Utrecht, 14 mei 2007

De Nederlandse kernwapentaak

Artikel in Internationale Spectator vangt fout Adviesraad voor Internationale Veiligheidsvraagstukken op

Graag vestig ik uw aandacht op het artikel De Nederlandse kernwapentaak: tijd voor afschaffing over de Nederlandse kernwapentaak, geschreven door kapt. ter zee b.d. Jan van de Griendt in het jongste (mei) nummer van de Internationale Spectator (zie samenvatting hieronder). Het onderwerp is opvallend gezien de manier waarop Nederland zich profileert als 'niet-kernwapenstaat' op vergaderingen van het Non-Proliferatie Verdrag (er was er net een in Wenen).

Het is ook opmerkelijk omdat een recent rapport van de Adviesraad voor Internationale Veiligheidsvraagstukken ("Het nucleaire non-proliferatieregime: het belang van een ge´ntegreerde en multilaterale aanpak" jan 2006 nr 47) de kernwapen non-proliferatie problematiek behandelde, op verzoek van de Nederlandse regering, en deze Nederlandse kernwapentaak verzweeg.

Vanzelfsprekend staan alle NAVO lidstaten, dus ook de Nederlandse, politiek bijzonder zwak in hun kritiek op andere staten ivm met vermeende kernwapenprogramma's, gezien het feit dat ze zelf onder meerdere kernwapen-parapluis schuilen. Tenslotte is het van belang dat deze taak inhoudt dat Nederlandse F-16 piloten worden opgeleid om kernwapenaanvallen te doen, en een F-16 squadron op Volkel daarvoor is aangewezen.

Karel Koster


Samenvatting:
De Nederlandse kernwapentaak: tijd voor afschaffing
Jan van de Griendt

Jan van de Griendt elaborates on the Netherlands' one remaining nuclear weapon task. Since 1959 the Netherlands has assumed six nuclear weapon tasks, i.e. commitments by a NATO non-nuclear weapon state to provide means for the deployment of nuclear weapons. In the course of time five of these tasks were abolished; from 1990 onwards the one task that remained involves the Dutch Airforce's F-16 planes for carrying nuclear gravity bombs. However, this concept is now obsolete. From the perspective of international law these nuclear weapon tasks are contrary to the Non Pro-liferation Treaty and the humanitarian law of war, but during the Cold War this matter was passed over rather easily. Apart from the Netherlands five other European NATO member states have taken up this remaining task which is based on NATO's Strategic Concept of 1999. The author argues it is high time for a reappraisal as far as the suitability and permissibility of this nuclear weapon task are concerned.

Artikel: De Nederlandse kernwapentaak: tijd voor afschaffing
Samenvatting: De Nederlandse kernwapentaak: tijd voor afschaffing


Naar boven
Naar beginpagina