12 juni 2014

Porosjenko wil Oekraïne militariseren en de opstand in het oosten de kop indrukken

Met de benoeming van Petro Porosjenko tot president begint Oekraïne aan een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis. De Amerikaanse vice-president Joseph Biden was aanwezig om de bemoeienissen van Washington bij de staatsgreep in Kiev te onderstrepen. Petro Porosjenko, een snoepfabrikant die miljardair werd, hield na zijn installatie een oorlogszuchtige toespraak waarin hij naar Rusland uithaalde, verklaarde de separatisten in het oosten van Oekraïne te zullen onderdrukken en het land volledig te militariseren. Tegelijkertijd zinspeelde hij op zijn plannen om de Oekraïense bevolking harde bezuinigingsmaatregelen op te leggen.

Porosjenko, John Kerry en Arseniy Yatsenyuk. 2014

Porosjenko (links) schudt de hand van John Kerry, VS-minister van buitenlandse zaken, en rechts Arseniy Yatsenyuk die na de staatsgreep van februari 2014 aantrad als interim-premier. Nieuwe bondgenootschappen met elk een eigen belang zijn makkelijk gesloten ten koste van de bevolking van Oekraïne, maar daar hebben de heren op de foto geen boodschap aan.

Terwijl door de Westerse mogendheden en de media Porosjenko wordt voorgesteld als een populaire en democratische figuur, is hij in werkelijkheid een bijzonder corrupte vertegenwoordiger van de Oekraïense elites die zich door plundering van de activa van de voormalige Sovjet-Unie verrijkte. Hij bekleedde kabinetsposten onder zowel de prowesterse regering van president Viktor Joesjtsjenko die aantrad na de door de VS en de EU gesteunde 'Oranje Revolutie' in 2004 en hierna ging hij over op de Moskou-lijn onder leiding van de onlangs afgezette president Viktor Janoekovitsj. Hij diende als minister van Buitenlandse Zaken onder Joesjtsjenko en onder Janoekovitsj was Porosjenko minister van Handel. In de westerse wandelgangen van de macht staat hij bekend als een soepel instrument ter bevordering van hun belangen.

Porosjenko sprak in zijn rede vol enthousiasme over de 'zegevierende revolutie' door 'Oekraïense patriotten' en 'strijders' en bracht een eerbetoon aan de fascistische krachten die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan zijn benoeming tot president, via een door de VS en de Europese Unie gesteunde staatsgreep in februari, die werd gevolgd door verkiezingen op 25 mei. De zogenaamde overgangsregering bediende zich tot die tijd van een schrikbewind en militair geweld in het oosten van Oekraïne. Porosjenko liet duidelijk blijken deze lijn voort te willen zetten.

In de westerse media wordt de nieuwe Oekraïense president afgeschilderd als een man met een krachtige manier van optreden, maar in zijn toespraak werd duidelijk dat Porosjenko niemand meer is dan een stroman voor het Europese en vooral Amerikaanse imperialisme, en volledig van hen afhankelijk is. De Russische president Poetin was niet uitgenodigd voor de installatie en in provocerende bewoordingen verklaarde Porosjenko dat hij nooit de annexatie van de Krim door Moskou zal accepteren en zwoer de overeenkomst van Boedapest, die de inzet van westerse militaire krachten binnen de voormalige Sovjetstaten beperkt, te zullen ontbinden. "Rusland bezet de Krim, dat was, is en zal Oekraïense bodem zijn," verklaarde Porosjenko met nadruk. "Gisteren, tijdens een bijeenkomst in Normandië, vertelde ik dit ook aan president Poetin: de Krim is Oekraïense bodem. Er kunnen geen compromissen zijn over de problematiek van de Krim, de keuze voor Europa en de staatsstructuur van mijn land", zei Porosjenko in een verwijzing naar de korte ontmoeting die hij had met Poetin tijdens de D-Day herdenking in Frankrijk.

Militarisering

Porosjenko zei tegen onderhandelingen te zijn met pro-Russische separatistische krachten in het oosten van Oekraïne en in plaats daarvoor verklaarde hij snel een einde te willen maken aan het verzet tegen de prowesterse, door fascistische milities geleide staatsgreep in Kiev. Hij noemde degenen die in opstand kwamen in tientallen steden en gemeenten in het oosten 'bandieten', 'criminelen', 'terroristen' en 'Russische huurlingen,' waarmee hij aangaf dat er een hernieuwd offensief van de Oekraïense militaire en aanverwante rechtse milities zal komen om het verzet de kop in te drukken. Het moordenaarsregime in Kiev gaf niet zonder enige trots een verklaring uit dat er "al meer dan 300 pro-Russische separatisten gedood zijn in het oosten van Oekraïne".

"Voordat vrede iets van blijvende waarde wordt moeten we leren leven in constante vechtbereidheid," zei Porosjenko. "We moeten het kruit droog houden. Het leger en de modernisering van het nationale militair-industrieel complex is onze hoogste prioriteit ... Ons leger moet een echte elite van de Oekraïense gemeenschap worden." Verder verklaarde hij dat er 'grote offers' moeten worden gebracht door de Oekraïense bevolking. Porosjenko zei daarover: "Degenen die geen geld gunnen voor de krijgsmacht voeden de buitenlandse legers. De beste waarborgen voor vrede zijn onze landmacht, marine, de Nationale Garde en professionele speciale eenheden."

Amerikaanse steun

Tijdens een bijeenkomst met Porosjenko herhaalde de Amerikaanse vice-president Joseph Biden de toezegging van de Amerikaanse steun voor zijn regime. "America is with you," zo verzekerde Biden. In combinatie met Biden's bezoek zegde Washington een bedrag van 48 miljoen dollar aan nieuwe steun voor Oekraïne toe. Ook nog eens 8 miljoen voor Moldavië en 5 miljoen voor Georgië. Deze beide landen zullen naar verwachting ook op korte termijn overeenkomsten met de EU ondertekenen.

Volgens een verklaring van het Witte Huis zou de steun bedoeld zijn om de Oekraïense regering "te helpen essentiële hervormingen en wetshandhaving door te voeren en versterking van de nationale eenheid". Specifiek werden steun aan de Oekraïense "soevereiniteit en territoriale integriteit" genoemd en aan de "economische ontwikkeling" waaronder "de hervormingen die nodig zijn om te voldoen aan de programma's van IMF en de Wereldbank".

Porosjenko beloofde ook snel een economische overeenkomst met de EU te tekenen. De vorige regering van Oekraïne trok zich vorig jaar november terug, uit angst voor de sociale onrust die zou worden veroorzaakt door de bezuinigingsdictaten van de EU en het Internationaal Monetair Fonds en ook onder druk vanuit Moskou. "Ik heb mijn pen al in de hand," zei Porosjenko, die er ook op wees dat de associatieovereenkomst met de EU maar de eerste stap is "naar een volwaardig lidmaatschap van Oekraïne in de Europese Unie."

De zelfbenoemde interim-regering, die in februari na de staatsgreep werd geïnstalleerd, was al begonnen met de bezuinigingsmaatregelen die werden geëist door de EU en het IMF, waaronder de afschaffing van binnenlandse energie-subsidies en de nationale munt, de hryvna, ongeveer 30 procent in waarde te laten zakken ten opzichte van de Amerikaanse dollar. De gemiddelde gasprijzen voor Oekraïense huishoudens stegen door deze maatregelen met meer dan 50 procent in mei. Nog hardere maatregelen zijn in ontwikkeling, waaronder een bevriezing van de lonen in de publieke sector, massaontslagen van ambtenaren, de annulering van een geplande verhoging van de pensioenen en een reeks sociale bezuinigingen.

Het Kremlin distantieert zich

De Russische president Vladimir Poetin, die net als Porosjenko de oligarchie vertegenwoordigt die ontstond uit de ineenstorting van de Sovjet-Unie, probeert nu tot een overeenkomst te komen met het nieuwe regime in Kiev en met Washington. Op een persconferentie, na de ontmoeting met Porosjenko in Frankrijk, verklaarde Poetin: "Ik kan niet anders dan blij zijn met het standpunt van Porosjenko over de noodzaak om een onmiddellijk einde te maken aan het bloedvergieten in het oosten van Oekraïne".

Alles wijst er op dat Poetin bereid is om Porosjenko de vrije hand te geven om het verzet in het oosten van Oekraïne te breken. Westerse media meldden dat Poetin al weken bezig is om aan het Westen duidelijk te maken dat het Kremlin zich probeert te distantiëren van de acties van de rebellen en suggereren dat hij bereid zou zijn om inspanningen te steunen die tot doel hebben het geweld in het oosten van Oekraïne te de-escalaren. Moskou stuurde zelfs zijn ambassadeur, Mikhail Zoerabov, terug naar Kiev om de inaugurele festiviteiten bij te wonen, en de Russische persbureaus meldden dat Poetin strengere controles had geëist aan de grens tussen Rusland en Oekraïne om te voorkomen dat mensen de grens zouden oversteken om te vechten tegen het regime in Kiev.

Bas van der Plas/INSUDOK

Dit artikel is eerder gepubliceerd op de website van INSUDOK.


Naar boven
Naar beginpagina