24 oktober 2007

Korte Berichten week 43
Samenstelling: Kees Kalkman

Inhoud:
Salmond: help ons van de Trident af
Turkije heeft al tien jaar bases in Irak
Schaduw valt over Tsjaad-missie EU

Naar boven

Salmond: help ons van de Trident af

De Schotse premier Alex Salmond heeft een grootscheepse poging gedaan om internationale steun te krijgen voor de kampanje van de regering om Schotland te bevrijden van kernwapens. De premier heeft 122 landen aangeschreven om het verzet tegen het opstellen van Trident-kernkoppen langs de Clyde te benadrukken en deelt ook mee vastbesloten te zijn om het besluit van de Britse regering Trident te vervangen te blokkeren. Tevens vraagt Salmond om de waarnemersstatus voor Schotland bij toekomstige bijeenkomsten in het kader van het Non-Proliferatie Verdrag.

Morgen houdt de Schotse regering een hoorzitting over de mogelijke illegaliteit van kernwapens volgens het internationaal recht. Nieuw onderzoek dat is vrijgegeven door de Schotse regering suggereert dat verzet tegen kernwapens een belangrijke factor is geweest bij het overlopen van Labour-kiezers naar de Scottish National Party bij de verkiezingen van afgelopen mei.

Bron: Sunday Herald (Schotland), 22 oktober 2007

Naar boven

Turkije heeft al tien jaar bases in Irak

Honderden Turkse soldaten zijn al in Noord-Irak gelegerd in vier kampementen die daar sinds 1997 zijn gevestigd. De kampementen zijn ingericht ten oosten van de grensstad Zakho, ongeveer 30 kilometer binnen Iraaks grondgebied, als onderdeel van een overeenkomst tussen de Turken en de partij van de Koerdische regionale president Massoed Barzani, nu de president van de autonome Koerdische regio. Indertijd gaven de Turkse troepen steun aan de Koerdische Democratische Partij van Barzani, die toen vocht tegen de Patriottische Unie van Koerdistan (PUK) van Jalal Talabani, de huidige president van Irak. Volgens de Koerdische regionale regering zouden er minstens 600 Turkse soldaten in Irak zijn gelegerd met 150 rupsvoertuigen, waaronder tanks. De legerkampen zijn in Bamerni, Amerli, Kanimesi en Chiladesa. Plaatselijke bewoners schatten het aantal Turkse soldaten op zeker 1500.

Bron: News.com.au (Australië), 17 oktober 2007

Naar boven

Schaduw valt over Tsjaad-missie EU

Terwijl de EU-interventiemacht in het oosten van Tsjaad nog helemaal niet ter plaatse is, is het inzetgebied al een oorlogstoneel. Hevige gevechten tussen regeringssoldaten en aanhangers van de voormalige rebellenleider Mahamat Noer ontregelen al dagenlang de provincie Guéréda. De regeringssoldaten van de Zaghawa-clan van president Idriss Déby vechten tegen milities van het Tama-volk van Noer.

Dat Noer sinds eind 2006 minister van defensie van Tsjaad is en zijn voormalige rebellenbeweging FUC (Verenigde Krachten voor Verandering) dus eigenlijk onderdeel van het leger zou moeten zijn, doet niets af aan de hevigheid van de gevechten.

Als de oorlog in dit gebied opnieuw uitbreekt heeft de EU-interventiemacht EUFOR Tsjaad-Centraal Afrikaanse Republiek een probleem. Ze moet in Oost-Tsjaad, waar 236.000 vluchtelingen uit Darfoer en 173.000 interne vluchtelingen wonen, voor een minimale vorm van veiligheid zorgen en daarin samenwerken met de minister van defensie.

Er is inmiddels ter plaatse fors wantrouwen tegen de EU ontstaan, een wantrouwen dat is gebaseerd op de Franse dubbelrol. Frankrijk is tegelijkertijd leidende natie van de EU-operatie en steunpilaar van de regimes van Tsjaad en de Centraal-Afrikaanse Republiek. Tussen deze twee landen en Frankrijk bestaan namelijk aparte militaire bijstandsovereenkomsten. De oppositie in Tsjaad vermoedt dat Déby via de humanitaire rol van de EU-operatie zijn slechte reputatie wil opkalefateren. “Darfoer als paraplu voor Déby” kopte onlangs het Tsjadische weekblad Notre Temps en schreef: “De crisis in Darfoer heeft Déby en zijn clan geholpen om de aandacht van de werkelijke problemen van het land af te leiden.”

Bron: Die Tageszeitung (BRD), 17 oktober 2007


Naar boven
Naar beginpagina