1 april 2010

Korte Berichten week 13
Samenstelling: Kees Kalkman

Inhoud:
Franse aarzeling over peperduur Europees raketschild
Exporteert de EU martelwerktuigen?
Vergelijking van militaire uitgaven tussen de VS en Europa


Franse aarzeling over peperduur Europees raketschild

De Franse minister van defensie Hervé Morin heeft zijn twijfels geuit over de aandrang vanuit de NAVO om akkoord te gaan met de bouw van een kostbaar raketverdedigingssysteem tegen landen als Iran. Tijdens een gesprek met secretaris-generaal van de NAVO Fogh Rasmussen over de oorlog in Afghanistan en de toekomst van de NAVO zei Morin, dat hij bang was dat het raketschild ten koste zou gaan van het militaire potentieel van de Europese landen. Dit laat in zijn ogen al te wensen over bijvoorbeeld op het gebied van helikopters.

Rasmussen had eerder op het Brussels Forum, een bijeenkomst van de topelite aan beide kanten van de Atlantische Oceaan, de Europeanen opgeroepen om het project voor een raketschild op de NAVO-top in november te Lissabon te aanvaarden. Een probleem zijn nog wel de kosten van het raketschild, die worden begroot op 20 miljard dollar en dat op een moment dat er in crisistijd overal op wordt bezuinigd. Maar volgens Rasmussen kunnen de Europeanen na de goedkeurig van het EU-verdrag van Lissabon niet langer wachten. Europa zou volgens hem een papieren tijger worden als het verdrag niet leidt tot concrete militaire inspanningen op het moment dat het nodig is.

Bronnen:
AFP (Fr.), 27 maart 2010;
Le Figaro (Fr.), 28 maart 2010

Naar boven

Exporteert de EU martelwerktuigen?

De EU ziet zichzelf graag als de kampioen van de mensenrechten, zowel binnen zijn grenzen als daarbuiten. Maar waarom staat de EU Europese firma’s dan toe om duimschroeven, stun guns (elektroshockwapens) en andere apparaten die gebruikt kunnen worden voor martelingen te exporteren naar landen die het niet zo nauw nemen met de mensenrechten?

Volgens een rapport van Amnesty International en de Omega Research Foundation in Londen verkopen firma’s in Duitsland, Spanje, Tsjechië en Italië dit soort produkten aan zeker negen landen waaronder Pakistan, China en de Verenigde Arabische Emiraten. Er wordt gebruik gemaakt van mazen in de wet die de EU in 2006 heeft aangenomen om de verkoop van martelwerktuigen te verbieden. De produkten krijgen onschuldiger namen en er is nauwelijks controle op dual use goederen zoals voetboeien en gummiknuppels die ook voor regulier politiegebruik geschikt zijn.

Bedrijven die in het rapport worden genoemd zijn Sirien in België en Nidec in Spanje. Deze twee bedrijven hebben na het verschijnen van het rapport de produkten van hun website verwijderd of zeggen ze niet meer te verkopen.

Bron: Time (VS), 31 maart 2010

Rapport van Amnesty International en Omega Research Foundation:
From Words to Deeds: making the EU ban on the trade in ‘tools of torture’ a reality, 2010 (pdf, 0.76 MB)

Naar boven

Vergelijking van militaire uitgaven tussen de VS en Europa

Christopher Preble heeft op zijn blog twee grafieken geplaatst die gebaseerd zijn op gegevens van het International Institute of Strategic Studies, de zogenaamde Military Balance.

In de eerste grafiek worden de militaire uitgaven van de VS over een reeks van jaren vergeleken met die van de overige NAVO-landen, als percentage van het bruto nationaal inkomen. Zoals te verwachten was blijkt daaruit, dat terwijl de uitgaven van de VS in de periode 1999-2008 geklommen zijn van iets meer dan 3% tot bijna 5% van het nationaal inkomen, de uitgaven van de Europese landen (en Canada) zijn gedaald van iets meer dan 2% tot rond 1,7%. Er komt in tot uiting dat de VS de hoofdlast dragen van twee grote oorlogen en een grote militaire voetafdruk hebben in de Atlantische en de Stille Oceaan, het Midden-Oosten en in toenemende mate in Afrika. De Europeanen zijn hoofdzakelijk militair actief op hun eigen continent en in Afrika en leveren een kleinere bijdrage in het Midden-Oosten en de oorlog in Afghanistan.

De tweede tabel is interessanter. Er wordt een vergelijking gemaakt tussen de militaire uitgaven per hoofd van de bevolking in 1998 en 2008. Daaruit blijkt dat die in alle landen gestegen zijn, waarbij Nederland zelfs aan de bovenste helft van het rijtje staat. Alleen de kernwapenstaten VS, Frankrijk en Engeland, Noorwegen, Denemarken en Griekenland geven per hoofd van de bevolking meer uit aan defensie.

vergelijking defensieuitgaven 1998 en 2008

Preble berekent ook een cijfer voor de uitgaven van de VS aan nationale veiligheid. Hij komt op 835,1 miljard dollar in 2008, dat is 2700 dollar per persoon en 5,88% van het bruto nationaal inkomen. Dit is een breder begrip dan de militaire uitgaven alleen en bestaat uit de volgende posten:

Defensiebegroting 674,7 miljard
Kernwapens (ministerie van energie) 16,6 miljard
Overige ministeries 4,9 miljard
Ministerie van nationale veiligheid 50,6 miljard
Veteranenzaken 88,3 miljard


Bron: Cato at Liberty, 26 maart 2010


Naar boven
Naar beginpagina