1 maart 2007

Amerikaans beleid tegenover Iran en Syrie niet veranderd

De opgeluchte reacties (zie bijv Jan Tromp in de Volkskrant: "Buitenlandse politiek VS lijkt te veranderen") aangaande de bereidheid van de VS om te praten met Iran en Syrie zijn bijna onmiddelijk gelogenstraft door het Witte Huis. CNN meldde vandaag het volgende (zie "White House: U.S. won't talk to Syria, Iran directly" voor volledige bericht):

"WASHINGTON (CNN) -- U.S. officials won't hold direct talks with Iran or Syria at a Baghdad conference next month despite the Bush administration's complaints that those countries are allowing weapons into Iraq, White House spokesman Tony Snow said Wednesday

Direct talks would happen only if those countries made changes to their own policies. Iran would have to halt its uranium enrichment work and Syria would have to stop supporting groups Washington considers terrorist organizations, Snow said."

Dat betekent dat de absurde 'conditionalitiets-eis' (eerst toegeven door Iran op essentiële punten, daarna pas bereidheid VS om te onderhandelen, terwijl de onderhandelingen juist over die punten moeten gaan) gehandhaafd blijft (zie ook het bericht over de verdere opvoering van de economische oorlog via sancties, in Financial Times van vandaag, gedrukte editie, onderaan) Mogelijkerwijs is er wel een strijd geweest tussen State Department (mevr Rice) en de vice-president Cheney, die nu in het voordeel van de laatste is beslecht door president Bush. De zorgen die door de redactie van de Financial Times (FT Editorial Comment "US should talk to Iran about more than Iraq") uiteen worden gezet, blijven recht overeind. Her verhaal van 2003, toen de regering van president Bush het aanbod van Iran voor algemene politieke onderhandelingen afwees, wordt daarmee herhaald. De crisissituatie zoals in "Iran: de kunstmatige crisis; voorbereidingen voor oorlog" beschreven, blijft bestaan.

Karel Koster


Naar boven
Naar beginpagina