Utrecht, 24 mei 2007

Interview Seymour Hersh op
CNN international over Libanon crisis

Hier is een uitleg van de Amerikaanse onderzoeksjournalist Hersh over de ontwikkelingen in Libanon. ("Hersh: Bush administration arranged support for militants attacking Lebanon, David Edwards and Muriel Kane, May 22, 2007") De overheersende teneur in de westerse media is om de acties en achtergrond van de Fatah al-Islam te zoeken bij:
a. Syrië (vooral afkomstig van Libanese regering)
b. Al Qaeda.

Hersh zegt op CNN: "The key player is the Saudis. What I was writing about was sort of a private agreement that was made between the White House, we're talking about Richard -- Dick -- Cheney and Elliott Abrams, one of the key aides in the White House, with Bandar. And the idea was to get support, covert support from the Saudis, to support various hard-line jihadists, Sunni groups, particularly in Lebanon, who would be seen in case of an actual confrontation with Hezbollah -- the Shia group in the southern Lebanon -- would be seen as an asset, as simple as that."

Hersh onthulde de wijziging in het Amerikaanse beleid in zijn artikel in The New Yorker van maart jl. ("Is the Administration’s new policy benefitting our enemies in the war on terrorism? by Seymour M. Hersh, March 5, 2007, A STRATEGIC SHIFT") Daarin haalt hij een Britse veiligheidsexpert aan in Beiroet die stelde dat de Libanese regering de afsplitsing van Fatah al-Islam van een grotere pro-Syrische groep ondersteunde, om een tegenwicht tegen Hezbollah te creëren. Dit gebeurde met Saoedisch geld en Amerikaanse politieke steun. Dit beleid leidt nu naar chaos, omdat de Fatah al-Islam evenmin als andere radicale groeperingen te controleren is. Hersh wijst op de absurditeit van een Syrisch beleid dat zowel Hezbollah als de nieuwe splinter groepering zou steunen. Verder past het ondersteunen van soennitische groeperingen en landen in de door hem eerder beschreven heroriëntatie van het Amerikaanse beleid om zowel sjiitische geregeerde landen (Iran) als sjiitische groeperingen te bestrijden. Deze tactiek werd door de Reagan regering in Afghanistan ook gevolgd en was toen gericht tegen de Russische bezetting van dat land. Ze vormde de basis voor de oprichting van Al Qaeda. Het netto resultaat van het Amerikaanse beleid, bewust of onbewust, is chaos.

In the Financial Times ("Uneasy truce holds in Lebanon refugee camp by Andrew England in Tripoli, May 23 2007") werden vluchtelingen afkomstig uit het kamp geïnterviewd. Zij vertelden dat de Fatah al-Islam eerst door de Libanese regering gesteund werd. Dat bevestigt de bron van Seymour Hersh aangehaald in zijn artikel in The New Yorker. Dit zou betekenen dat een poging om een radicale jihadi groepering te gebruiken (vermoedelijk tegen Hezbollah), mislukt is - een klassiek geval van 'blowback'. Dat verklaart ook het enthousiasme waarmee nu naar Syrië wordt gewezen.

"Some of the refugees blamed the Lebanese government for the violence, saying Fatah al-Islam fighters could not have set up base in the camp without its knowledge."

Fatah al-Islam is not accepted in the camp, the civilians did not like them, the Lebanese government put them there,” said Nibal Bashir, who sat in a hospital bed, grimacing in pain as result of a gunshot wound. “The people are scared of them, they heard they were coming to make trouble, they came to the camp with too much money, they could have bought the whole camp.

Karel Koster


Naar boven
Naar beginpagina