Utrecht, 17 april 2007

Definitie van terrorisme

De Britse regering lijkt wat betreft haar strategische definities een positieve stap te hebben gedaan. Ze ziet af van het gebruik van de dwaze terminologie 'oorlog tegen het terrorisme'. Dat blijkt uit de toespraak van minister voor ontwikkelingssamenwerking Hilary Benn gisteren in de VS:

We do not use the phrase 'war on terror' because we can’t win by military means alone, and because this isn’t us against one organized enemy with a clear identity and a coherent set of objectives,” Benn said.

It is the vast majority of the people in the world — of all nationalities and faiths — against a small number of loose, shifting and disparate groups who have relatively little in common apart from their identification with others who share their distorted view of the world and their idea of being part of something bigger.” (U.K. ends use of phrase 'war on terror', Expression makes militants feel too important, minister says, The Associated Press, April 16, 2007)

Zulke rationaliteit is helaas nog niet doorgedrongen in de Tweede Kamer, waar de regeringsverslagen over de oorlog tegen de Taliban in Afghanistan steevast onder de rubriek "Bestrijding internationaal terrorisme" worden vastgelegd (zie onderaan).

De mist die door deze frase wordt opgeworpen is niet alleen verwarrend, maar leent zich voor makkelijke generalisaties: bijvoorbeeld het door elkaar halen van kleine groepen radicale jihadi's en een religieus gedreven nationalistische guerrilla in Afghanistan, met een sterke aanhang onder de bevolking. Diverse toespraken van premier Balkenende hebben deze verwarring herhaald. Ze vormen de basis voor de zeer aanvechtbare notie dat als men de Taliban niet in Afghanistan bestrijdt, men dat in Nederland zal moeten doen. Dat is ook impliciet in de recruteringsspotjes voor de Koninklijke Luchtmacht; door in Afghanistan guerrilla's te bombarderen maak je Nederland veiliger.

Tegelijkertijd wordt maar al te vaak de definitie in verband gebracht met het moslimgeloof. Over die verwarring zou op zijn minst een debat gevoerd moeten worden, evenals over de definitie van 'terrorisme'. Wellicht kan iemand dan uitleggen hoe je een oorlog voert tegen een strijdmethode.

Karel Koster


27 925 Bestrijding internationaal terrorisme
Nr. 248 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN, DEFENSIE EN VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 23 maart 2007

Overeenkomstig het verzoek van Uw kamer om regelmatig te worden geïnformeerd (uw kenmerk 06-DEF-B-062 van 4 september 2006), gaat u hierbij toe een brief met de actuele stand van zaken over Afghanistan.
Hierin doen wij ook verslag van onze gezamenlijke reis naar Afghanistan (Kaboel, Kandahar en Deh Rawod) van 19 tot 21 maart 2007.

De minister van Buitenlandse Zaken,
M. J. M. Verhagen
De minister van Defensie,
E. van Middelkoop
De minister voor Ontwikkelingssamenwerking,
A. G. Koenders


Naar boven
Naar beginpagina