14 maart 2007

Korte Berichten week 11
Kees Kalkman

Inhoud:
Merkel moet VS-soldaat Aguayo helpen
De wereld is geblokkeerd, Soedan is tevreden
Temperatuur linkse Duitsers loopt op naar aanleiding van Kopenhagen
Zweden wil e-mails bespioneren
Frans militair verdrag valt slecht bij Turkije

Naar boven

Merkel moet VS-soldaat Aguayo helpen

Parlementsleden van oppositiepartijen hebben de Duitse bondsregering opgeroepen om zich in te zetten voor de wegens desertie veroordeelde VS-soldaat Agustin Aguayo. Aguayo is vorige week door een VS-krijgsraad tot acht maanden gevangenisstraf veroordeeld. De hospik had volgens de krijgsraad afgelopen september zijn onderdeel in Schweinfurt verlaten om overplaatsing naar Irak te ontlopen. Twee jaar eerder was Aguayo daar al een keer geweest en had consequent geweigerd om dienst met een geladen wapen te doen. Daarna had hij geprobeerd gebruik te maken van zijn recht op dienstweigeren, maar dit was hem ontzegd. Amnesty International heeft Aguayo erkend als gewetensgevangene en roept in een zogenaamde ‘urgent action’ op om steunbrieven voor Aguayo naar VS-autoriteiten te sturen.

Bron: Die Tageszeitung (BRD), 13 maart 2007

Naar boven

De wereld is geblokkeerd, Soedan is tevreden

Hoewel het rapport van de verkenningsmissie van de raad voor de mensenrechten van de VN over Darfoer aan duidelijkheid niets te wensen overlaat, is het niet te verwachten dat de VN tot actie overgaan. Rusland en China, beide permanente leden van de Veiligheidsraad, zijn nog steeds niet bereid om maatregelen te treffen die door de Soedanese regering worden afgewezen, zoals het stationeren van een VN-macht in het gebied. Maatregelen buiten het raamwerk van de VN zijn ook niet te verwachten. Ook de VS hebben – hoewel ze in tegenstelling tot de EU de situatie in Darfoer als ‘volkerenmoord’ kenschetsen – nog geen konkrete voorstellen gedaan. Niet alleen Afrikaanse VN-diplomaten vermoeden dat daarachter een beleid op lange termijn schuilgaat om aan te sturen op een verandering van het regime in Soedan. Het vermoeden is dat het de regering Bush erom te doen is in Soedan een regime te vestigen dat in de toekomst zijn olie- en wapenzaken niet meer met China en Rusland afwikkelt, maar met de VS.

Bron: Andreas Zumach in Die Tageszeitung (BRD), 13 maart 2007

Naar boven

Temperatuur linkse Duitsers loopt op naar aanleiding van Kopenhagen

In meer dan twintig Duitse steden hebben duizenden gedemonstreerd naar aanleiding van de ontruiming van het kraakpand Undomshuset (jeugdhuis) in Kopenhagen. Kenners van de scene verklaren de onverwacht uitslaande brand met de voorbereidingen op de komende protesten tegen de G-8 top in Heiligendamm. De meeste linkse groepen hebben de afgelopen twee jaar weinig anders gedaan dan zich op de top voorbereiden.

Bron: Die Tageszeitung (BRD), 12 maart 2007

Naar boven

Zweden wil e-mails bespioneren

De Zweedse regering heeft een controversieel plan bekend gemaakt om een militaire inlichtingendienst, de National Defense Radio Establishment, toe te staan om zonder gerechtelijk bevel grensoverschrijdend e-mail- en telefoonverkeer te onderscheppen. De berichten en gesprekken zouden onderzocht worden met behulp sleutelwoorden, het zogenaamde datamining. Zelfs de Zweedse veiligheidsdienst SAPO heeft het voorstel bekritiseerd omdat het de privacy zou aantasten.

Bron: CBS News (VS), 8 maart 2007

Naar boven

Frans militair verdrag valt slecht bij Turkije

Via een militaire samenwerkingsovereenkomst met Cyprus heeft Frankrijk voet aan de grond gekregen in het oostelijk deel van de Middellandse Zee. De overeenkomst houdt in dat Frankrijk Cypriotische legerofficieren gaat opleiden, gezamenlijke militaire oefeningen worden gehouden en gezamenlijke inspanningen zullen worden gedaan, om de komst van illegalen uit het Midden-Oosten te verhinderen. Ook krijgt Frankrijk de beschikking over de luchtmachtbasis Andreas Papandreou bij Paphos op Cyprus. Frankrijk krijgt hiermee een infrastructuur in de buurt van oorlogszones waar Franse militaire interventie plaatsvindt (Libanon). In totaal heeft Frankrijk 36.000 militairen in het buitenland.

Turkije heeft furieus gereageerd op de overeenkomst, waarbij het noordelijk deel van Cyprus, waar 30.000 Turkse militairen gelegerd zijn, niet betrokken is. De Turken waren ook al kwaad omdat Cyprus afgelopen maand de inschrijving had geopend voor concessies in een mogelijk olieveld in de zee tussen Cyprus en Libanon.

Bron: The Washington Times (VS), 5 maart 2007


Naar boven
Naar beginpagina