26 juni 2014

De slachtoffers van kapitein Westerling melden zich in Den Haag

KUKB DOET EEN DRINGEND BEROEP OP U

Op 28 augustus a.s. wordt door de rechter de zaak behandeld die door de stichting KUKB voor een aantal kindslachtoffers uit Zuid-Sulawesi is aangespannen tegen de Nederlandse Staat. De vaders van deze kinderen die volkomen onschuldig waren aan enige actie tegen Nederland, zijn door het beruchte Depot Speciale Troepen onder bevel van kapitein Westerling in februari/maart 1947 in Zuid Sulawesi zonder enige vorm van proces doodgeschoten. De schuldigen aan deze moordpartij zijn tot op de dag van vandaag niet voor een rechter gebracht.

Hoewel bij monde van premier Rutte en minister van Buitenlandse zaken Timmermans aan slachtoffers van het optreden van het Nederlandse leger een schadeloosstelling in het vooruitzicht is gesteld, wordt de betaling daarvan getraineerd. Daar het gaat om betrokkenen die op hoge leeftijd zijn, is de uitbetaling op korte termijn van de vergoeding een dringend zaak. Het is van groot belang, dat bij de rechtszitting op 28 augustus een aantal getroffenen aanwezig is. Omdat wij niet in staat zijn de kosten van hun vervoer en verblijf te dragen, zijn wij gedwongen een beroep op u te doen. Het geschatte bedrag dat nodig is om hen het proces op 28 augustus te laten bijwonen is € 10.000.

Iedere gift is welkom, hoe groot of hoe klein die ook is.
Het bankrekeningnummer van onze stichting is
NL 57 RABO 0131 9283 41
t.n.v. stichting K.U.K.B. te Heemskerk
o.v.v. Slachtoffers Zuid Sulawesi.
Wij danken u bij voorbaat voor uw gift.

Jeffry Pondaag, KUKB


Naar boven
Naar beginpagina