Donaties zijn uitermate welkom!

VD AMOK is een vrijwilligersorganisatie en is door de belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI), giften zijn aftrekbaar van de belastingen.

Bijdragen kunt u overmaken op:
IBAN: NL28INGB0005567607
BIC: INGBNL2A
t.n.v. VD AMOK, Utrecht
o.v.v. donatie VD AMOK


Gegevens in verband met de ANBI-status

Naam: Stichting VD AMOK
Logo VD AMOK RSIN/fiscaal nummer: 8790425
Adres: Lauwerecht 55, 3515 GN UTRECHT
Tel.: 030 - 8901341
IBAN: NL28INGB0005567607
BIC: INGBNL2A
e-mail: info@vdamok.nl
website: www.vdamok.nl

Doel: VD AMOK heeft ten doel door middel van het (mede)uitgeven van een tijdschrift en door onderzoek en documentatie op het gebied van militarisme, legers, inlichtingendiensten, kernwapens en de antimilitaristische beweging een bijdrage te leveren aan de vredesbeweging

Bestuurders: Kees Kalkman (voorzitter), Anne Vaillant (secretaris), Egbert Wever (penningmeester), David-Jan Donner, Bert Freriks, Tom Pitstra en Mans van Zandbergen. Zij werken op basis van vrijwilligheid, geen beloning. Dit geldt ook voor de medewerkers. Er is geen betaald personeel.

Verslag van activiteiten in 2018

 • Bij de elfde jaargang van het blad VredesMagazine (vier keer per jaar) werd deelgenomen aan de eindredactie en werd de fotoredactie verzorgd. Voor VredesMagazine zijn door VD AMOK naast artikelen ook vier dossiers samengesteld. De onderwerpen van de dossiers in 2018 waren: Referendum over de sleepnetwet, Koreacrisis, Nieuwe wapens (k)oude oorlog en Vredesbeweging en NAVO.
 • Het militaire blog Troepenbewegingen van Kees Kalkman over onder meer militaire interventies en bases wereldwijd is regelmatig bijgehouden. In 2017 werden op dit blog 330 berichten geplaatst.
 • Ook op facebook zijn VD AMOK en Kees Kalkman actief, evenals op twitter @keesamok.
 • Er zijn vragen over een groot aantal onderwerpen beantwoord van journalisten, Kamerleden, studenten en anderen. De onderwerpen hadden onder meer betrekking op Nederlandse defensie, NAVO, Europese defensie (PESCO), wapenhandel, kernwapens, SyriŽ, het referendum over de wet op de inlichtingendiensten, Turkije, de affaire Gardiner, FOL Curacao, Wartime Host Nation Support, aanslag op Skripal, Urenco en de Boerenoorlog.
 • Er worden een aantal Nederlandse en internationale militaire tijdschriften bijgehouden.
 • De bibliotheek en het knipselarchief (gaat terug tot 1980) worden nog regelmatig aangevuld.
 • Tot april van dit jaar werd bij Vredesnieuws elke twee weken de rubriek Ander Nieuws over het Midden-Oosten verzorgd.
 • Maandelijks werden berichten aangeleverd voor de nieuwsbrief over inlichtingendiensten FRINGE van Roger Vleugels.
 • Er is verder gewerkt aan de ordening en het toegankelijk maken van het archief van Karel Koster.
 • Hoofdlijnen beleid 2019

  De activiteiten zoals hiervoor aangegeven worden voortgezet. De ordening van de archieven zal in 2019 nog steeds relatief veel tijd vergen. De bijdrage aan VredesMagazine zal in hoofdzaak bestaan uit het verzorgen van de dossiers en de fotoredactie. De nadruk zal voor zover te voorzien liggen op Afghanistan, Irak, Iran, SyriŽ, Korea, Europese defensie, NAVO, Nieuwe Koude Oorlog, drones en inlichtingendiensten. Donateurs worden geworven via de website en de donateursbrief. WOB-inzageverzoeken inzake een aantal inlichtingenaffaires uit de jaren zeventig en tachtig gaan meer tijd vergen.

  Financieel verslag 2018