VD AMOK & VredesMagazine

| nieuwste nummer | archief | abonnement |

Het antimilitaristische tijdschrift VD AMOK bestaat sinds maart 1983. Vanaf november 2007 werkt VD AMOK samen met vier vredesgroepen bij het uitgeven van het kwartaalblad VredesMagazine. Sindsdien verschijnt het tijdschrift VD AMOK niet meer als zelfstandige editie, maar als VD AMOK onderzoeksdossier in het VredesMagazine. Naast VD AMOK werken aan het VredesMagazine mee: Pais, Stop de Wapenwedloop, Haags Vredesplatform, Humanistisch Vredesberaad en de WILPF. Hiermee worden de bladen van een behoorlijk deel van de radicale vredesbeweging gebundeld.VredesMagazine

Te koop bij de betere boekhandel,
te bestellen bij VredesMagazine
Het nieuwste nummer is hier als PDF te downloaden.


Abonnement VD AMOK / VredesMagazine
Een abonnement kost minimaal € 14,- per jaar, donateurs die 18 euro of meer betalen krijgen het blad gratis.
Nieuwe abonnementen schriftelijk of per mail aanmelden,
wacht met betaling op toezending acceptgiro.
Opzegging uitsluitend schriftelijk of per mail vr aanvang van het kalenderjaar.

Losse nummers kosten € 2,50 (€ 4,- inclusief porto)
Een proefabonnement (alle nummers van het lopende jaar) kost € 7,-
over te maken op rekeningnr. NL28INGB0005567607 t.n.v. VD AMOK, Utrecht
o.v.v. uw adres en 'proefabo' of het door u gewenste nummer.


Naar boven
Naar beginpagina