logo belastingdienstlogo belastingdienst VD AMOK is een algemeen nut beogende instelling (ANBI), giften zijn aftrekbaar van de belastingen... lees meer


Onze blog, facebook en twitter

Berichten van VD AMOK vind je op het militaire blog Troepenbewegingen van Kees Kalkman over onder meer militaire interventies en bases wereldwijd. Ook op twitter @keesamok en facebook Kees Kalkman en VD AMOK kun je berichten van ons vinden. Kees Kalkman onderhoudt samen met Jos van Dijk en Boudewijn Chorus het blog Klokkenluiders en Persvrijheid.


Antimilitarisme toen, Klinaatacties nu

Actiegroepen als Extinction Rebellion, Greenpeace en Amelisweerd Niet Geasfalteerd voeren actie tegen de klimaatverandering en de aantasting van het milieu die een bedreiging vormen voor het voortbestaan van de aarde. Zij kiezen voor directe actie met een hoge persoonlijke opoffering.

De anti-militaristische actiegroep Onkruit baarde in de jaren 80 veel opzien met directe acties tegen het leger en het militarisme; de groep ontstond vanuit de totale dienstweigering, zo'n 75 jongeren verdwenen met hun weigering voor een jaar in de gevangenis.

Op de debatavond wordt met huidige actievoerders en actievoerders van weleer een gesprek gevoerd over de motieven en welke actiemiddelen het meest effectief zijn. Ook de dilemma's komen aan de orde, zoals: het belang van een radicale voorhoede en het gevaar om je te vervreemden van de brede beweging en hoe hou je het vuur brandend.

Onder leiding van oud-totaalweigeraar en freelance journalist Willem de Haan gaan de aanwezige actievoerders met elkaar en met de bezoekers in gesprek. Een wetenschapster van de Universiteit Utrecht die promoveert op directe actievormen wordt gevraagd een bijdrage te leveren vanuit de wetenschap.

Voorafgaand aan het debat wordt de film gedraaid van Onkruit vergaat niet*. De film toont actiebeelden van Onkruit en totaalweigeraars in de jaren 80 en van Extinction Rebellion nu en interviews met betrokkenen van toe en nu. Heel actueel laat de film ook actiebeelden zien van Just Stop Oil en een interview met Wouter Mouton uit Brugge die zich o.a. heeft vastgelijmd aan het Meisje met de parel in het Mauritshuis.

De debatavond onder leiding van moderator Willem de Haan vindt plaats op 20 januari om 19.30 uur in de De Kargadoor, Oudegracht 36, 3511 AP Utrecht. Aanmelden via Onkruit vergaat niet.

* De film is gemaakt door de onafhankelijke filmmakers Huib Schoonhoven en Karen Kuiper, met medewerking van de freelance journalisten Jacqueline Maris en Marnix Koolhaas.

Petitie dienstweigeraars

Object War Campaign

Op 21 september, de internationale Dag van de Vrede, lanceerde een coalitie van 4 internationale vredesorganisaties een petitie-campagne om deserteurs en gewetensbezwaarden uit Rusland, Belarus en Oekraïne internationale bescherming en asiel te bieden. U kunt de petitie ook tekenen. Deze organisaties zijn: International Fellowship of Reconciliation, European Bureau for Conscious Objection, Connection e.V. and War Resisters' International. Als Nederlandse afdeling van WRI ondersteunt Vredesbeweging Pais deze petitie van harte en roept iedereen op deze mede te ondertekenen.

Naar schatting 100.000 dienstplichtigen en deserteurs in Rusland hebben geweigerd om deel te nemen aan de oorlog. Ongeveer 22.000 dienstplichtigen in Belarus hebben hun land verlaten. Allen riskeren vervolging en een gevangenisstraf van enkele jaren. In Oekraïne is het recht om dienst te weigeren opgeheven en zijn de grenzen gesloten voor mannen tussen 18 tot 60 jaar. Meer dan 100.000 hebben desondanks het land moedwillig verlaten. De Europese Unie biedt hen tijdelijke bescherming. De petitie eist dat het recht om dienst te weigeren volledig gewaarborgd wordt in Oekraïne.

Met deze petitie willen we een duidelijk teken afgeven van steun aan deserteurs en gewetensbezwaarden. Grenzen moeten geopend worden voor allen die deelname aan oorlog weigeren en blootstaan aan grote persoonlijke risico's. De petitie is hier te vinden.

Bron: Connection e.V.

Manifestatie 'FUTURE WITHOUT WAR'

Future without War

In Utrecht is op zaterdag 10 september in de Kargadoor, Oudegracht 36 in Utrecht de manifestatie Future without War gehouden. Een toekomst zonder oorlog begint NU. Oorlogsverzetsstrijders in Oekraïne, Rusland en Wit-Rusland zullen ons vertellen waarom oorlog niets zal oplossen en waarom zij ervoor gekozen hebben zich ertegen te verzetten. Zij zeggen "Niet onze oorlog" en verzetten zich.

Sprekers: Olga Karatch (Wit-Rusland), Yurii Sheliazhenko (Oekraïne, online vanuit Kiev), Alex Belik (Beweging van Gewetensbezwaarden van Rusland, online vanuit Estland) en Rudi Friedrich (Connection e.V., Duitsland, sinds jaar en dag voorstander van Gewetensbezwaarden en Deserteurs over de hele wereld)

Extra sprekers: Mark Akkerman (Stop Wapenhandel) en Christine Schweitzer (Duitse Federatie voor Sociale Verdediging)

Muziek van Your local Pirates en poëzie van Stephan Brües

Diner entertainment: Nina Koevoets (Peace Power) presenteert een spel en boek over vrede en geweldloosheid

Verslagen verschijnen hier

Manifestatie 'GEEN OORLOG MET IRAN'

De afgelopen tijd zijn de spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran enorm opgelopen. Met de aanval op de Iraanse generaal Soleimani kiest de Amerikaanse president voor een verdere escalatie die verschrikkelijke gevolgen kan hebben voor het Midden-Oosten en de rest van de wereld. Sinds het opzeggen van de nucleaire deal met Iran is Trump op oorlogspad met Iran en stijgen de spanningen. Wij slaan de handen ineen en komen op zaterdag 11 januari in Amsterdam samen in actie voor vrede.

Vanuit de Nederlandse regering is de Amerikaanse aanval op Iran niet veroordeeld, en het besluit een Nederlands oorlogsschip naar de Perzische Golf in het Midden-Oosten te sturen blijft voorlopig staan. Zoals in de aanloop naar de Irak-oorlog schaart het Nederlandse kabinet zich achter de Amerikaanse president. Het risico bestaat dat we zo ongewild een oorlog in rollen. Het is tijd om ons uit te spreken tegen een oorlog met Iran, de aanval te veroordelen en het oorlogsschip aan wal te houden. Democratie, veiligheid en stabiliteit worden niet gebracht met bommen. De mensen in Irak en Iran protesteren al maanden tegen hun autoritaire leiders. Opnieuw wordt hun door oorlogsmacho's de kans ontnomen een democratie op te bouwen. De enige winnaars van zo'n oorlog zijn de olie- en wapenindustrie. Er worden miljarden verdiend ten koste van groot menselijk leed. Wij staan op tegen oorlog, tegen imperialisme en voor vrede en democratie.

Wat: Manifestatie 'GEEN OORLOG MET IRAN'

Waar: Spui - Amsterdam

Wanneer: 11 januari 14:00 - 14:45

Sprekers: Onder andere Sadet Karabulut (SP), Femke Roosma (GroenLinks Amsterdam), Amsterdams Vredesinitiatief, StopWapenhandel
Hier de actie op Facebook

The Amsterdam seminar on EuromilitarismSeminair euromilitarisme

Starting from a basal criticism of American imperialism that absorbs the EU member states by way of NATO, or rather from a concern about the American Alleingang and the unreliability as an ally under Trump, there is more and more a louder call to set up a European army and a separate European arms industry, so that 'Europe' can take care for its own safety. That call is sometimes also heard in parts of the (European) peace movement. But is a military Europe really a beckoning alternative for NATO? Or have we as a peace movement the task to outline other alternatives?
This was the theme of one of the three workshops (besides the ones over arms trade and international solidarity) during a Peace Day (Vredesdag) of the Dutch Socialist Party and its youth organization Rood on Saturday April 13 in Amsterdam with a good turnout. The same issue was debated at an international seminar in Amsterdam that was organized by the No to War – No to NATO network, anti-militarist bureau VD AMOK and Oorlog is geen Oplossing (War is no Solution).

European militarism
International guests like Roger Cole from the Irish Peace And Neutrality Alliance (PANA) were invited. Starting from Irish history as the nearest and oldest colony of the British Empire, he made immediately clear that Europeans must not think that imperialism at the present time is only an American affair. Colonialism sits in the European genes, Cole said, the only thing is that they now can no longer fulfill it as separate states.
He sees the European Union more and more as a cooperation of European colonial powers to pool their imperialist efforts and serve their interests together. That the European Union is listening slavishly to international enterprise and tries to build a common military power says it all. This EU becomes estranged from its own citizens and according to Cole the choice is now between empire or democracy. In the long term the two do not go together.

Peace or Profit
This general line of thought became more elaborated in the other contributions to the first part of the international seminar, that had the expansion of Europe as a global player as subject. Katrin Vogler, member of the German Bundestag for die Linke, stressed that in the beginning the economic cooperation in Europe was mainly aimed at the advancement of peace between former enemies, but nowadays above all things at expansion and serving of economic interests outside the EU area. European enterprise loosens itself more and more through mergers across the borders from national rules, whereas European rules are mainly intended to promote the free market en certain economic sectors.
As an example she took the European arms industry. If the German government, after a lot of pressure from the population finally proceeds to an arms boycott of Saudi Arabia, it turns out in the end that it only relates to weapons that are completely produced in Germany. This is less and less the case and therefore you need co-operation of other EU member states or the EU as a whole for an effective boycott. And so the European democracies lose their grip on the economic traffic inside the EU more and more and for the member states it becomes continually more difficult to choose for peace instead of for profit.

War on migrants
Mark Akkerman, researcher at Stop Wapenhandel (Stop the Arms Trade) showed how European military power at this moment especially is employed in the war against refugees that is conducted mainly around the Mediterranean, but also deeper and deeper inside Africa. Deals are being concluded with regimes that often violate human rights, whereby these regimes promise to prevent the refugees access to the Mediterranean in exchange for the necessary weapons and training, delivered by the EU. The expenses for the military defence of the European external borders (against refugees; not against enemy armies) have enormously increased in the past and especially in the coming years. Apart from the European armies it is mainly the European defence and security industry that profits.
These developments are also withdrawn from democratic control as they fall under the European security and defence policy that is the exclusive responsibility of the European Council of ministers. They can not be called to account by the European parliament, but exclusively by their own national parliaments that cannot control the voting of their ministers in the Council. Instead of the democratically elected representatives it is the European arms industry that has their fingers in the decision making through their extensive lobby in Brussels and the official advisory bodies of the EU, where this industry is amply represented.

War economies
That Europe could rise economically and militarily once again to the status of imperial power is doubted by Kees van der Pijl, retired professor in political economy. He states that European countries at the moment barely have an industrial sector of significance and that Europe is on its way to lose economic importance like Latin America earlier. On a world scale the US and China will dominate above all, maybe in some degree together with Russia. The only exception inside the EU is Germany, that still has the disposal of an industry of some importance and has developed in the last years as the central power engine of the EU.
The position that the EU still occupies in the world economy has to do with the post-war arrangements and piggybacking with the leading position of the US which is also not due to its industrial sector but mainly to the position of the dollar. That position is now under pressure and is weakening further with each new financial crisis. If the US loses its dominant position in the Middle East, the leading position that it still holds will be finished.
The group around Trump now in power represent the interests of the industrial sector in the US. That is why there is a trade war with China and the negotiations on several free trade agreements were halted when Trump took power. The estrangement between the US and Europe has everything to do with the fact that the interests of the industrial sector of the US lie not in Europe, whereas the financial sector in the US that staked their money on Hillary Clinton in the last election, would profit from these relations.
In parts of the European peace movement there was some sympathy for Trump in the beginning because he called the NATO outdated and did not want to use the US as the world policeman, whereas Hillary Clinton showed herself a supporter of military interventions and was prepared to start a war against Syria. Van der Pijl points out that Trump certainly is no peace dove. Whereas the interests of the financial sector represented by Clinton lie in the intervention wars, those of the industrial sector represented by Trump run more together with the enormous arms production and arms trade. That is why Trump keeps insisting on the increase of the European defence budgets.

Whither Europe?
"After Brexit four of five biggest cities in Europe will lie outside the EU." said Karin Vogler, thus stressing the importance of making a difference between the security of the EU and the safety of Europe. The last two speakers, Kees Nieuwerth of the Quakers and SP senator Henk Overbeek, followed up by stressing the importance of the CVSE and economic cooperation between the EU and the Shanghai Cooperation Organization (SCO) to normalize the relations with Russia. The (supposed) threat of Russia plays an important role in the posture of both the defenders of NATO‚s continuing existence as the main security organization and the supporters of a militarization of the EU. The peace movement should not make a choice between the NATO and the military EU, but just like in the Cold War advance renewed economic cooperation. peace and security on the Eurasian continent.

Jan Schaake (translation Kees Kalkman)

This text in Dutch was included in VredesMagazine 2019/4, page 20


Archief Karel KosterKarel Koster

Het omvangrijke archief en de bibliotheek van Karel Koster zijn gerubriceerd en toegankelijk gemaakt. Er is een website karelkoster.org. Het archief en de bibliotheek zijn aanwezig bij VD AMOK, Lauwerecht 55, 3515 GN Utrecht. Een afspraak voor inzage kan worden gemaakt via 06-14127779 of via info@karelkoster.org.


Internationaal seminar Euromilitarisme

Zondag 14 april 2019, 11.00 tot 17.00 uur in Amsterdam

Seminair euromilitarisme

Oorlog is geen Oplossing en VD AMOK nodigen samen met het internationale netwerk No to War - no to NATO uit om deel te nemen aan een seminar over het Europese militarisme. Enkele weken voor de Europese verkiezingen willen we debatteren over een vreedzaam Europa. Het thema is breder dan de EU alleen, maar we willen uitgaan van een analyse van de huidige politiek om de EU te militariseren.

De werktaal in het seminar is Engels

Het seminar zal bestaan uit drie sessies:

1. De weg naar een Europees leger en de expansie van de EU tot wereldmacht
Sprekers: Mark Akkerman (Stop Wapenhandel), Roger Cole (Peace and Neutrality Alliance - Ierland), Kathrin Vogler (Bondsdaglid voor de partij Die Linke)

2. Het Atlantische tegenoffensief
Spreker: Kees van der Pijl (em. hoogleraar internationale betrekkingen Universiteit van Sussex)

3. De actie van de vredesbeweging en de vreedzame alternatieven zoals een inclusief Europees veiligheidssysteem
Sprekers: Tiny Kox (Senator SP), Kees Nieuwerth (Quakers Nederland)

Geïnteresseerden wordt gevraagd om een bericht te sturen naar info@vdamok.nl of oorlogisgeenoplossing@gmail.com. Ze worden dan op de hoogte gehouden van nieuws over deze bijeenkomst.

Kees Kalkman - VD AMOK
Jan Schaake - Oorlog is Geen Oplossing

Het verslag kun je vinden op pagina 20 in VredesMagazine 2019/4


Onderzoeksdossier SleepwetOnderzoeksdossier Sleepwet

Speciaal voor het referendum op 21 maart 2018 over de Sleepwet is een onderzoeksdossier gemaakt. Dat dossier is verschenen in het eerste nummer van VredesMagazine in 2018. Het heeft 12 pagina's en is hier te downloaden.Naar boven