8 september 2010

Korte Berichten week 36
Samenstelling: Kees Kalkman

Inhoud:
Zwaarbewapend naar het faillissement
Israël heeft een van de grootste afluisterbases ter wereld
Militair rapport waarschuwt voor mogelijk drastische oliecrisis
Bundeswehr moet handelsroutes openhouden
De discrete greep van China op het noordelijk grensgebied van Pakistan
Israël bestelt enorme militaire brandstofvoorraden, veel meer dan nodig voor normale operaties


Zwaarbewapend naar het faillissement

De desolate situatie van de Griekse begroting is deels veroorzaakt door de enorme bewapeningsuitgaven. Griekenland heeft vorig jaar 3,1% van het nationaal inkomen uitgegeven aan het leger, terwijl het gemiddelde van de Europese NAVO-landen 1,7% is.

De defensiebegroting is dit jaar onder invloed van de crisis verlaagd van 6,5 miljard naar 5,5 miljard euro. Toch wordt bijvoorbeeld vastgehouden aan de geplande aankoop van nog twee onderzeeërs voor 1,3 miljard euro. En hoewel de EU niet geaarzeld heeft om op sociaal gebied drastische bezuinigingen te eisen, ontbreken zulke voorwaarden voor de bewapeningsuitgaven. Het zou de Duitse en Franse bewapeningsconcerns beslist niet aanstaan als de EU-kredieten onder voorwaarde van een militaire investeringsstop gegeven zouden worden.

Bron: Die Tageszeitung (BRD), 8 september 2010

Meer informatie:
BICC Focus 9 Jan Grebe und Jerry Sommer, Griechenland: Hohe Militärausgaben trotz Finanzkrise (pdf), (juli 2010)

Naar boven

Israël heeft een van de grootste afluisterbases ter wereld

Volgens een verslag in Le Monde Diplomatique is de basis bij Kibbutz Urim in de Negev woestijn het centrum voor de activiteiten van de verbindingsinlichtingeneenheid 8200 van het Israëlische leger en tevens één van de grootste afluistercentra ter wereld. De basis luistert scheepvaartverkeer in de Middellandse Zee af en tapt ook de onderzeese verbindingskabels die daar lopen.

Bron: Haaretz (Isr.), 5 september 2010

Naar boven

Militair rapport waarschuwt voor mogelijk drastische oliecrisis

De afdeling toekomstanalyses van het Bundeswehr Transformation Center heeft een rapport uitgebracht dat analyseert welk invloed peak oil (het moment waarop de wereldproductie van olie begint te dalen) op de wereldeconomie kan hebben. Volgens de schrijvers van het rapport kan peak oil leiden tot een verschuiving van het machtsevenwicht in de wereld, afnemend gewicht van westerse industrielanden, totale ineenstorting van de markten en ernstige politieke en economische crises. Peak oil zou rond 2010 plaatsvinden en de gevolgen voor de veiligheid zouden na 10 tot 15 jaar duidelijk worden.

Bron: Spiegel Online (BRD, Engels)), 1 september 2010

Rapport:
Zentrum für Transformation der Bundeswehr Dezernat Zukunftanalyse, Teilstudie 1: Peak Oil Sicherheitspolitische Implikationen knapper Ressource (pdf), Juli 2010

Naar boven

Bundeswehr moet handelsroutes openhouden

Volgens de president van het Duitse congres voor kamers van industrie en koophandel, Hans Heinrich Driftmann, behoort tot de nieuwe taken van de Bundeswehr ook het veiligstellen van economische belangen. Voor plaatsvervangend wereldkampioen export Duitsland "zou het een ramp zijn als de handelsroutes, met name naar Zuid-Oost-Azië blijvend worden verstoord of bedreigd. Die kunnen we niet aan een stelletje piraten overlaten," aldus zei Driftmann tegen het weekblad Focus. Er heeft een verschuiving plaatsgevonden van de Duitse handel, weg van de VS naar Zuid-Oost-Azië en delen van Zuid-Amerika. Driftmann is vicevoorzitter van een commissie van experts voor de hervorming van de Bundeswehr.

Bron: Die Zeit (BRD), 29 augustus 2010

Naar boven

De discrete greep van China op het noordelijk grensgebied van Pakistan

In het Pakistaanse grensgebied met de Himalaya ontwikkelt zich een stille geopolitieke crisis waarbij Islamabad de facto de controle over de strategische Gilgit-Baltistan regio in het noordwesten van Kasjmir overdraagt aan China. Volgens rapporten van een aantal buitenlandse inlichtingendiensten is er in deze regio een sluimerende rebellie tegen het Pakistaanse bewind en zijn er tussen de 7000 en 11.000 soldaten van het Chinese Volksbevrijdingsleger (PLA) binnengekomen.

China wil onbelemmerde toegang via wegen en spoorlijnen naar de (Perzische) Golf via Pakistan. Momenteel hebben de Chinese olietankers 16 tot 25 dagen nodig om de Golf te bereiken. Als de verbindingen via Kasjmir worden gerealiseerd kan er binnen 48 uur lading worden vervoerd vanuit Oost-China naar de nieuwe Chinese vlootbases in Gwadar, Pasni en Ormara die gelegen zijn in Pakistan, vlak ten oosten van de Golf.

Verwacht wordt dat veel PLA-soldaten in Kasjmir aan de spoorweg gaan werken. Sommige verbeteren de snelweg over de Karakorampas (Sinkiang-Pakistan), andere werken aan dammen, wegen en andere projecten. Er zouden ook 22 geheime tunnels worden gebouwd voor een geplande gaspijplijn van Iran naar China via Gilgit.

Bron: Selig Harrison in The New York Times, 26 augustus 2010

Noot: Op 1 september volgde er een stellige ontkenning van de aanwezigheid van Chinese militairen in Noord-Pakistan door de Pakistaanse ambassadeur in China. De regering in Peking had op dat moment nog geen commentaar gegeven op het bericht, dat wel in de Chinese media is gemeld. (All Headline News, 1 september 2010)

Een verklaring voor de tegenstrijdigheid zou kunnen zijn dat de Chinese soldaten in burger optreden als bouwvakkers. De PLA is en reusachtig leger en kent zeker uitgebreide bouwbrigades.

Naar boven

Israël bestelt enorme militaire brandstofvoorraden, veel meer dan nodig voor normale operaties

Volgens de US Defence Security Cooperaton Agency heeft Israël drie weken geleden in de VS enorme militaire brandstoforders geplaatst, onder meer voor vliegtuigbrandstof. Het gaat om een order van 2 miljard dollar voor JP-8 vliegtuigbrandstof, loodvrije benzine en diesel. Vanwege de laatste twee componenten moet eerder worden gedacht aan het voorbereiden van een grondaanval (Libanon, Gaza of Westbank) dan aan een pure luchtaanval (Iran). Volgens deze blog (van een ingenieur luchtvaart) zou de levensduur van vliegtuigbrandstof niet onbeperkt zijn, althans als je het spul in topconditie wilt houden.

Bron: Damiaan Lataan Blogspot, 24 augustus 2010


Naar boven
Naar beginpagina