Utrecht, 23 april 2007

Verslag Commissie inlichtingendiensten aan Kamer
over Iran en Noord-Korea

Vorige week werd het verslag voor 2006 van de kamercommissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten gepubliceerd. (31 011 Verslag van de commissie voor de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten over haar werkzaamheden in 2006 Nr. 1 VERSLAG vastgesteld 18 april 2007)

In dat verslag wordt een aantal keren naar het Iraanse nucleaire en de Noordkoreaanse en Iraanse raketprogramma’s verwezen, als volgt:
p 3, onderaan:
De samenwerking van AIVD en MIVD met betrekking tot de activiteiten van Iran tot verrijking van uranium en dus het verkrijgen van kernwapens kwam eveneens aan de orde (….)
en p 4, 4e alinea:
over het raketprogramma van Iran en de capaciteit van langeafstandsraketten in Noord-Korea.
en p 4, 5e alinea:
het oplopende conflict met Iran over kernwapens

Het is van belang om over de herkomst van deze formuleringen enige vragen te stellen. Ten eerste wordt in de eerste en derde opmerking er vanuit gegaan dat er een Iraans kernwapen programma bestaat. Volgens het laatste openbaar gemaakte rapport van het IAEA (Internationaal Atoomagentschap) is er geen bewijs van omleiding van nucleair materiaal naar een kernwapenprogramma:

27. The Agency is able to verify the non-diversion of declared nuclear material in Iran. The Agency remains unable, however, to make further progress in its efforts to verify fully the past development of Iran’s nuclear programme and certain aspects relevant to its scope and nature. Hence, the Agency is unable to verify the absence of undeclared nuclear material and activities in Iran unless Iran addresses the long outstanding verification issues through the implementation of the Additional Protocol (which it signed on 18 December 2003, but has not yet brought into force) and the required transparency measures.
(zie IAEA rapport 22 feb 2007, plus een artikel uit de Washington Post over een gelekte IAEA brief. De constante lekken uit de IAEA, vermoedelijk door westerse diplomaten, hebben overigens de spanningen verhoogd.)

De politieke confrontatie in de Veiligheidsraad (die vandaag of morgen weer in de EU ministerraad wordt besproken, voorafgaand aan de hervatting van onderhandelingen tussen EU en Iran op woensdag (Iran, EU to resume nuclear talks on April 25 19 April 2007), gaat inderdaad om het verrijken van uranium, maar dat proces is zowel geschikt voor het vreedzame gebruik van kernenergie, als voor de productie van hoogverrijkt uranium voor gebruik in kernwapens. Dat onderscheid is bijzonder belangrijk en wordt door de AIVD/MIVD kennelijk niet gemaakt in haar rapportage aan de Kamer (zie het ISIS rapport voor een analyse van de stand van zaken in het Iraanse verrijkingsprogramma).

Het tweede punt, over de raketprogramma’s van Iran en Noord-Korea is van belang omdat de capaciteit (reikwijdte, nuttige lading etc) van de raketten van beide landen van belang is voor de dreiginginschatting richting Europa. Dit speelt in de discussie over de plaatsing van een Amerikaans anti-raketschild in Europa een belangrijke rol. Veelal wordt in de media het bestaan van een experimenteel raketprogramma verward met een operationeel en opgesteld wapensysteem, waar gemakshalve van wordt aangenomen dat het in staat is om kernwapens te vervoeren. Het is dus van belang om de precieze bron van de informatie over die raketprogramma’s te kennen om de gesuggereerde dreiging te beoordelen.

Vragen: Waarop baseert de AIVD/MIVD haar bewering? Als die bewering niet van hen komt, wat of wie is dan wel de bron? Is de verslaglegging van deze bewering misschien onzorgvuldig?

Gezien het programma van leugens en misleiding dat werd opgesteld en verspreid in de aanloop naar de Irak-oorlog, is het van belang dat de analyses en bronnen van de informatie waarop de Tweede Kamer haar beleid in casu Iran en Noord-Korea baseert, worden openbaar gemaakt.

Karel Koster


Bronnen:
Board of Governors GOV/2007/8 Date: 22 February 2007
Restricted Distribution
Original: English For official use only
Item 5(d) of the provisional agenda (GOV/2007/6)
Implementation of the NPT Safeguards Agreement and Relevant Provisions of Security
Council Resolution 1737 (2006) in the Islamic Republic of Iran

Boost in Iran's Capacity To Enrich Uranium Noted
But Bomb-Making Ability Is Far Off, IAEA Says

By Dafna Linzer Washington Post Staff Writer
Thursday, April 19, 2007; A23

Iran’s Centrifuges: How well are they working?
By Jacqueline Shire and David Albright
The Institute for Science and International Security (ISIS)
March 15, 2007


Naar boven
Naar beginpagina