Aangepast zoeken

Naar beginpagina
Logo VD AMOK

Utrecht, 24 januari 2007


Donateursbrief winter 2006-2007Beste mensen,

Gepland in november 2006, maar helaas is het door drukte januari 2007 geworden.
Een prettig en actief 2007 toegewenst namens bestuur en medewerkers van VD AMOK.
Eenieder die de laatste jaren geld heeft overgemaakt naar VD AMOK krijgt deze donateursbrief.

Wij hopen dat velen van u ons zullen blijven steunen, temeer omdat het erg moeilijk blijkt voldoende subsidie binnen te krijgen. Gelukkig krijgen we van onze donateurs de laatste jaren steeds meer geld en we hopen dat dat dit jaar ook weer het geval is.

Het werk dat wij doen is ons inziens zeer de moeite van het ondersteunen waard. U leest daar meer over in de nieuwsbrief. Na zes jaar "oorlog tegen het terrorisme" is het eind daarvan nog steeds niet in zicht. Iran is een mogelijk nieuw aanvalsdoel. Terroristische aanslagen zijn helaas talrijk in Irak en Afghanistan, maar ook andere landen blijft dit niet bespaard. De militaire aanpak in Irak en Afghanistan werkt niet, burgers aldaar lijden onder het geweld van terreur en contraterreur. Onze expertise op antimilitaristisch gebied blijft nodig. Samen met het Platform tegen de Nieuwe Oorlog wordt tweewekelijks een digitale nieuwsbrief uitgegeven met nieuws dat (doorgaans) de Nederlandse mainstreammedia niet haalt. Zie http://vredessite.nl/andernieuws

Het is de bedoeling om onze donateurs minstens jaarlijks op de hoogte te houden van de ontwikkelingen bij ons. Wilt u vaker op de hoogte gebracht worden dan kunt u een abonnement nemen op VD AMOK, het tijdschrift voor antimilitarisme en dienstweigeren.

Middels aangehechte acceptgiro, of via een periodieke overmaking*, kunt u er mede voor zorgen dat VD AMOK een betere financiële positie krijgt. Het kan zijn dat u in 2006 eerder al geld aan ons heeft overgemaakt. In dat geval kunt u, zo u wilt, de aangehechte acceptgiro negeren of gebruiken voor een extra gift.

Met vriendelijke groeten,
namens VD AMOK,
Egbert Wever.

Overigens, giften aan VD AMOK zijn aftrekbaar van de belastingen.

VD AMOK
Obrechtstraat 43
3572 EC UTRECHT
Tel: 06-14127779
E-mail: info@vdamok.nl
www.vdamok.nl
Giro 5567607 t.n.v. VD AMOK te Utrecht

*U kunt de daarvoor bestemde formulieren bij uw bank verkrijgen.Inleiding

Oorlog, oorlog en oorlog. Overal op de wereld was het, is het, of dreigt het. Blussen militairen de brandhaarden of veroorzaken zij ze? Wapenhandel is mistig en dat schijnt zo te blijven. Vijanden van weleer worden broeders om nieuwe vijanden te verdrijven. Democratie wordt opgelegd, mondigheid wordt gesnoerd. VD AMOK blijft dit allemaal volgen, geeft informatie aan diegenen die het militarisme bestrijden of van slechte kanten willen ontdoen.

Door geldgebrek is dit jaar een einde gekomen aan het project Eurobom en is de medewerker daarvan helaas ontslagen. Toch zal veel werk ervan voortgezet (moeten) worden door anderen van VD AMOK en door andere organisaties. Nog steeds wordt nucleair niet ontwapend, integendeel meer staten dreigen dit wapen te verkrijgen.

De komende jaren zullen er daardoor nog bergen werk verzet moeten worden. Wij hopen dat velen ons weer zullen steunen. Zonder de extra bijdragen die wij via de bijgaande acceptgiro aan onze donateurs vragen, redden we het niet. In voorgaande jaren hebt u ons altijd ruimhartig gesteund, waarvoor dank!Tijdschrift

demonstratie tegen bomenkap voor AWACS, Schinveld januari 2006 Foto: GroenFront!Zoals in andere jaren kwam VD AMOK vier keer uit. Doordat onze oude vertrouwde drukkerij de Dageraad ermee ophield na vele jaren goed werk, hebben we een nieuwe drukkerij voor ons tijdschrift genomen: drukkerij Mittelmeijer die geleid wordt door een trouwe abonnee van ons blad. Veel aandacht was er wederom voor de oorlog tegen het terrorisme, of dat nu in Afghanistan, Irak of Libanon was. Ook de dreiging van een oorlog tegen Iran kwam vaak in beeld. Verder nieuws uit Congo, India, Ivoorkust, Kosovo, Noord Korea, Oost Timor, Rusland, Soedan, Turkije, en West Sahara. Daarnaast werden militaire en politieke capriolen van de EU, ECOWAS (westelijk Afrika) en de VS gevolgd. Over Nederland waren er onder meer artikelen over de AIVD, wapenvluchten Schiphol, opslagplaatsen munitie, bomenkap Schinveld, Afghanistan weigeraar en de (on)mogelijke aanschaf van de JSF. Het verleden kwam onder andere met de Antlantikwall en de Eerste Wereldoorlog aan bod.

Ook de problematische vermenging van militair en civiel en de ongecontroleerde wapenhandel kwam herhaaldelijk aan de orde. Allemaal te lezen via een abonnement of wat later op de website

Foto: GroenFront!, demonstratie tegen bomenkap voor AWACS, Schinveld januari 2006Project Eurobom

Drie activiteiten namen het grootste deel van de Eurobom energie in beslag: het bezoek van burgemeester Akiba aan Den Haag in juli, het schrijven van een Engelstalig paper over de Iraanse nucleaire crisis voor het IKV tussen februari en april, plus een Nederlandstalig boek over nucleaire ontwapening tussen april en september. De komst van burgemeester Akiba in juli paste in de voortgezette campagne van Burgemeesters voor Vrede/Mayors for Peace om de aandacht te vestigen op de noodzaak voor serieuze stappen naar nucleaire ontwapening. Onder de lopende gebeurtenissen was de opening van een tentoonstelling over Burgemeesters voor Vrede in Oost Zaan in januari. De meeste organisatietijd werd gevergd door een bezoek van een internationale delegatie burgemeesters in juli. Deze delegatie, geleid door burgemeester Akiba van Hiroshima maakte en rondreis door de Verenigde Staten en Europa ter gelegenheid van de tienjarige herdenking van het besluit van het Internationale Gerechtshof om kernwapens illegaal te verklaren (de ‘Advisory Opinion’). Hiervoor bezocht de delegatie burgemeesters Deetman van Den Haag en Haersma Buma van Leidschendam/Voordorp, met de bedoeling om hen aan te moedigen in hun steun voor nucleaire ontwapening. Het bezoek bestond uit een reeks bijeenkomsten, waaronder een publieksbijeenkomst in het stadhuis van Den Haag, recepties, een bezoek aan het ministerie van Buitenlandse Zaken en een symposium in het Vredespaleis. Een kleine honderd mensen nam deel aan de publieksbijeenkomst, waar ook een aantal vertegenwoordigers van de vredesbeweging, een diplomaat en diverse deskundigen, optraden. De bijeenkomst werd toegesproken door burgemeesters Deetman en Akiba. De organisatie hiervan werd door de NVMP samen met Eurobom ondernomen vanaf januari 2006, in nauwe samenwerking met de internationale campagneleider van Mayors for Peace, Aaron Tovish. Er zal nog een verslag van deze bijeenkomst worden gemaakt.

cover boek 'Nucleaire ontwapening, nog steeds bittere noodzaak. De kernwapendreiging anno 2006' Karel Koster

De andere hoofdactiviteit was het schrijven van het boek Nucleaire ontwapening – nog steeds bittere noodzaak, dat uitgegeven werd door de NVMP in september 2006. In het boek wordt ruime aandacht besteed aan de opstelling van de parlementaire politieke partijen ten aanzien van nucleaire ontwapening. Daarnaast worden een aantal prominenten (waaronder de parlementariër Bert Koenders en de diplomaten Sanders en Ramaker) geïnterviewd over dit onderwerp. De bedoeling was om dit punt in de verkiezingscampagnes aan de orde te stellen. Helaas was er bij de partijen en de media geen enkele aandacht voor zaken die met de buitenlandse politiek te maken hebben, dus ook niet voor nucleaire ontwapening. Het boek komt via een klein aantal boekhandels en bibliotheken in omloop en is een nuttig naslagwerk over de afgelopen vijf jaar Nederlands beleid, zowel in de Kamer als bij de VN en elders. (zie ook VD/AMOK 03/06).

Naast deze grotere projecten werd ook regelmatig gereageerd op proliferatie en kernwapen-gerelateerde gebeurtenissen in de media en naar de politiek en werden ook een aantal presentaties gegeven:

 • januari: ingezonden brief over Franse nucleaire doctrine in de NRC Handelsblad
 • 14 jan: optreden over Iran VPRO radio
 • 14 maart: presentatie over Iran, Vredescentrum TH Eindhoven
 • 1 april presentatie over kernbewapening op conferentie VN jongeren Haarlem
 • april/mei: kolom in blad Greenpeace Nederland
 • 20 mei deelname aan het Nederlands Sociaal Forum in Nijmegen met twee workshops: één over Iran en de andere over de Burgemeesters voor Vrede campagne in Nederland
 • 22 mei: college voor universiteit Freiburg over NPV
 • 7-8 juni: presentatie over NAVO kernwapenbeleid en NPV op Pugwash conferentie Amsterdam
 • 12 juni: presentatie XminY/TNI informatieavond over Iran
 • sept: ingezonden brief kernwapens Volkel in Trouw
 • 21 sept: presentatie over kernbewapening Kerkenactie Den Haag
 • 23 sept: deelname forum vredesweek Rotterdam over Burgemeesters voor Vrede
 • 6 oktober: artikel over Noord Korea in het dagblad Trouw
 • oktober: kort interview Radio Nederland Wereldomroep over Noord Korea
 • 14 nov: presentatie Noord Korea Vredescentrum TH Eindhoven
 • 22 nov: deelname VPRO radiodebat over het Non proliferatie Verdrag en Iran
 • 26 nov: deelname forum Rode Hoed over nieuwe nucleaire gevaren

Karel Koster, Werkgroep EurobomDocumentatie en spreekuur

Het zal misschien verbazing wekken dat het documentatiecentrum van VD AMOK in Utrecht nog steeds op beperkte schaal krantenknipsels verzamelt. In de jaren tachtig en negentig was dit een hoofdactiviteit van allerlei onderzoeksgroepen zoals FOK, SPOK, Buro Jansen en Janssen en ook AMOK. In het Internettijdperk is het knipwerk voor archieven langzamerhand tot de oude ambachten gaan behoren die je eerder verwacht op een braderie aan te treffen. We hebben er ook eigenlijk geen tijd meer voor. Daar staat tegenover dat op Internet heel veel krantenartikelen wel permanent gratis beschikbaar lijken, maar ga maar eens zoeken naar artikelen ouder dan een jaar. Bij behoorlijk wat kwaliteitskranten kom je dan al snel op de betaalsites terecht. Vandaar dat we over een select aantal onderwerpen toch actuele knipsels en prints van het Internet blijven verzamelen. Daarnaast blijven we het grote krantenarchief (zo’n 350 mappen) dat tot rond het jaar 2000 redelijk dekkend is voor de nationale en internationale pers in strand houden.

Om een indruk te geven van het soort actuele onderwerpen waarover we momenteel nog gedrukt materiaal verzamelen een selectie van thema’s:

 • De oorlog van de NAVO in Afghanistan
 • De oorlog van de VS in Irak
 • De oorlog van Israël in Libanon en de bezette gebieden
 • De oorlogsvoorbereidingen tegen Iran
 • Interventies in landen als Somalië en de Filippijnen
 • De ontvoeringen en geheime gevangenissen van de CIA
 • De voortgaande moordpartijen in Darfoer
 • De Hofstadgroep
 • Het Europese leger
 • De Oil-for-Iraq affaire
 • Proliferatie-affaires zoals Khan en Van Anraat
In het kader van het spreekuur is (in sommige gevallen samen met de Campagne tegen Wapenhandel) onder meer aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:
 • Doctrine van de Nederlandse luchtmacht
 • Interne vluchtelingen in Irak
 • Kernwapens in Nederland
 • Militaire objecten in Utrecht
 • Militarisering in Noord-Brabant
 • MIVD-activiteiten in het buitenland
 • MIVD-ondervagers in Irak
 • Mobilisatiecomplexen van defensie
 • Nederlands bedrijfsleven in Uruzgan
 • Nederlandse troepen in Uruzgan
 • POMS-site in Eygelshoven
 • Rode Jeugd
 • Situatie in de Gazastrook
 • Terreurbestrijding
 • Turkse leger
 • Verkiezingen in Nederland
 • Wapenleveranties aan Venezuela
 • Wapenleveranties aan Hezbollah

We helpen momenteel ook mee aan het opzetten van een website over het Europese leger, een project van het Britse Statewatch en de Campagne tegen Wapenhandel. Hierover hopelijk volgende keer meer nieuws.

foto Iraakse verkiezingen in de Kromhoutkazerne in Utrecht, december 2005. foto: Joop Blom

Joop Blom maakte een fotoreportage van de Irakezen die in Utrecht gingen stemmen voor een nieuw Iraaks parlement in december 2005.

Meer van dit soort reportages zitten in ons fotoarchief.
Website

Sinds januari 2006 worden er vrijwel elke week nieuwe artikelen op de website gezet. Naast de conflicten in het Midden-Oosten is er vooral aandacht voor kernwapens, defensie, wapenhandel en inlichtingendiensten.

Zodra er een nieuw nummer van het antimilitaristische tijdschrift VD AMOK is verschenen, wordt de gehele digitale versie van het vorige nummer op de site geplaatst. Nummer 2 uit 1998 tot en met nummer 3 uit 2006 zijn er te vinden. In tegenstelling tot eerdere jaren zijn oude jaargangen van het tijdschrift afgelopen jaar nauwelijks gedigitaliseerd, recente artikelen hebben prioriteit.

statistiek website VD AMOK 2006VD AMOK medewerkers per december 2006

Mustapha Bah
Joop Blom
Hans Bouton
David Jan Donner
Bert Freriks
Hanneke
Ka van Haasteren
Kees Kalkman
Karel Koster
Guido van Leemput
René Oudshoorn
Tom Pitstra
Tjark Reininga
Barbara Smedema
Bas Streef
Egbert Wever
Mans van Zandbergen
redacteur
fotoredacteur en medewerker documentatie
fotoredacteur
voorzitter
bestuurslid
webmaster VD AMOK
cartoonist
redacteur en medewerker documentatie
redacteur en projectleider werkgroep Eurobom (tot 1 december 2006)
redacteur
lay-out VD AMOK
bestuurslid
redacteur
redacteur
webbeheer werkgroep Eurobom (tot 1 december 2006)
redacteur en automatisering
bestuurslid


VD AMOK
Obrechtstraat 43
3572 EC UTRECHT
tel: 06-14127779
e-mail: info@vdamok.nl
website: www.vdamok.nl
Giro 5567607 t.n.v. VD AMOK te Utrecht
giften aan VD AMOK zijn aftrekbaar van de belastingen


Naar boven
Naar beginpagina