28 maart 2007

Korte Berichten week 13
Kees Kalkman

Inhoud:
Het bondgenootschap voor raketverdediging
Iran hervat financiering kerncentrale Bushehr
Iran wordt begin april aangevallen
VS-militairen ‘zouden hebben geschoten op Iraanse kapers’
Stormachtig verleden van een waterweg die oude vijanden scheidt
De moeizame geschiedenis van de HMS Tireless
Grensbewaking EU klaar voor patrouilles in het zomerseizoen
Genocideresolutie dreigt strategische en militaire banden met Turkije te treffen
VN vindt aanwijzingen dat Russen Georgische dorpen hebben beschoten

Naar boven

Het bondgenootschap voor raketverdediging

Wie zich tegen raketten wil verdedigen, heeft bondgenoten nodig. Dat is de kleinste gemeenschappelijke noemer waarop Washington, Warschau, Praag en Berlijn zich momenteel blijkbaar kunnen verenigen. Ze maken ruzie over het geplande raketverdedigingssysteem in Europa. Washington wil het in Polen en Tsjechië stationeren. Berlijn is daar – vooralsnog – tegen.
(..)
Het verhitte dispuut is tekenend voor de toestand waarin het zogenaamd succesvolste bondgenootschap aller tijden [de NAVO] zich bevindt. De NAVO is niet meer wat ze eens was – of althans pretendeerde te zijn: de plaats waar de bondgenoten na consultaties gezamenlijk besluiten nemen. Tegenwoordig wordt er in Brussel weliswaar voortdurend geconsulteerd, maar vervolgens wordt alles wat belangrijk is in Washington besloten. Soms zoekt Washington zelfs alleen maar partners of troepenleveranciers voor al genomen besluiten.
(..)
Polen en Tsjechië willen met hun bereidwilligheid de VS nauwer aan zich binden. Polen hoopt op een bilaterale veiligheidsovereenkomst met Washington. Met andere woorden: de veiligheidsgarantie van de NAVO, waarop Polen in 1997 had ingezet, is voor Warschau niet meer genoeg.
(..)
Onlangs kwam Washington met een verrassing: het Europese deel van het raketverdedigingssysteem van de VS zal niet alleen de VS tegen raketten voor de lange afstand beschermen, maar ook Europa tegen de raketten voor de middellange afstand uit Iran. Dat moet een kleinere, beter manoeuvreerbare onderscheppingsraket met twee in plaats van drie trappen mogelijk maken. Dat verandert niet alleen de techniek, maar ook het debat.
Blijft gelden dat de bedreiging door Iran tot nu toe niet bestaat en niemand kan zeggen wanneer ze wel zal bestaan. Waar blijft ook, dat het volledige bewijs dat het verdedigingssysteem werkelijk raketten kan onderscheppen, tot nu toe niet is geleverd. Ook de vraag of het systeem de te voorziene ruzie met Rusland waard is, blijft gerechtvaardigd.
(..)
Het plan wordt hiermee echter wel een politiek agendapunt voor het bondgenootschap. De NAVO praat al jaren over raketverdedigingssystemen. Tot nu toe kon men het er uitsluitend over eens worden nationale capaciteiten voor verdediging tegen taktische raketten, die NAVO-contingenten bij buitenlandse operaties bedreigen, tot een taktisch raketverdedigingssysteem te integreren. Beslissingen over krachtiger systemen, die ook de bevolkingscentra van Europa kunnen verdedigen, werden uitgesteld. Washington dringt nu aan. De aarzelende NAVO, zo wordt gesuggereerd, zou voorlopig gratis gebruik kunnen maken van de VS-paraplu en hem later op eigen kosten uitbreiden.
(..)
Er steekt meer achter het actuele debat over het VS-raketverdedigingssysteem in Europa dan op het eerste gezicht lijkt. Het gaat om het toekomstige karakter van de NAVO en de toekomstig strategie van het bondgenootschap, die op zijn laatst in 2009 moet worden geformuleerd.
(..)
Bij de VS vormt de conventionele en nucleaire offensieve capaciteit nu één geheel met de raketverdedigingssystemen. (..) Preventieve aanvallen op bestaande, zich ontwikkelende of veronderstelde massavernietigingswapens en raketpotentiëlen van staten en niet-statelijke tegenstanders horen daarbij. Daarvoor worden nieuwe conventionele en nucleaire wapens ontwikkeld.
Is de NAVO als geheel bereid hierin mee te gaan? Of alleen afzonderlijke staten? Het is niet verbazingwekkend dat Washington de betreffende Europese landen momenteel twee vragen stelt. Wat vinden jullie van de raketverdediging? En wat van de kernwapens in Europa, van de nucleaire participatie? Alleen wie beide verlangens van Washington afwijst geeft het signaal dat Europa tegenover de VS een zelfstandige veiligheidspolitieke partner kan en wil zijn.

Bron: Otfried Nassauer in Die Tageszeitung (BRD), 27 maart 2007

Naar boven

Iran hervat financiering kerncentrale Bushehr

Teheran heeft de financiering van de kerncentrale die door Rusland in Bushehr wordt gebouwd hervat. Het bedrijf Atomstroyexport heeft volgens het Russische agentschap voor kernenergie de eerste betaling voor de bouw ontvangen, sinds de financiering in februari werd opgeschort door Teheran. De Russen ontkennen overigens personeel te hebben teruggetrokken uit de omstreden centrale zoals eerder werd gemeld.

Bron: Novosti (Rusland), 26 maart 2007

Naar boven

Iran wordt begin april aangevallen

Russische militaire experts denken dat de planning voor een Amerikaanse militaire aanval op Iran op 20 februari het point-of-no-return bereikt heeft. Dat was de dag waarop de directeur van het IAEA (internationaal atoomagentschap) rapport uitbracht over het nucleaire programma van Iran.
Volgens het Russische weekblad Argoumenty nedeli zal de eerste week van april een militaire actie plaatsvinden, voorafgaand aan het katholieke en orthodoxe Pasen (die dit jaar gelijktijdig worden gevierd op 8 april), als de Westerse publieke opinie met vakantie is. Volgens een Amerikaanse diagram dat blijkbaar in handen van de Russen is zal het gaan om een bombardement van een enkele dag, van 4 uur ’s morgens tot 4 uur ’s middags. De kodenaam voor de operatie zou momenteel English Cock zijn.

Bron: Information Clearing House (VS), 26 maart 2007

NB De webredactie van VD AMOK kan beslist niet instaan voor de juistheid van bovenstaand bericht. Het is echter dermate gedetailleerd dat we het de lezers niet willen onthouden.

Naar boven

VS-militairen ‘zouden hebben geschoten op Iraanse kapers’

De Amerikaanse Luitenant-generaal Erik Honer, een fregatcommandant van de VS die samenwerkt met de Britten in een flottielje dat patrouilleert in de golf heeft zich “verbaasd” getoond dat de Britse matrozen en mariniers, die gevangen zijn genomen door de Iraanse Revolutionaire Garde, zich niet agressiever hebben opgesteld. Hij verklaarde dat de mannen onder zijn commando in een dergelijke situatie beslist op de Iraniërs zouden hebben geschoten.

Bron: The Independent (GB), 26 maart 2007

Naar boven

Stormachtig verleden van een waterweg die oude vijanden scheidt

De Shatt al-Arab (Arabische rivier) is lastig af te grenzen. De zich over 120 mijl uitstrekkende waterplas, gevormd door het samenvloeien van de rivieren Tigris en Eufraat, is een vitale doorgang voor Irak, de enige toegang tot de Perzische Golf voor dit land. De rivier voorziet ook zuid-Irak en Koeweit van zoet water, maar het belangrijkste is dat ze een kanaal vormt waarlangs schepen naar Basra kunnen varen, de belangrijkste Iraakse haven. De huidige grens, gebaseerd op het Thalweg-principe – de lijn waar de rivier het snelst stroomt – is overeengekomen in 1975 in een verdrag tussen de Sjah van Iran en Saddam Hoessein, maar werd vijf jaar later door de laatste opgezegd toen de oorlog tussen Irak en Iran uitbrak. Een van de redenen voor Saddam Hoessein om in 1980 de oorlog te beginnen was het herwinnen van de controle over de Shatt al-Arab en het opnieuw in handen krijgen van de strategisch belangrijke eilanden Aboe Moesa en Groot- en Klein-Thumb die in 1971 waren bezet.
Na acht jaar onbesliste oorlog bleef de kwestie van de grens in de waterweg onopgelost, vandaar de vastbeslotenheid van Iran om elke vermeende of echte inbreuk op zijn gebied af te straffen.

Bron: Sunday Herald (GB), 24 maart 2007

Naar boven

De moeizame geschiedenis van de HMS Tireless

De Britse nucleaire onderzeeër aan boord waarvan twee bemanningsleden om het leven kwamen tijdens een oefening in arctische wateren kent een geschiedenis van geruchtmakende ongelukken.

Bron: The Herald (GB), 21 maart 2007

Naar boven

Grensbewaking EU klaar voor patrouilles in het zomerseizoen

Het grensveiligheidsagentschap van de EU, Frontex, staat klaar met 19 vliegtuigen, 24 helikopters, 107 vaartuigen en andere technische apparatuur uit 27 lidstaten om de operaties in de Middellandse Zee te hervatten, waar deze zomer een toename van de instroom van Afrikaanse migranten via zee wordt verwacht.

Bron: EUobserver.com (Brussel), 20 maart 2007

Naar boven

Genocideresolutie dreigt strategische en militaire banden met Turkije te treffen

Hoge regeringsfunctionarissen hebben het Amerikaanse Congres gewaarschuwd om geen resolutie over de Armeense genocide aan te nemen, omdat hierdoor de strategische en militaire samenwerking met Turkije zwaar zou worden getroffen, waarbij onder meer een voor de VS cruciale luchtmachtbasis (Incirlik) zou worden gesloten.

Bron: Turkish Daily News (Turkije), 17 maart 2007

Naar boven

VN vindt aanwijzingen dat Russen Georgische dorpen hebben beschoten

Een waarnemersmissie van de VN is een onderzoek begonnen naar nachtelijke raketaanvallen op drie afgelegen Georgische dorpen. Er zijn eerste aanwijzingen dat Russische aanvalshelikopters bij de beschietingen betrokken zouden zijn. Zowel de Russen als de strijdkrachten van het nabijgelegen separatistische Abchazië ontkennen geschoten te hebben.

Bron: International Herald Tribune (VS), 28 maart 2007


Naar boven
Naar beginpagina