29 september 2009

Korte Berichten week 40
Samenstelling: Kees Kalkman

Inhoud:
EU-rapport vindt beide kanten schuldig aan Georgië-oorlog
Veiligheid is big business
Japan begin onderzoek naar vier geheime overeenkomsten met de VS
Het afschieten van een plan
Filippijnen willen militaire overeenkomst met de VS herzien
Raketverdediging verschuift miljarden aan regeringskontrakten

Naar boven

EU-rapport vindt beide kanten schuldig aan Georgië-oorlog

Naar verwachting van een bron die kennis heeft van het binnenkort verschijnende onderzoeksrapport van de EU over de oorlog van vorig jaar in Georgië zal de conclusie zijn dat Georgië deze oorlog is begonnen door een aanval op separatisten in Zuid-Ossetië. Maar het rapport zal ook stellen dat Rusland de omstandigheden die tot de oorlog leidden heeft gecreëerd en er gebruik van heeft gemaakt. Het rapport zal woensdag worden gepresenteerd.

Bron: The New York Times (VS), 29 september 2009

Naar boven

Veiligheid is big business

Het Europese onderzoeksprogramma op het gebied van de veiligheid heeft een begroting van 1,4 miljard euro. Het doel is om de veiligheid in Europa te vergroten en een wereldwijd concurrerende veiligheidsindustrie in Europa te bevorderen. Helaas heeft de EU in zijn haast om te profiteren van de binnenlandse veiligheidhype de onderzoeksagenda op dit gebied effectief uitbesteed aan precies die bedrijven die er het meest van zullen profiteren.

Daarbij zijn instanties opgericht buiten de formele structuur van de EU, zonder parlementaire en democratische controle. Het resultaat is een publiek onderzoeksprogramma dat is ontworpen door lobbyisten voor lobbyisten, waarbij bedrijven zijn uitgenodigd zelf de doelstellingen en de jaarlijkse prioriteiten te bepalen en vervolgens aanvragen voor het geld in te dienen.

De Europese Commissie heeft zich gewend tot defensiereuzen zoals Thales, Finmeccanica, EADS, Sagem Défense Sécurité en ASD (de grootste Europese defensielobbygroep) om de relevante veiligheidstechnologie op de markt te brengen.

Bronnen:
Ben Hayes in The Guardian (GB), 28 september 2009
Ben Hayes Rapport NeoConOpticon, The EU Security-Industrial Complex, Statewatch en Transnational Institute

Naar boven

Japan begin onderzoek naar vier geheime overeenkomsten met de VS

De nieuwe Japanse regering heeft het ministerie van buitenlandse zaken gelast om een uitgebreid onderzoek in te stellen naar de geheime verdragen met de Verenigde Staten, Een ploeg van vijftien bureaucraten onder leiding van onderminister van buitenlandse zaken Mitoji Yabunaka gaat 2694 dossiers bekijken die te maken hebben met het vredesverdrag tussen Japan en de VS, 571 dossiers die betrekking hebben op de teruggave van Okinawa en 400 dossiers die berusten bij de Japanse ambassade in Washington. Eind november zal verslag worden uitgebracht. Naast een overeenkomst over het landen van VS-schepen en -vliegtuigen met kernwapens in Japan gaat het over een bijdrage van Japan van 4 miljoen dollar aan de teruggave van Okinawa aan Japan, de toestemming om kernwapens op Okinawa te stationeren tijdens crises en het gebruik van VS-bases in Japan in het geval van een crisis rond Korea. Vroegere Japanse regeringen hebben het bestaan van deze overeenkomsten altijd ontkend.

Bron: The Japan Times (Jap.), 26 september 2009

Naar boven

Het afschieten van een plan

(..)
Er zijn nog veel vragen rond het nieuwe plan van president Obama voor de raketverdediging. Het organiseren van het raketschild op schepen die permanent voor anker liggen is een kostbare zaak. Zelfs met een opgevoerde versie van de SM-3 raket, de Block 1B, zijn er zeven Aegisschepen nodig in de Europese wateren om een geïmproviseerde bescherming te bieden. Om zoín defensie permanent te maken zijn meer dan de 18 Aegisschepen nodig die de VS nu hebben. De krachtiger Block IIA versie, die naar verwachting in 2018 beschikbaar komt maakt het mogelijk om Europa te beschermen vanuit slechts drie lokaties. Maar dat systeem gaat meer dan twee keer zoveel kosten als het nu afgedankte systeem van Ground-Based Interceptors (GBI). Een goeie plek om het te installeren zou de Zwarte Zee zijn, maar de Conventie van Montreux uit 1936 beperkt de aanwezigheid van buitenlandse oorlogsschepen aldaar.

Het Pentagon zegt dat het vanaf 2015 tenminste een aantal van de SM-3 raketten op land wil stationeren, omdat dat goedkoper is. Maar dat kan op dezelfde politieke problemen stuiten als de GBI. De meest waarschijnlijke lokatie is Georgië, maar de Russen zijn afkerig van de banden van dat land met de VS.

Het kleinere SM-3 systeem ondervangt op het eerste gezicht wel de bezwaren van het Kremlin dat het GBI de afschrikkende werking van de Russische kernwapens zou kunnen verzwakken of dat het tot een offensief systeem gemaakt zou kunnen worden met kernkoppen op de raketten. Het afzien van de radar in Tsjechië vermindert de mogelijkheid van de Amerikanen om diep in Rusland naar binnen te kunnen loeren.

Bron: The Economist (GB), 24 september 2009

Naar boven

Filippijnen willen militaire overeenkomst met de VS herzien

De regering van de Filippijnen gaat een overeenkomst met de VS van tien jaar geleden opnieuw bekijken, nadat Filippijnse senatoren hebben aangedrongen op heronderhandeling of beëindiging. Op basis van dit verdrag helpen VS-troepen het Filippijnse leger met de bestrijding van met al-Qaida verbonden activisten. De overeenkomst kan door beide partijen worden beëindigd met een opzegtermijn van een half jaar. De voorzitter van de commissie voor buitenlandse zaken van de Filippijnse senaat, Miriam Defensor Santiago, vindt dat de semipermanente aanwezigheid van Amerikaanse troepen in het land in het kader van contraguerrilla in strijd is met de grondwet, die buitenlandse bases verbiedt zonder formeel verdrag.

Er zijn momenteel rond de 600 VS-troepen in het land, meest ingezet aan het zuidelijke front tegen de guerrillagroep Abu Sayyaf.

Bron: Associated Press (VS), 24 september 2009

Naar boven

Raketverdediging verschuift miljarden aan regeringskontrakten

De keuze voor een op schepen gebaseerd raketschild is een bonus voor Raytheon en Lockheed Martin die bedrijven voor raketverdediging hebben in Arizona (de SM-3 raket), Arkanas en New Jersey (het Aegissysteem). Maar het is slecht nieuws voor Boeing en Alabama waar de tweetraps onderscheppingsraketten voor het vasteland zouden worden gebouwd.

William Lynd, de onderminister van defensie, is een voormalige directeur van Raytheon die speciale toestemming van het Witte Huis kreeg om in het Pentagon te mogen werken, omdat hij als lobbyist geregistreerd was. Hij heeft de belangen in zijn oude bedrijf opgegeven voordat zijn benoeming werd bevestigd door het Congres. De Senaat heeft bepaald dat hij zich een jaar lang verre moet houden van beslissingen waarbij zijn oude bedrijf is betrokken. De onderminister van defensie is echter wel de functionaris die beslissingen neem over welke wapens het Pentagon aanschaft.

Bron: The Hill (VS), 19 september 2009


Naar boven
Naar beginpagina