Utrecht 13 februari 2007

Oorlogsstappen Iran

Aanwijzingen voor een economisch en militair escalatieproces

Diverse scenario's voor een oorlog tussen Europa en op Iran zijn momenteel in circulatie. Eén mogelijkheid is een eenvoudige luchtaanval op de nucleaire infrastructuur van Iran, hetgeen een dagenlange bombardementscampagne impliceert, omdat men de luchtafweer wil vernietigen en tegelijkertijd alle mogelijke Iraanse tegenstappen wil verhinderen (zoals het blokkeren van de straat van Hormuz. Meer ingewikkelde oorlogsscenario's betreffen:

Zo een oorlogsplan kan in werking worden gesteld als eenmaal de militaire middelen in stelling zijn gebracht. Zoals bekend zijn dat twee drie vliegdekschip eskaders (bewapening: bommenwerpers plus honderden kruisvluchtwapens), twee amfibische strijdgroepen (elk een brigade+), extra Patriot luchtafweer batterijen, extra bommenwerpers (boven de al bestaande eskaders in en rondom Irak, Afghanistan) die via Bulgarije en Roemenië worden ingevlogen en eventueel een deel van de troepen in Irak. Verder kan de Israëlische luchtmacht worden ingezet plus vermoedelijk speciale eenheden. Ook waarschijnlijk is het gebruik van bases in Iraaks Koerdistan, Azerbeidjaan en natuurlijk een deel van de Golfstaten.

Naast deze militaire oorlogvoering bestaat er ook economische oorlogvoering die bijzonder vergaande gevolgen kan hebben, zij het met vertraging. In een artikel in de IHT (13 februari 2007) wordt de omvang van deze oorlogvoering uiteengezet. Er worden door de Amerikaanse eregering al heel lang sancties uitgevoerd tegen Iran op directe en indirecte (druk op bondgenoten en anderen) wijze. De indirecte zijn van groot belang omdat het internationale bedrijfsleven wordt ontmoedigd van investeringen in Iran. "But recent conversations with European energy executives and consultants, who spoke anonymously to protect their relationships with Iran, suggested that there was a new wave of concern about starting projects in the country. Even Chinese companies, which Iran is trying to lure with big oil and natural gas deals, seem to be acting with caution."(New York Times 120207, IHT 130207 hieronder)

Voor wat betreft de oliesector zijn die investeringen van strategisch belang voor Iran: de grote oliereserves raken sneller op, het openen van nieuwe olievelden wordt vertraagd. Dit heeft belangrijke binnenlandse gevolgen "Oil companies, including Royal Dutch Shell, Total of France and Repsol of Spain, are playing for time in the hope that the political situation may somehow improve, energy analysts said. Last month, Shell and Repsol announced a preliminary deal for South Pars, the world's largest natural gas field. But the project, estimated to be worth $10 billion, has been delayed for more than a year. A final investment decision is not due until at least the end of this year." (zie artikel NYT 120207 hieronder).

De termijn van de Veiligheidsraad resolutie die in december werd aangenomen en waarin geëist wordt dat Iran haar verrijkingsactiviteiten opschort, loopt binnen een paar weken af. Gisteren nam de EU stappen om de door deze resolutie vereiste sancties (gericht op handel in o.a. nucleaire technologie) uit te voeren. Tegelijkertijd worden de afzonderlijke staten vrijgelaten om verdergaande sancties uit te voeren. Dit laatste is een cruciaal punt, omdat het betekent dat pro-Amerikaanse landen zoals het Verenigd Koninkrijk en Nederland vrij zijn om de verdergaande sancties van de VS toe te passen.

Deze stappen vormen onderdeel van verdergaande economische oorlogvoering, zoals aangetoond in het IHT artikel. Op de Financial Times (gedrukte Europese editie) voorpagina op 13 februari (Too late to halt Iran's N-bomb, EU is told) staat de beschrijving van de inhoud van een gelekt document voor de EU ministerraad waaruit zou blijken dat het niet mogelijk is om het Iraanse verrijkingsprogramma tegen te houden.

De inhoud van dit rapport is hoogst merkwaardig, omdat zo een situatie van een voortgezet nucleair programma alleen zal plaatsvinden als de confrontatie met Iran wordt voortgezet. Als er een overeenkomst is volgens de internationale afspraken van het Non-Proliferatie Verdrag, dan mag Iran een verrijkingsindustrie hebben, ook op grote schaal. De enige beperking is dat het uranium niet verrijkt mag worden tot het niveau geschikt voor kernwapens. De inspecties van het Internationaal Atoomagentschap dienen juist om dat te verhinderen. Het feit dat zo een rapport onder de EU ministers wordt verspreid door Javier Solana, de buitenlandse zaken chef van de EU is bijzonder zorgwekkend. Zoals in het rapport staat:
"The admission is a blow to hopes that a deal with Iran can be reached and comes at a sensitive time, when tensions between the US and Tehran are rising. Its implication that sanctions will prove ineffective will also be unwelcome to EU diplomats. Only yesterday the bloc agreed on how to apply United Nations sanctions on Tehran, overcoming a dispute".

De belangrijkste geciteerde zin in het rapport is: "The problems with Iran will not be resolved through economic sanctions alone." Dit is een duidelijke ondersteuning van een confrontatiepolitiek, zoals door de regering Bush voorgestaan.

Een derde confrontatie methode bestaat uit het creëren van een casus belli dmv van opgeblazen rapporten aangaande de Iraanse betrokkenheid bij de oorlog binnen Irak, plus het ontvoeren van Iraanse diplomaten (overigens tegen de zin van de Iraakse regering die door de VS gesteund wordt). In de omstandigheden in de Golf kunnen andere incidenten worden gecreëerd door bijv Iraanse schepen te onderscheppen, zogenaamd in het kader van het uitvoeren van de VN resolutie, maar in feite om een reactie uit te lokken waarop weer kan worden gereageerd met het uitvoeren van de boven geschetste aanvalsplannen.

Voorop staat de politieke vraag of zo een militair aanvalsplan verder in werking wordt gezet. Economische oorlogvoering tegen Iran wordt al jaren gevoerd en is de laatste maanden verscherpt (zie onderaan, NYT 12 februari 2007). Deze sancties hebben al vergaande binnenlandse effecten in Iran gehad en zijn vermoedelijk een deel van de rede voor de binnenlandse kritiek (Rafsanjani factie) op de Iraanse regering. De aanvullende vraag is of de Amerikaanse regering haast heeft en de militaire middelen die worden ingezet (zie boven) ook daadwerkelijk zal inzetten en hoe snel. Dat wil zeggen gaat het bij een militaire aanval om een termijn van maanden of een paar jaar (einde van Bush ambtstermijn).

Momenteel lijkt het er op alsof men inderdaad haast heeft vermoedelijk vanwege de verdere legitimatie crisis van de Bush regering. De binnenlandse oppositie (niet alleen het Congres maar ook de helft van de bevolking) is bijzonder sterk en gaat niet alleen om de Iran confrontatie maar vanzelfsprekend om de nauw verwante Irak oorlog, plus binnenlands machtsmisbruik (afluisteren), een mogelijke economische recessie en het repressie/martelbeleid (Guantanamo) dat het zelfbeeld van de Amerikaanse burgers aantast. Tenslotte is de rechtszaak tegen Scooter Libby, de top medewerker van vice-president Cheney in een beslissend stadium gekomen.

Mogelijkerwijs komt er verder bewijs op tafel voor de betrokkenheid van de vice-president bij het organiseren van de leugencampagne voor de oorlog tegen Irak. Zo een ontwikkeling maakt het aantrekkelijk voor de vice president, die grote invloed heeft binnen de Amerikaans regering, om zijn invloed aan te wenden om een oorlog in het buitenland te beginnen, dan wel de bestaande uit te breiden. Dat is des te aantrekkelijker als de neoconservatieve ideologen geloven dat een aanval op Iran een verbetering - niet een verslechtering - in de situatie in het Midden Oosten teweegbrengt. Daarbij speelt de bijzonder sterke Israëlische lobby in Washington DC een belangrijke, wellicht beslissende rol.

De EU lijkt steeds meer af te stappen van een remmende rol, gezien het gelekte rapport. Rusland lijkt zich momenteel sterk te keren tegen een militair avontuur, gezien de opzienbarende toespraak van president Putin een paar dagen geleden in München. De Chinese positie is onduidelijk, maar de antisatelliet oefening van een paar weken geleden was een duidelijk signaal aan de Amerikaanse regering om in te binden in hun plannen voor militaire expansie in de ruimte. De vraag is of zulke oppositie ook bij Iran tot uiting komt. Een alternatief is een passieve lijn.

De Nederlandse regering zal vermoedelijk achter de Amerikaanse aanlopen, gezien de weigering om een onderzoek te doen naar het Nederlandse beleid tijdens de aanloop naar de Irak oorlog. De vermoedelijke nieuwe minister van buitenlandse zaken, de heer Verhagen, staat niet bekend om zijn kritiek op het Amerikaanse buitenland beleid.

Tenslotte is het van belang om te constateren dat het onwaarschijnlijk lijkt dat Iran afwacht tot een aanval begint, in het geval dat de Iraanse regering er van overtuigt raakt dat die onderweg is. Zoals vele commentatoren nu betuigen, zou zo een ontwikkeling catastrofaal zijn.

Karel Koster

Naar boven

An excess of problems for Iranian energy
Fall in oil production may lead to gasoline shortfall and protests

NYT By Jad Mouawad
Published: February 12, 2007 (ook IHT 130207)

NEW YORK: Political and economic pressure from the United States and other Western governments has chilled foreign investment in Iran and is squeezing the long-fragile Iranian energy industry, a problem that is in many ways at the heart of the nuclear controversy involving Iran.

The squeeze comes at a time when consumption is booming, adding strains to a government burdened by sanctions and wary of prompting discontent.

Foreign investors, who have helped oil development in Iran, have been scarce since the Islamic revolution in 1979, and the oil industry in Iran has now suffered decades of economic, political and technical problems. Iran has signed no firm oil or natural gas contracts with foreign investors since June 2005, when Mahmoud Ahmadinejad was elected president and began flaunting Iranian nuclear ambitions and renewing tensions with the West.

Iran, one of the world's largest oil exporters, sits on the world's second largest reserves of oil and one of the largest reserves of natural gas. But it has struggled to keep oil production from falling in recent years.

Each year, it has to find ways to make up for production declines that can range from 200,000 to 500,000 barrels a day, out of a total current output of less than 4 million barrels a day. Moreover, its refining capacity lags far behind its domestic needs, so the country is forced to import 40 percent of its gasoline.

And to appease a population historically prone to unrest, it spends about $20 billion each year, or 15 percent of its economic output, to keep consumer prices low for gasoline, natural gas, electricity and other energy products, according to the International Monetary Fund and other estimates.

Those subsidies the price at the pump is a mere 35 cents a gallon, or less than 10 cents a liter, one of the lowest in the world have prompted double-digit growth in consumption in this country of 70 million people. To curb runaway demand, the government plans to begin rationing gasoline in March, a measure so unpopular, and potentially so explosive, that rationing plans have been put off several times in the past.

Some analysts say that if this acute imbalance between production and demand at home continues unchecked, Iran will have no oil left over to export within a decade. Iran holds 11 percent of global oil reserves, second only to Saudi Arabia. Its oil exports, totaling $47 billion last year, account for half of government revenue.

"They have a perfect storm of problems feeding into each other," said Robert Murphy, an analyst at PFC Energy, a consulting firm in Washington.

He estimated that Iran might have no more oil left to export by about 2015 if it did not rein in runaway consumption and reverse the long-term decline in its oil production. "The domestic energy situation is as big as the international issue, and feeds into it in a very significant way," he said, referring to the controversy about the Iranian nuclear program.

Iranian leaders say they want to develop nuclear power to free petroleum resources for domestic use or export. The United States and other Western countries believe Iran is using the program as a front for building weapons.

At a time of relatively high prices, oil is clearly providing the Tehran government with enormous strength, but it is also an Achilles heel.

In December, the United Nations Security Council unanimously voted to impose limited economic sanctions against Iran until it halted its nuclear program.

So far, American and European officials say they are not seeking to cut off oil exports from Iran, because that would disrupt global markets and raise prices for Western consumers.

Still, the pressure on Western companies not to deal with Iran may ultimately speed up that outcome. Iran exports about 2.5 million barrels a day.

Because of delays in developing new fields, like Yadavaran, Azadegan and others, Iran has scaled back its targets for increasing oil production to 4.5 million barrels by 2010, down from 5 million barrels. But even that might prove challenging, according to analysts.

Iranian production is now about 3.9 million barrels a day. It had peaked at more than 6 million barrels a day in the mid-1970s, but plummeted to 1.5 million just after the 1979 revolution. During the eight-year war against Iraq that followed, the oil infrastructure along the Gulf was a frequent target.

Iran uses 1.5 million barrels a day, triple its consumption in 1980, and must import about 170,000 barrels a day of gasoline, which last year cost the government more than $4 billion.

Some Iranian fields are in dire need of foreign technical expertise to help reverse their natural decline rates, estimated at 8 percent to 10 percent a year.

Modern methods of enhanced oil recovery, which involve re-injecting gas to flush more oil from the fields, can dramatically increase production rates but are both costly and difficult to perform without foreign assistance.

"Iran needs to invest more than it does," said Manouchehr Takin, at Iranian energy analyst at the Center for Global Energy Studies in London. "It needs foreign companies to bring expertise, capital and technology."

Oil companies complain that the rewards are limited. Under stringent buy- back contracts, oil companies basically operate as contractors for the government for a limited time. They are not allowed to book the reserves as their own, and they see little in extra profits when energy prices go up.

Energy officials in Iran have already indicated that they would sweeten buy- back contracts. At a meeting in Vienna this month, they unveiled a new licensing round for 17 onshore and offshore exploration blocks. The conference was attended by dozens of European, Chinese and Russian oil executives.

For Gholam Hossein Nozari, the managing director of the Iranian national oil company, continued interest from Europe and Asia is "a sure sign companies do not cower to U.S. pressure," according to the official IRNA news agency.

India has rebuffed American pressure to cut off gasoline exports to Iran. It has also rejected American requests that it cancel a planned pipeline project that would transport Iranian natural gas through Pakistan to India.

But recent conversations with European energy executives and consultants, who spoke anonymously to protect their relationships with Iran, suggested that there was a new wave of concern about starting projects in the country. Even Chinese companies, which Iran is trying to lure with big oil and natural gas deals, seem to be acting with caution.

Oil companies, including Royal Dutch Shell, Total of France and Repsol of Spain, are playing for time in the hope that the political situation may somehow improve, energy analysts said.

Last month, Shell and Repsol announced a preliminary deal for South Pars, the world's largest natural gas field. But the project, estimated to be worth $10 billion, has been delayed for more than a year. A final investment decision is not due until at least the end of this year.

Asked about the project at a news conference earlier this month, Jeroen van der Veer, the chief executive of Shell, expressed some embarrassment, saying, "We have a dilemma."

Oil and natural gas reserves in Iran are too big to ignore, he said, but "we have all the short-term political concerns, as you can see."

"Oil companies are simply assessing risk, including what some see as the real risk of a military strike against Iran," said Cliff Kupchan, an analyst at Eurasia Group, a political risk consulting firm, and a former senior State Department official. "Some are deciding it's not worth it."

Since opening up their energy sector to foreigners in the 1990s, the clerical leaders of Iran have sought to turn their energy riches into political alliances, most recently with China and Russia.

But while the three main state-owned oil companies in China have been eager to sign preliminary agreements with Iran in recent years, drawing criticism from the United States, analysts say few projects have actually gotten off the ground.

The New York Times
International Herald Tribune


Naar boven
Naar beginpagina