Aangepast zoeken

Naar beginpagina
Logo VD AMOK

Utrecht, 11 februari 2009


Donateursbrief februari 2009

VD AMOK – van tijdschrift tot dossier

In 2008 hebben er grote veranderingen plaatsgevonden bij VD AMOK, vooral wat betreft het uitgeven van ons tijdschrift VD AMOK. Er is besloten tot structurele samenwerking met vier andere vredesgroepen bij het uitgeven van het blad VredesMagazine. De partners zijn de vereniging Pais, Stop de Wapenwedloop, Haags Vredesplatform, Humanistisch Vredesberaad en de WILPF. Hiermee worden de bladen van een behoorlijk deel van de radicale vredesbeweging gebundeld.

De samenwerking betekent dat het tijdschrift VD AMOK als zelfstandige editie ophoudt te bestaan (snif….) en opgaat in het nieuwe gezamenlijke tijdschrift VredesMagazine, dat net als VD AMOK vier maal per jaar gaat verschijnen. Maar binnen het VredesMagazine zal telkens een VD AMOK dossier worden opgenomen dat gewijd zal zijn aan een antimilitaristisch thema.

Het afgelopen jaar is gebruikt om met deze opzet proef te draaien. In de nummers VredesMagazine van 2008 zijn VD AMOK dossiers verschenen met als thema’s: openheid over Irak, oorlog in Afghanistan, de Joint Strike Fighter en machtspolitiek in het Midden-Oosten.

Het thema van het dossier in het huidige nummer van VredesMagazine is: de NAVO. Dit in verband met de ‘viering’ van het 60-jarig bestaan van de NAVO in Straatsburg dit jaar april en de aangekondigde acties daartegen.

De veranderingen bij VD AMOK betekenen natuurlijk niet dat wij uw financiële steun niet langer nodig hebben. Het kantoor van VD AMOK dient behalve als bibliotheek en documentatiecentrum ook als redactieruimte voor VredesMagazine. Wij krijgen daarvoor en voor een aantal abonnementen op elders moeilijk te raadplegen tijdschriften geen subsidie en daarom is uw steun erg welkom.

Middels aangehechte acceptgiro of via een periodieke overmaking*, kunt u er mede voor zorgen dat VD AMOK een betere financiële positie krijgt. Het kan zijn dat u de laatste tijd al extra geld aan ons heeft overgemaakt. In dat geval kunt u, zo u wilt, de aangehechte acceptgiro negeren of gebruiken voor een extra gift.

Met vriendelijke groeten,
Kees Kalkman en Egbert Wever.

Overigens, giften aan VD AMOK zijn aftrekbaar van de belastingen.

VD AMOK
Obrechtstraat 43
3572 EC UTRECHT
Tel: 06-14127779
E-mail: info@vdamok.nl
www.vdamok.nl
Giro 5567607 t.n.v. VD AMOK te Utrecht

*U kunt de daarvoor bestemde formulieren bij uw bank verkrijgen.


Naar boven
Naar beginpagina