boek 'Nucleaire ontwapening' brochure 'Bezorgde Burgers' boek Handboek voor dienstweigeraars boek 'De Indonesië-weigeraars' boek De Turkije connectie boek 'Papjochies' boek 'Duitse deserteurs tijdens de Tweede Wereldoorlog' boek 'Een Streep in het zand'


Nucleaire ontwapening
Nog steeds bittere noodzaak

Karel Koster beschrijft in zijn boek Nucleaire ontwapening, nog steeds bittere noodzaak de kernwapendreiging anno 2006. Het boek is te koop voor € 17,50 bij de NVMP (zie onder) of via de boekhandel ISBN: 90-75307-03-9.

boek Nucleaire ontwapening

De angst voor een nucleaire holocaust zoals die 25 jaar geleden bestond is verdwenen, maar de rol van de kernwapens is geenszins verminderd. Er staan nog steeds duizenden kernwapens gereed om binnen luttele minuten een kernoorlog te beginnen. Ook is er sprake van een gestage toename van het aantal kernwapenstaten: Israël, India, Pakistan, Noord-Korea en misschien straks Iran?

Een feitelijke beschrijving en evaluatie van de nucleaire ontwikkelingen van de afgelopen vijf jaar met de nadruk op het Nederlandse beleid vormen de rode draad van het boek. Daarnaast geven Mgr. A.H. van Luyn s.d.b.president van Pax Christi Nederland, de diplomaten Jaap Ramaker en Chris Sanders, de politicus Bert Koenders, de wetenschapper Bart van der Sijde, de arts Herman Spanjaard (voorzitter Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologie), de jurist Meindert Stelling en de actievoerders Joris Thijssen (Greenpeace-Nederland), Tera Fopma (Vrouwen voor Vrede) en Barbara Smedema (Acties tegen Kernwapens) hun visie op dat beleid. Zo komen er een reeks meningen aan bod, naast de achtergrondinformatie die ondersteund wordt door een omvangrijke documentatie. Aan de standpunten van de politieke partijen over kernwapens en hun positie in de Tweede Kamer de afgelopen jaren wordt, met het oog op de komende verkiezingen, speciale aandacht besteed. Dit is het enige Nederlandstalige boek op dit gebied.

Uitgave: Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologie
- Gezondheidszorg en Vredesvraagstukken -
Bosschastraat 17, Utrecht
tel: 030-2722940
E-mail office@nvmp.org
Het boek is te bestellen bij het NVMP-bureau door overmaking van € 17,50 (incl. porto) op giro 4395340 t.n.v. NVMP Utrecht o.v.v. uw naam/adres en 'Boek Nucleaire Ontwapening'.


Naar boven


De bril van Kofi Annan
Bezorgde burgers over de bommen op Irak

Een serie artikelen in het kader van de kroniek van de aangekondigde oorlog. Een manifest tegen de oorlogspolitiek, de meest voor de hand liggende vragen en antwoorden, brieven van bezorgde burgers aan parlementariers en hun reacties daarop, artikelen over de wapeninspecties, een vertrouwelijk VN-rapport over de humanitaire noodsituatie die ten gevolge van de oorlog zal ontstaan en een briefwisseling tussen Amerikaanse en Duitse intellectuelen over het karakter van de dreigende oorlog. De tekst van deze brochure staat integraal op deze website.

boek Bezorgde Burgers

De bril van Kofi Annan
Bezorgde burgers over de bommen op Irak

Sittard : Baalprodukties
2003, 46 pag.
ISBN 90 75825234

Te bestellen door
overmaking van € 3,50 op giro 5394767
t.n.v. Baalprodukties te Sittard
o.v.v. 'de bril'


Naar boven

Handboek voor dienstweigeraars

Totdat de opkomstplicht in 1996 wordt afgeschaft krijgen nog veel jongens te maken met de militaire dienst. Voor degenen die bezwaren hadden was dit handboek onmisbaar. Alle dienstweigerprocedures, regelingen en mogelijkheden voor vervangende dienstplicht worden beschreven. Informatief en compleet.

boek Handboek voor dienstweigeraars

Handboek voor dienstweigeraars
Martin Gerritsen
Amsterdam : Ravijn
1994, 144 pagina's
Tweede, ingrijpend gewijzigde en aangepaste druk
ISBN 90-72768-35-3

Te bestellen door
overmaking van € 3,- op giro 5567607
t.n.v. VD AMOK, Utrecht
o.v.v. uw adres en 'leveren Handboek dienstweigeraars'


Naar boven

De Indonesië-weigeraars

Van 1946 tot 1950 stuurde de Nederlandse regering 120.000 dienstplichtigen naar het toenmalige Nederlands-Indië. Zij moesten daar de onafhankelijkheidsstrijd de kop indrukken. De Nederlandse overheid pakte degenen die weigerden mee te vechten hard aan. Zij kwamen terecht in een soort heropvoedingskamp en kregen gevangenisstraffen tot vijf jaar. Straffen die zij soms samen met oorlogsmisdadigers uit moesten zitten.

Veertig jaar later zochten twee journalisten de betrokkenen op. Zij spraken met Indonesië-weigeraars, mensen die hen hielpen, de rechter die hen veroordeelde en de historicus dr. Lou de Jong. Het resultaat was een adembenemend boek over de grootste militaire ongehoorzaamheid uit de moderne Nederlandse geschiedenis.

boek De Indonesië-weigeraars

De Indonesië-weigeraars
Kees Bals en Martin Gerritsen
Met een voorwoord van Poncke Princen
Amsterdam : Antimilitaristische Uitgeverij AMU
derde herziene druk, 1993
(eerste druk 1989, Materiaalfonds Vereniging Dienstweigeraars, Amsterdam)
128 pagina’s
ISBN 90 71124 53 3

Te bestellen door
overmaking van € 3,- op giro 5567607
t.n.v. VD AMOK, Utrecht
o.v.v. uw adres en 'leveren Indonesië-weigeraars'


Naar boven


De Turkije connectie
Militaire opbouw van een nieuwe grootmacht

Dit boek gaat in op de veelvuldige schending van de mensenrechten in Turkije en de manier waarop westerse landen hun Navo-bondgenoot desondanks op grote schaal wapens leveren. Zodanig dat Turkije volop bezig is een regionale grootmacht te worden. Maar niemand lijkt zich af te vragen wat Turkije met die wapens doet. Dit boek is geschreven door medewerkers van het Anti-Militaristisch OnderzoeksKollektief AMOK. Uitgegeven in samenwerking met Pax Christi

boek De Turkije connectie

De Turkije connectie
Militaire opbouw van een nieuwe grootmacht

AMOK, Kees Bals (red.)
Amsterdam : AMU; Utrecht : Pax Christi
1993, 106 pagina's
ISBN 90-71124-51-7

Uitverkocht!
Alleen nog antiquarisch verkrijgbaar.


Naar boven


Papjochies, bonzen & stenengooiers
Twee decennia dienstweigeren

Geschiedenis van de dienstweigerbeweging vanaf de woelige jaren zestig tot haar terugval in de zakelijke jaren negentig. Centraal in dit boek staat de Vereniging Dienstweigeraars (VD), een club waarin zowel papjochies, vakbondsbonzen en stenengooiers zij aan zij streden.

boek Papjochies

Papjochies, bonzen & stenengooiers
Twee decennia dienstweigeren

Flip ten Cate, Maarten Evenblij, Guus Termeer
Redactie: Martin Gerritsen
Amsterdam : AMU
1992, 109 pagina's
ISBN 90 71124 50 9

Te bestellen door
overmaking van € 3,- op giro 5567607
t.n.v. VD AMOK, Utrecht
o.v.v. uw adres en 'leveren Papjochies'


Naar boven

Duitse deserteurs tijdens de Tweede Wereldoorlog

Honderdduizenden Duitse soldaten deserteerden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zij weigerden te vechten voor Hitler. De meeste deserteurs moesten hun daad met de dood bekopen. Deze vorm van verzet is jarenlang onderbelicht gebleven. Ook na de oorlog werden deserteurs niet geaccepteerd in de Duitse samenleving. Het boek bevat persoonlijke verhalen van deserteurs. Vertaald uit het Duits.

boek Duitse deserteurs tijdens de Tweede Wereldoorlog

Duitse deserteurs tijdens de Tweede Wereldoorlog
Norbert Haasse
Amsterdam : AMU
1991, 134 pagina's
ISBN 90-71124-36-3

Uitverkocht!
Alleen nog antiquarisch verkrijgbaar.


Naar boven


Een streep in het zand
Nieuwe Orde in de Golf

Opnieuw actueel
Deze uitgave van AMOK uit 1991 is een goed gedocumenteerde studie van de voorgeschiedenis, het verloop en de gevolgen van de Tweede Golfoorlog. Het is zowel een doorwrochte studie als een spannend verhaal. Wat was de reden achter de Iraakse annexatie van Koeweit? Ging het de Verenigde staten destijds om de internationale rechtsorde, om de olie of om iets heel anders?

boek Een Streep in het zand

Een streep in het zand
Nieuwe Orde in de Golf

Amsterdam : AMOK, Ravijn, XminY
1991, 222 pag.
ISBN 90-72768-16-7

Uitverkocht!
Alleen nog antiquarisch verkrijgbaar.


Naar boven
Naar beginpagina