Aangepast zoeken

Naar beginpagina
Logo VD AMOK

Utrecht, 2 oktober 2003


Donateursbrief 2003

Beste mensen,

Het is al weer enige tijd geleden dat wij een donateursbrief hebben uitgebracht. Eenieder die de laatste jaren geld heeft overgemaakt naar VD AMOK krijgt deze donateursbrief.

Het werk dat wij doen is ons inziens zeer de moeite van het ondersteunen waard. U leest daar meer over in de nieuwsbrief. Na twee jaar oorlog tegen het terrorisme is het eind daarvan nog niet in zicht. Iran en Noord-Korea zijn de landen die momenteel steeds vaker worden genoemd als mogelijke nieuwe aanvalsdoelen. In het platform tegen de nieuwe oorlog speelt VD AMOK daarom sinds twee jaar een prominente rol. Onze expertise op antimilitaristisch gebied blijft nog steeds nodig.

Het is de bedoeling om onze donateurs minstens jaarlijks op de hoogte te houden van de ontwikkelingen bij ons. Wilt u vaker op de hoogte blijven dan kunt u een abonnement nemen op VD AMOK, het tijdschrift voor antimilitarisme en dienstweigeren.

Middels aangehechte acceptgiro, of via een periodieke overmaking, kunt u er mede voor zorgen dat VD AMOK een betere financiële positie krijgt.

VD AMOK
Obrechtstraat 43
3572 EC UTRECHT
Tel: 06-14127779
E-mail: info@vdamok.nl
www.vdamok.nl
Giro 5567607 t.n.v. VD AMOK te Utrecht

Overigens, giften aan VD AMOK zijn aftrekbaar van de belastingen.


Inleiding

In het jaar 2002 heeft het bestuur van AMOK stappen gezet om de statuten te wijzigen. Die wijziging vloeit voort uit het besluit om erfdrager van VD te worden die zich in 2001 heeft opgeheven. De kernactiviteiten van beide organisaties blijven behouden onder de nieuwe naam van AMOK: VD AMOK.

Liever geld dan vrijheid

VD AMOK is intensief betrokken bij de activiteiten van het Platform tegen de Nieuwe Oorlog dat na de aanslagen op 11 september 2001 in de Verenigde Staten en de reactie van de coalitie van de VS en Engeland daarop, is opgericht. Dit kost tot op heden veel tijd en energie. Het is hard nodig dat meer mensen dit platform vorm gaan geven.

Werkgroep Eurobom intensiveerde haar lobbyactiviteiten op het gebied van kernwapens met twee evenementen en een aantal initiatieven. Daarnaast nam VD AMOK deel aan het Platform tegen de Wapenhandel en het Europese netwerk op het gebied van staatsrepressie en vrijheidsrechten Statewatch. Ook gingen we vruchtbare contacten aan met de andersglobaliseringsbeweging. Daarnaast werd er ondersteuning verleend aan Peace Action Macedonia, een dienstweigeraarsgroep in Macedonië. Veel activiteiten vragen steeds meer inzet. Helaas is de Campagne Stop de Oorlog in Turkije beëindigd wegens te weinig menskracht en kreeg het Eurobom project van zijn subsidiegever te horen dat de ondersteuning werd heroverwogen.

Eenieder die mee wil werken aan ons werk of op andere manieren ons kan ondersteunen wordt van harte uitgenodigd contact met ons op te nemen.Tijdschrift VD AMOK

In 2002 werden vier nummers uitgebracht waaronder een extra dik nummer over de komende oorlog tegen Irak.. Terugkomende thema's in het tijdschrift waren kernwapens, NAVO, wapenhandel, de JSF, interventieoorlogen (Afghanistan, Tsjetsjenië, Filippijnen), Turkije, de grondstoffenoorlog (Congo), de vredesbeweging en Europees dienstweigeren.

In het voorjaar werd als cahier in een nummer van het tijdschrift een alternatief jaarverslag van de in Amsterdam gevestigde wapenreus EADS gepubliceerd dat was verzorgd door de Belgische collega's van Forum voor Vredesaktie en de Nederlandse Campagne tegen Wapenhandel. Dit cahier diende als actiemateriaal in de campagne rond de aandeelhoudersvergadering van EADS in Amsterdam.

Cartoon van Ka - Wij willen oorlog, cover VD AMOK 3, 2003


Platform tegen de nieuwe oorlog

In de herfst van 2002 raakte VD AMOK nauwer betrokken bij het werk van het Platform tegen de Nieuwe Oorlog. Het secretariaat van het platform is gevestigd in het O43 kantoor in Utrecht en bij XminY in Amsterdam. Vertegenwoordigers van VD AMOK woonden bijeenkomsten van de co÷rdinatiegroep bij en namen een deel van de taken op zich.

VD AMOK nam vanuit haar historische specialismen de taak op zich om informatie re verzamelen en te documenteren over de ontwikkelingen naar nieuwe oorlogen. Dat was vanaf het najaar van 2002 vooral Irak. VD AMOK maakt deel uit van een redactiegroep van het platform die een belangrijk deel van de informatievoorziening verzorgde voor de wekelijkse informatiekrant. Deze werd naar alle plaatselijke platforms en ander betrokkenen verspreid.
Daarnaast worden regelmatig analyses gemaakt van crisisgebieden en verspreid onder de leden van de co÷rdinatiegroep van het Platform, om discussie over mogelijke toekomstige oorlogen waar Nederland bij betrokken kon raken te stimuleren. Dit ondersteunt het vaststellen van prioriteiten. Op landelijke platform middagen worden ook regelmatig korte presentaties gehouden over komende ontwikkelingen.
Verder wordt, via het Eurobom project ook regelmatig documentatie over de ontwikkelingen ten opzichte van dat land verspreid naar de media en kamerleden. Zulke documenten (gebundeld onder de naam 'Facts & Reports') bevatten naast documenten en buitenlandse krantenartikelen ook altijd commentaar op de positie van de Nederlandse regering en een aantal mogelijke vragen voor kamerleden en media over dat beleid.

Voor het beginnende perswerk werd ook een bijdrage geleverd door VD AMOK, op de demonstratie van 26 oktober 2002 leverde VD AMOK een van de woordvoerders. Verder werd ook samen met AMOK-Noord en de Campagne tegen de wapenhandel een bijdrage geleverd aan het opzetten van een onderzoeksgroepje dat in de gaten hield of er militaire transporten voor de komende oorlog plaatsvonden over Nederlands grondgebied. Het ging daarbij vooral om Amerikaanse troepen en materiaal die via Nederlandse havens uit Duitsland werden doorgevoerd. Het groepje verzorgde mailingen naar gemeenteraadsleden en politici van de betrokken gemeentes en leverde informatie aan actievoerders die tegen de transporten protesteerden.

Dit werk intensiveerde in de winter voor 2003, naarmate de oorlogsvoorbereidingen voortgang maakten.Logo Eurobom Werkgroep Eurobom Logo Eurobom

Ook in 2002 werden een reeks activiteiten op het gebied van kernwapen proliferatie ontwikkeld. Het was echter een onrustig politiek jaar waardoor er minder systematisch aan het lobbywerk richting Tweede Kamer werd gewerkt. De bezetting daarvan veranderde immers drastisch. De verkiezingen van 6 mei waren zoals gebruikelijk aanleiding voor ons om een onderzoek in te stellen naar de partijpolitieke aandacht voor het punt kernwapens. Een ander belangrijke gebeurtenis vorig jaar was een in mei met de NVMP georganiseerd evenement in de Oude Kerk in Den Haag over de gevaren van een kernoorlog tussen India en Pakistan. De middag en avond over India op 28 april werd bijgewoond door honderden leden van de Indiase en Pakistaanse gemeenschap in Den Haag en kreeg ook publiciteit via de plaatselijke tv en nationale radio. Sprekers waren Praful Bidwai uit India, Pervez Hoodbhoy uit Pakistan en Susan van der Hijden van de Nederlandse anti-kernwapenbeweging. Een verslag werd vervolgens op ruime schaal verspreid onder de NGO gemeenschap, parlementariërs, diplomaten in Den Haag en de achterban van onze organisaties. In juni 2002 werd in samenwerking met het IKV en de Landelijke India Werkgroep nog een bijeenkomst belegd voor leden van de Indiase en Pakistaanse gemeenschap. Daarin werd de mogelijkheid besproken van een gemeenschappelijk initiatief om de regeringen af te brengen van hun nucleaire koers

PENN-NL Logo Eurobom PENN-NLDocumentatiecentrum en archief

De bibliotheek van AMOK-Utrecht fungeert ook als centrale documentatie voor de andere AMOK-vestigingen. Deze hebben zelf meer gespecialiseerde collecties naast een beperkt algemeen bestand. Bij AMOK-Utrecht waren er in 2002 abonnementen op zo'n 140 tijdschriften. De lijst van aanwezige nummers van tijdschriften (niet alles wordt bewaard) is dit jaar voor het eerst sinds geruime tijd weer bijgewerkt. Een deel van de tijdschriften wordt samen met AMOK-Noord en de Campagne tegen Wapenhandel elektronisch ontsloten. In dit systeem zijn nu zo'n 76.600 artikelen uit militaire, politieke en vredestijdschriften opgenomen.
Eveneens in 2002 is een lijst gemaakt van de verzameling Nederlandse parlementaire stukken waarvan een groot deel van v˛˛r 1996 (dus niet op de website van het parlement beschikbaar).
Het elektronisch ontsloten boekenbestand omvatte 2400 titels.
Vanuit het pre-internet tijdperk zijn nog zo'n 300 knipselmappen op onderwerp beschikbaar die ten minste tot 1984 teruggaan. Deze verzameling wordt nog beperkt aangevuld.

Breng je boeken naar de brandweerBreng je boeken naar de brandweerBreng je boeken naar de brandweer


Website

Sinds maart 2003 heeft VD AMOK een website. Voor iedereen met een computer en een internetaansluiting zijn we 24 uur per dag bereikbaar op www.vdamok.nl

De site is nog in ontwikkeling en wordt wekelijks bijgewerkt. Oude nummers van het tijdschrift worden integraal op de site gezet. Verder zijn er actuele artikelen, onder meer over Irak, links naar de sites van de andere AMOK's en informatie over het tijdschrift en over andere uitgaven van VD AMOK te vinden. Binnenkort zullen er links naar vredes- en onderzoeksorganisaties op komen te staan en zal het er mogelijk worden om een abonnement op VD AMOK te nemen.

Links en commentaar zijn welkom.

Kijk ook eens op www.eurobomb.nlVD AMOK
Obrechtstraat 43
3572 EC UTRECHT
Tel: 06-14127779
E-mail: info@vdamok.nl
www.vdamok.nl

Giro 5567607 t.n.v. VD AMOK te Utrecht
giften aan VD AMOK zijn aftrekbaar van de belastingenNaar boven
Naar beginpagina