Donaties zijn uitermate welkom!

VD AMOK is een vrijwilligersorganisatie en is door de belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI), giften zijn aftrekbaar van de belastingen.

Bijdragen kunt u overmaken op:
IBAN: NL28INGB0005567607
BIC: INGBNL2A
t.n.v. VD AMOK, Utrecht
o.v.v. donatie VD AMOK


Gegevens in verband met de ANBI-status

Naam: Stichting VD AMOK
Logo VD AMOK RSIN/fiscaal nummer: 8790425
Adres: Lauwerecht 55, 3515 GN UTRECHT
Tel.: 06-14127779
IBAN: NL28INGB0005567607
BIC: INGBNL2A
e-mail: info@vdamok.nl
website: www.vdamok.nl

Doel: VD AMOK heeft ten doel door middel van het (mede)uitgeven van een tijdschrift en door onderzoek en documentatie op het gebied van militarisme, legers, inlichtingendiensten, kernwapens en de antimilitaristische beweging een bijdrage te leveren aan de vredesbeweging

Bestuurders: Kees Kalkman (voorzitter), Anne Vaillant (secretaris), Egbert Wever (penningmeester), David-Jan Donner, Bert Freriks, Tom Pitstra en Mans van Zandbergen. Zij werken op basis van vrijwilligheid, geen beloning. Dit geldt ook voor de medewerkers. Er is geen betaald personeel.

Verslag van activiteiten in 2020

 • Bij de dertiende jaargang van het blad VredesMagazine (vier keer per jaar) werd deelgenomen aan de eindredactie en werd de fotoredactie verzorgd. Voor VredesMagazine zijn door VD AMOK naast artikelen ook vier dossiers samengesteld. De onderwerpen van de dossiers in 2020 waren: De NAVO en de (nieuwe) kernwapens, Europees Netwerk Tegen Wapenhandel ENAAT, Kleurenrevoluties en coups, Corona en de vredesbeweging.
 • Het militaire blog Troepenbewegingen van Kees Kalkman over onder meer militaire interventies en bases wereldwijd is regelmatig bijgehouden. In 2020 werden op dit blog 242 berichten geplaatst.
 • Ook op facebook zijn VD AMOK en Kees Kalkman actief, evenals op twitter @keesamok.
 • Kees Kalkman onderhoudt samen met Jos van Dijk en Boudewijn Chorus het blog Klokkenluiders en Persvrijheid.
 • Er zijn vragen over een scala van onderwerpen beantwoord van journalisten, Kamerleden, studenten en anderen. De onderwerpen hadden onder meer betrekking op Nederlandse defensie, NAVO, Europese defensie, wapenhandel, kernwapens, Afghanistan, SyriŽ, Mali, Iran, Nederlandse inlichtingendiensten.
 • Er worden een aantal Nederlandse en internationale militaire tijdschriften bijgehouden.
 • De bibliotheek en het knipselarchief (gaat terug tot 1980) worden nog regelmatig aangevuld.
 • In het (toegankelijke) archief van onze oud-collega Karel Koster zijn een groot aantal documenten opgeslagen. Er is een website opgezet met een groot aantal artikelen van Karel.
 • Hoofdlijnen beleid 2021-2022

  De activiteiten zoals hiervoor aangegeven worden voortgezet. De ordening van de archieven, die is gestagneerd tijdens de Coronaperiode zal in 2021 en 2022 hopelijk ter hand kunnen worden genomen. De bijdrage aan VredesMagazine zal in hoofdzaak bestaan uit het verzorgen van de dossiers, de fotoredactie, het redigeren van enkele artikelen en een bescheiden bijdrage aan de eindredactie. De thematische nadruk zal voor zover te voorzien bij ons liggen op de nieuwe Koude Oorlog met China en Rusland en de rol van de NAVO en de Europese defensie hierbinnen. Verder blijven drones, autonome wapens, kernwapens en inlichtingendiensten belangrijke aandachtspunten. Donateurs worden geworven via de website en de donateursbrief. WOB-inzageverzoeken inzake een aantal inlichtingenaffaires uit de jaren zeventig en tachtig vergen periodiek veel tijd. Beroepsprocedures zijn momenteel gevorderd tot de Rechtbank Den Haag en de Raad van State en kunnen hopelijk in 2022 worden afgerond, waarna publicaties aan de hand van de resultaten kunnen volgen.

  Aan de organisatie van de uitgestelde conferentie in het kader van het 100-jarig bestaan van de War Resisters' International in Utrecht (nu voorzien voor september 2022) zal steun worden verleend binnen de organisatorische beperkingen.

  Financieel verslag 2019

  Financieel verslag 2020