Geschiedenis

VD AMOK is voortgekomen uit AMOK-Utrecht en de Vereniging Dienstweigeraars. In 1983 is het Anti-Militaristies OnderzoeksKollektief, AMOK, opgericht; het kollektief bestond uit vier zelfstandige organisaties die nauw met elkaar samenwerkten. AMOK-Utrecht was één van deze organisaties. De andere drie organisaties zijn AMOK Noord, het Anti-Militaristies Buro Nijmegen en Campagne tegen Wapenhandel (voorheen AMOK-Maritiem). De Vereniging Dienstweigeraars werd op 18 december 1971 opgericht als organisatie die de belangen van dienstweigeraars moest behartigen. Dit initiatief was het gevolg van het feit dat de Bond voor Dienstweigeraars in 1970 haar activiteiten binnen het leger voortzette als Bond voor Dienstplichtigen. Na een jarenlange samenwerking van AMOK-Utrecht met de Vereniging Dienstweigeraars heeft deze laatste club, die sinds de opschorting van de opkomstplicht voor dienstplichtigen in Nederland een kwijnend bestaan leidde, zichzelf opgeheven en heeft AMOK-Utrecht een deel van haar doelstellingen overgenomen.

Helicopters

Activiteiten

VD AMOK houdt zich onder meer bezig met het uitgeven van een antimilitaristisch tijdschrift en met onderzoek en documentatie op het gebied van militarisme, legers en inlichtingendiensten, kernwapens en dienstweigeren:


Meer informatie is te vinden in de donateursnieuwsbrieven:
- Donateursnieuwsbrief 2008 - 2009
- Donateursnieuwsbrief 2007
- Donateursnieuwsbrief 2006
- Donateursnieuwsbrief 2005
- Donateursnieuwsbrief 2004
- Donateursnieuwsbrief 2003Naar boven
Naar beginpagina