst en zijn overtuiging dat China uiteindelijk zijn collectief bewustzijn van de tragische gebeurtenissen moet verhelderen.

(..)

Bron: Associated Press, 18 maart 2009

Naar boven

MI5 slaat alarm over bankrellen

Topgeheime crisisplannen zijn opgesteld als antwoord op de dreiging die uitgaat van een "hete zomer"in Engeland. De dubbele klap die uitgaat van de ergste economische crisis sinds mensenheugenis in combinatie met een bonte mengeling van politieke extremisten, die vastbesloten zijn om de orde te verstoren, heeft geleid tot de uitzonderlijke stap om het leger in staat van paraatheid te brengen. MI5 en Special Branch nemen activisten op de korrel waarvan ze bang zijn dat ze de woede over massaontslagen en bonussen voor mislukte bankiers kunnen opstoken.(..) Wat de crisisplanners het meest verontrust is dat de middengroepen, die nu te kampen krijgen met werkeloosheid en gedwongen verkoop van hun huis, zich kunnen aansluiten bij de onderkant en de straat opgaan. Een bron bij de inlichtingendiensten zei dat "deze krachtige cocktail herinneringen oproept aan de poll tax rellen die de doodsklap gaven aan de regering van Margaret Thatcher in 1990". (..) Als de politie het alleen niet meer afkan heeft de regering een reserveplan om troepen in te zetten in de straten van de belangrijkste Britse steden.(..) Het protestseizoen begint op 1 april met de G20 top in Londen, gevolgd door de 60e verjaardag van de NAVO in Straatsburg. De eerste mei zou ook roerig kunnen worden.

Bron: Daily Express (GB), 1 maart 2009


Naar boven
Naar beginpagina