Aangepast zoeken

VD AMOK
archief VredesMagazines

Onderzoeksdossier VD AMOK
Drones en de oorlog op afstand

verschenen in het tijdschrift VredesMagazine
nummer 2, jaargang 7, 2014Inhoudsopgave

Dit dossier is een product van VD AMOK
Redactie: Kees KalkmanColofon

VredesMagazine 2e kwartaal 2014
Uitgave van de vereniging VredesMedia waarin samenwerken:
Haags Vredesplatform (HVP), Humanistisch Vredesberaad (HVB), Vereniging Pais, Samenwerkingsverband Stop de Wapenwedloop, Antimilitaristies Onderzoekskollektief VD AMOK, Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF) afdeling Nederland.
In Vredesmagazine zijn de tijdschriften Kernwapens Weg!, VD AMOK en de dikke nummers van Vredeskoerier ’t Kan Anders opgegaan.

Redactie
Jan Bervoets, Boudewijn Chorus, Lies Deggeler, Hans Feddema, Benno Houweling, Kees Kalkman, Klaas Meijer, Anke Polak, Jan Schaake, Guido Schokker, Barbara Smedema, Egbert Wever.

Aan dit nummer werkten naast de auteurs mee
David-Jan Donner, Chris Geerse, Tjark Reininga, Martijn de Rooi, Frank Slijper.

De auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van een geplaatst stuk. De tekst van artikelen mag worden overgenomen op voorwaarde van bronvermelding. Copyrights van foto’s en tekeningen berusten bij de desbetreffende fotograaf /illustrator.

Fotoredactie
Anne Vaillant

Fotografen en illustratoren
Martin Broek, Rik Lina, Len Munnik, Boyd Noorda, Anne Paq, Ahmed Yilmaz, Tyko.

Vormgeving
Jimmy Slothouwer

Drukker
Drukkerij Mezclado, Tilburg

Abonnementen
Interesse of aanmelding voor een abonnement op Vredesmagazine kan kenbaar gemaakt worden bij de redactie van Vredesmagazine of bij een deelnemende organisatie.
Een jaarabonnement op VredesMagazine (4 nummers) kost 10 euro. U kunt een abonnement nemen via info@vredesmagazine.nl of 015 7850137

Giften
Bedragen die abonnees overmaken boven het verschuldigde abonnementsgeld worden beschouwd als gift voor het werk van de in VredesMagazine samenwerkende organisaties.

Contact VredesMedia
Vlamingstraat 82, 2611 LA Delft, 015 7850137
info@vredesmedia.nl, www.vredemedia.nl

Redactieadres
Obrechtstraat 43 3572 EC Utrecht tel. 06-14127779
e-post info@vredesmagazine.nl
Kopijsluiting volgend nummer: 20 mei 2014
Verschijningsdatum volgend nummer: 25 juni 2014

ISSN 1876-0724


Naar Inhoudsopgave
Naar beginpagina

Oorlog met afstandsbediening

Dit dossier heeft als focus de drone. Het onbemande vliegtuigje dat de laatste jaren zoveel furore maakt, is echter maar één van de verschijningsvormen van een nieuwe wijze van oorlogsvoering. Deze heeft zich tijdens het presidentschap van Obama snel ontwikkeld. Paul Rogers van de universiteit van Bradford noemt dit in zijn steeds informatieve column bij OpenDemocracy de 'oorlog via afstandsbediening' (remote control). Ook Nederland raakt via de aanschaf van drones en de snelle uitbouw van het bestand aan special forces (commando's en mariniers) hierin steeds verder verstrikt.

Behalve de drone maken van deze nieuwe oorlogsvoering deel uit: