30 juli 2014

Oekraïne als aambeeld voor de Nieuwe Koude Oorlog?

In The Nation stelt de Amerikaanse anti-oorlogsactivist en politicus Tom Hayden dat in het huidige geopolitieke vacuüm de crisis in de Oekraïne dienst doet als aambeeld waarop het nieuwe Koude Oorlogsdenken wordt verhit.

Deze ‘nieuwe’ Koude Oorlog is in de ogen van Hayden begonnen, toen de westerse strategen hun invloedssfeer via de Oekraïne probeerden uit te breiden tot aan de Russische grens zelf. Dat streven berustte op twee grote misverstanden: Ten eerste werd eraan voorbijgegaan dat het oosten van de Oekraïne wordt bewoond door miljoenen mensen die zich qua cultuur, taal en politieke oriëntatie eerder identificeren met Rusland. Ten tweede werd ten onrechte aangenomen dat het Rusland zou ontbreken aan de wil en de mogelijkheden om terug te vechten.

Nadat Rusland met machtsvertoon de Krim had teruggepakt, leek er korte tijd ruimte voor een compromis via onderhandelingen. Poetin accepteerde het aantreden van een nieuwe gekozen pro-westerse president in Kiev en riep op tot een staakt-het-vuren en een politieke overeenkomst in het oosten van de Oekraïne. Maar zoals vaker gebeurt in oorlogen-bij-volmacht (proxy wars), gingen de gevolmachtigden de dynamiek van de ontwikkelingen bepalen. Het Oekraïense leger marcheerde op naar het oosten, de zogenaamde ‘pro-Russische separatisten’ weigerden zich over te geven en klaagden luidkeels dat de Russen hen niet genoeg steunden. Een staakt-het-vuren van tien dagen werd op 10 juni door Kiev beëindigd, zonder twijfel met steun van de VS. Niemand heeft de vraag gesteld of de regering van de VS er bij Kiev op heeft aangedrongen het staakt-het-vuren te verlengen in plaats van het offensief naar het oosten door te zetten.

Tom Hayden in The Nation, 21 juli 2014

Vertaald door Kees Kalkman


Naar boven
Naar beginpagina